Direct naar content

Nibud: Minimuminkomens Caribisch Nederland niet toereikend

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:
commissie sociaal minimum caribisch nederland

Ondanks de verhogingen van de bijstand (onderstand) en het minimumloon in Caribisch Nederland én de introductie van een kinderbijslag, kunnen op Bonaire, St. Eustatius en Saba huishoudens met een minimuminkomen niet rondkomen. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud voor de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland maakte.

Demissionair minister Carola Schouten voor Armoedebeleid ontving vrijdagmiddag van de commissie het rapport Een waardig bestaan, waarin de Nibud-berekeningen zijn opgenomen. Ook de commissie concludeerde dat op de 3 eilanden meer nodig is om de financiële positie van mensen met lage inkomens te verbeteren.

Minimumvoorbeeldbegrotingen

Net als voor de Commissie sociaal minimum Europees Nederland heeft het Nibud voor deze commissie minimumvoorbeeldbegrotingen gemaakt. Minimumvoorbeeldbegrotingen laten zien hoeveel een huishouden nodig heeft voor de uitgaven die je moet doen om mee te kunnen doen in de samenleving.

Het Nibud heeft dit gedaan op basis van beschikbare data, input van lokale experts en de meningen van bewoners van de eilanden. Deze begrotingen laten zien dat er nog steeds een gat is tussen de minimuminkomens en de bedragen die huishoudens nodig hebben. Net als in Europees Nederland betekent een groter huishouden ook in Caribisch Nederland een groter gat tussen inkomsten en uitgaven.

Verschillen Europees en Caribisch Nederland

Verschillen tussen de 2 gebieden vinden we op het terrein van bijvoorbeeld de uitgaven aan woonlasten. In Europees Nederland hebben veel huishoudens met een laag inkomen een sociale huurwoning en huurtoeslag. In Caribisch Nederland is dat veel minder het geval. Veel mensen betalen daar een relatief hoge huur. Huurtoeslag (verhuursubsidie) kan de financiële situatie van een huishouden sterk verbeteren.

Andere verschillen zijn natuurlijk het klimaat (verwarming vs. airconditioning), infrastructuur (niet alle goederen en diensten zijn op een eiland beschikbaar, vervoer), wetten en regelingen (verzekeringen). Ook zijn zaken per eiland vaak anders geregeld, zoals schoolbussen, gratis schoolontbijten, enzovoorts. We hebben daarom voor elk eiland aparte minimumvoorbeeldbegrotingen gemaakt.

Tip: Nibud-directeur Arjan Vliegenthart is lid van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland en reisde de Nibud-onderzoekers vooruit. In dit blog deelt hij zijn bevindingen.

Minimumloon en onderstand verhogen

Het verbeteren van de levensstandaard en het bestrijden van armoede zijn belangrijke doelen voor Caribisch Nederland. Het Nibud ziet oplossingen in de vorm van verhoging van het minimumloon, de onderstand en de kinderbijslag. Ook een verlaging van de uitgaven op allerlei terreinen helpt mee om het verschil met het inkomen te overbruggen.

Daarnaast is het belangrijk dat er betaalbare mogelijkheden komen om naar naburige eilanden te kunnen reizen. Zeker Saba en St. Eustatius hebben dankzij hun kleine omvang een beperkt aanbod van winkels. Meer keuze betekent vaak lagere prijzen. Ook voor het mentale welzijn is goed om af en toe van de eilanden af te kunnen. Op de begrotingen hebben we daarom een post opgenomen die vergelijkbaar is met het weekje sobere vakantie dat we voor Europees Nederland in het pakket voor sociale participatie hebben opgenomen.