Direct naar content

Al 40 jaar ondersteunt het Nibud professionals met Budgethandboek

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:
Budgethandboek

Het Nibud geeft dit jaar voor de 40e keer het Budgethandboek uit. Sinds 1982 gebruiken talloze professionals het Budgethandboek om consumenten te adviseren over hun financiën. Door de actuele informatie over inkomsten, uitgaven, bestedingspatronen, en regelingen voor verschillende typen huishoudens is het Budgethandboek een onmisbaar naslagwerk geworden. Daarnaast is het de basis voor allerlei onderzoeken van het Nibud.

In het Budgethandboek staan voorbeeldbegrotingen voor allerlei typen huishoudens, waaronder de minimumvoorbeeldbegrotingen. Hierin vind je bedragen die huishoudens minimaal moeten uittrekken voor de verschillende uitgavenposten. De uitgavencijfers geven weer wat huishoudens gemiddeld besteden aan posten als energie, vervoer en levensonderhoud. Het Budgethandboek gaat ook dieper in op budgetthema’s als schulden en de kosten van kinderen en zorg.

Professionals gebruiken deze gegevens voor advies over een verantwoorde huur of voor het opstellen van een realistische begroting. Hiermee krijgen huishoudens (weer) grip op hun financiën.

Wat is er veranderd in 40 jaar tijd?

Het eerste Budgethandboek werd uitgegeven in augustus 1982 en bevatte informatie over inkomsten, uitgaven en kosten van levensonderhoud. Het handboek moest bijdragen aan een goede beoordeling van geldproblemen en goede adviezen aan consumenten. Dit basisprincipe is onveranderd.

Door maatschappelijke ontwikkelingen is de inhoud van het Budgethandboek in de afgelopen 40 jaar wél behoorlijk veranderd. Zo is de manier waarop we betalen en communiceren anders dan in 1982 (digitaal), is er meer keuzevrijheid bij de aanbieders van vaste lasten (energie, telecom, ziektekostenverzekering) en werkt de overheid met toeslagen.

Bekijk hieronder de uiterlijke verandering van het Budgethandboek door de jaren heen.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Groter aandeel vaste lasten

In de loop der jaren is in de begrotingen het budgetaandeel van de vaste lasten steeds hoger geworden. Dat komt onder meer doordat mensen meer abonnementen afsluiten, de zorgpremie en de energierekening hoger zijn en de huur- en hypotheeklasten zijn gestegen.

Het belang van de referentiebedragen is in 40 jaar tijd toegenomen. Ze worden nu door onder andere overheden, financiële dienstverleners en budgetcoaches gebruikt voor bijvoorbeeld de hypotheeknormen, minimabeleid en schuldhulpverlening.

Budgethandboek: van papier naar (ook) digitaal

Inmiddels hoort bij het boek een online tool. In de tool bekijk en vergelijk je eenvoudig alle voorbeeldbegrotingen en referentiebudgetten en vind je overzichtelijke weergaves van de cijfers en gegevens.

Het Budgethandboek verschijnt één keer per kalenderjaar, volledig geactualiseerd met alle nieuwe regelingen en aangepaste kostenposten en begrotingsonderdelen. Verandert er iets in de tussentijd? Dan vind je deze wijzigingen zo snel mogelijk op de Nibud-site. Het 40e Budgethandboek van het Nibud (voor 2023) is vanaf nu verkrijgbaar.