Direct naar content

Het Nibud in 2020: 2 euro, 4 procent, 4.000 deelnemers

blog
Gepubliceerd op:

Een jaar zoals we het in ons ruim 40-jarig bestaan nog niet eerder hadden beleefd, dat was 2020. Crisissen had het Nibud eerder meegemaakt, maar ze kwamen nooit zo abrupt als dit jaar het geval was. Allicht hadden we alle noodzakelijk kennis, adviezen en tips direct paraat. Gelukkig wisten veel organisaties ons te vinden zodat we deze onmisbare informatie samen met hen verder konden delen.

Het werd een jaar waarin soms alles leek stil te staan. Maar bij het Nibud gebeurde er te veel om op te noemen. Met een korte terugblik op 2020 zetten we ons schrap voor 2021. Want de crisis kwam van de ene op de andere dag, maar zal minder snel verdwenen zijn.

Wat gebeurt er tijdens de coronacrisis in de portemonnees van de Nederlandse huishoudens? Wie krijgt als eerste de rekening van de financiële gevolgen van deze pandemie gepresenteerd? Al in de laatste dagen van maart onderzochten we dit voor het eerst. In totaal peilden we dit jaar drie keer wat deze crisis voor ons allemaal betekende.

GeldKrant Special Minder inkomen

Hoe krijg én houd je in tijden van crisis je geldzaken op orde en hoe voorkom je stress bij geldproblemen? Daarover schreven we in april in de online Geldkrant special Minder inkomen. Het hele jaar door heeft het Nibud samen met gemeenten als Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam, Dordrecht en Almere geldkranten gepubliceerd. En daarmee duizenden consumenten op weg geholpen.

Ruim 4.000 financieel dienstverleners volgen Nibud-training

Nog voor de zomer verzocht Aegon het Nibud of de werknemers van Aegon onze training Helpen met geldzaken konden volgen. Zodat zij in hun eigen omgeving problemen zouden leren herkennen en bespreekbaar konden maken. Daarna volgden niet alleen andere verzekeraars, maar ook verschillende banken. Inmiddels hebben ruim 4.000 financieel dienstverleners de opleiding gevolgd. En nam koningin Máxima online een kijkje bij een van de trainingen.

Verlaging maximale rente op krediet

Het Nibud-advies om de maximale rente op krediet met 4 procent te verlagen, werd in augustus door de minister van Financiën overgenomen. In tijdelijke vorm betalen consumenten nu geen 14 maar 10 procent. In 2021 bekijkt de minister of de rente structureel kan worden verlaagd.

Nibud berekent thuiswerkvergoeding

Na een aantal maanden waarin heel veel Nederlanders vanuit huis werkten, meldden zich verschillende organisaties bij het Nibud om inzicht in te krijgen in de kosten van thuiswerken. € 2 was het bedrag dat onze berekeningen lieten zien. De één lachte daarom, de ander realiseerde zich al gauw dat dat jaarlijks bijna € 450 is. Media besteden sindsdien vrijwel onafgebroken aandacht aan de thuiswerkvergoeding.

Nibud adviseert verhogen bijstand en minimumjeugdloon

In het najaar publiceerde het Nibud een analyse van vijf jaar onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid. Daaruit bleek dat zowel zelfstandig wonende jongeren als ouders met een bijstandsuitkering die opgroeiende kinderen hebben, maandelijks structureel enkele honderden euro’s te kort komen. Bedragen die je ook met heel slim budgetteren niet overhoudt. Bijna 300 gemeentelijke beleidsmakers volgden een Nibud-webinar hierover. De minister van SZW erkende onze bevindingen.

Startpunt Geldzaken groeit

Startpunt Geldzaken telde in 2020 ruim 300.000 ingevulde geldplannen, bijna 100.000 meer dan in 2019. Voor voormalige vluchtelingen kwam er het Geldplan statushouders.  Een plan dat een kwetsbare groep helpt om hun geldzaken in balans te krijgen en te houden. Ook het personeel van de politie en de leden van de FNV hebben sinds dit jaar toegang tot alle geldplannen.

Hypotheekverstrekking en hypotheekbedrag

Het Nibud adviseerde minister Ollongren en minister Hoekstra om mensen met een studieschuld in 2021 iets meer hypotheek te verstrekken dan nu mogelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ex-student met een studieschuld van € 10.000 volgend jaar € 3.000 meer kan lenen dan nu. Het advies werd door de ministeries van BZK en Financiën overgenomen.

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Na vier jaar onderzocht het Nibud opnieuw hoe middelbare scholieren met hun geld omgaan. We zagen dat ze vaker dan eerst het gevoel hebben dat ze geld tekortkomen. En dat terwijl het maandelijkse inkomen is gestegen. In 2021 doen we onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van mbo-, hbo- en wo-studenten. U hoort er volgend jaar meer over!