Direct naar content

‘Hele grote minnen’ voor huishoudens met inkomensterugval

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het Centraal Planbureau (CPB), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nibud constateren vandaag in de Telegraaf dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de koopkracht van Nederlandse huishoudens.

Uit de tweede peiling over de crisis die het Nibud deze week publiceerde, bleek opnieuw dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens de afgelopen maanden een inkomensterugval heeft ervaren. Hun inkomen viel deels of helemaal weg.

Stilte voor de storm

Door de crisis zullen meer mensen hun baan verliezen. Voor het artikel in de Telegraaf heeft het Nibud daarom berekend wat werkloosheid en inkomensterugval voor 3 voorbeeldhuishoudens betekenen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Wie zijn baan verliest, moet met minder geld rondkomen. Het Nibud ziet dat veel mensen zich daar nog weinig zorgen over maken. Maar dit is stilte voor de storm. Onze berekeningen laten hele grote minnen zien.’

Alleenstaande, €30.000, recht op WW

Totaal besteedbaar inkomen oude situatie, per maand: € 2.025

Verandering inkomen € 614
Verandering zorgtoeslag + € 73
Verandering huurtoeslag + € 84
Verandering kinderbijslag + € 0
Verandering kindgebonden budget + € 0
Verandering inkomen € 457
Verandering uitgaven + 0
Inkomensterugval 23%

Paar, 2 kinderen, € 35.000 en € 25.000, laagste inkomen valt weg, recht op WW

Totaal besteedbaar inkomen oude situatie, per maand: € 4.712

Verandering inkomen € 757
Verandering zorgtoeslag + € 0
Verandering huurtoeslag + € 0
Verandering kinderbijslag + € 0
Verandering kindgebonden budget + € 30
Verandering inkomen € 727
Verandering uitgaven + € 0
Inkomensterugval 15%

Paar zonder kinderen, beide zelfstandig, € 55.000 en € 40.000, laagste inkomen valt weg en geen recht op Tozo2

Totaal besteedbaar inkomen oude situatie, per maand: € 6.395

Verandering inkomen € 2.760
Verandering zorgtoeslag + € 17
Verandering huurtoeslag + € 0
Verandering kinderbijslag + € 0
Verandering kindgebonden budget + € 0
Verandering inkomen € 2.743
Verandering uitgaven + € 0
Inkomensterugval 43%

Voor deze 3 voorbeeldhuishoudens varieert de inkomensterugval tussen de 15 en 43 procent. In twee gevallen is er in ieder geval in het begin een WW-uitkering. Bij het stel dat allebei zelfstandige is, vervalt het recht op Tozo2 (de tijdelijke maatregel voor zzp’ers) omdat het inkomen van de partner daarvoor te hoog is. Op een WW-uitkering hebben zzp’ers geen recht.

Hoe zwaar de terugval op het besteedbaar inkomen is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Komt u in aanmerking voor WW? Hoelang heeft u recht op WW? Komt u daarna in de bijstand of heeft u een partner met een inkomen uit werk? Komt u in deze maanden in aanmerking voor de tijdelijke maatregelen van de overheid? Heeft u kinderen? Woont u in een koop- of in een huurhuis?

Wilt u weten wat het voor u betekent als uw inkomen (of dat van uw partner) wegvalt, ga dan bijvoorbeeld na of u recht heeft op een WW-uitkering. Bent u zzp’er, bekijk dan de voorwaarden voor de Tozo. Meer informatie daarover vindt u in de Nibud Geldkrant Minder inkomen. Ook vindt u in deze Geldkrant adviezen en tips over omgaan met minder inkomen, wat u zelf kunt doen en waar u voor hulp terecht kunt.

Daarnaast heeft het Nibud het Stappenplan Grip op geld bij een inkomensdaling, informatie over gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen en vindt u op deze pagina meer info en tools om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.