Direct naar content

Groeiende groep mensen radeloos

nieuwsbericht
Gepubliceerd op:

Het Nibud krijgt steeds meer berichten van mensen die structureel geld tekortkomen en hun begroting niet rond krijgen, maar niet in aanmerking komen voor regelingen of hulp. Ook de nieuwste koopkrachtcijfers van het CPB laten zien dat steeds meer mensen moeite hebben met rondkomen.

De koopkracht daalt dit jaar enorm en de verwachtingen voor volgend jaar zijn mager en zeer onzeker. Lage inkomens profiteren weliswaar van de energietoeslag, maar zij worden alsnog geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling. Vanwege het eenmalige karakter van de toeslag gaan zij er volgend jaar nog forser op achteruit. De gerichte energiecompensatie helpt de laagste inkomens. Zit je net daarboven? Dan moet je het zelf oplossen.

Het Nibud heeft steeds vaker contact met mensen die radeloos zijn. Hun vaste lasten zijn te hoog en ze staan iedere maand rood, maar kunnen niet aankloppen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening omdat ze (nog) geen schulden hebben. Deze groep budgetteert, begroot en let op de kleintjes. Velen zouden goedkoper willen wonen, of ook in aanmerking willen komen voor de energiecompensatie om op die manier de gestegen kosten het hoofd te bieden.

Leven wordt onbetaalbaar

Mensen met betalingsachterstanden kunnen bij gemeentelijke wijkteams terecht voor hulp waarbij er bijvoorbeeld betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Alleen kunnen de betalingsachterstanden niet ingelopen worden als de begroting niet rond te krijgen is. Dan verzanden mensen in ernstige financiële problemen, die nog jaren kunnen voortduren.

Het Nibud spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. Het leven is voor grote groepen mensen onbetaalbaar geworden. Het instituut vindt dat het kabinet hierop de regie moet pakken en met een aanpak moet komen waarbij zowel naar inkomenskant als uitgaven wordt gekeken. En waarbij inkomens net boven de 120 procent van het minimumloon ook financieel tegemoet gekomen worden.