Direct naar content

Eindejaarsblog: van weten naar doen

blog
Arjan Vliegenthart
Gepubliceerd op:
Arjan Vliegenthart

2023 was een enerverend jaar voor het Nibud. Het was het jaar waarin bestaanszekerheid het grote maatschappelijke thema werd en waarin onze organisatie meer dan ooit bevraagd werd over wat er minimaal nodig is om in Nederland rond te kunnen komen.

Onze inzichten in wat er voor de huishoudportemonnee nodig is, worden maatschappelijk breed onderschreven. 2024 wordt in dat opzicht de test of dit daadwerkelijk resulteert in ander beleid. Met een nieuw kabinet dat hopelijk in 2024 aantreedt, is het tijd dat er structurele maatregelen komen die ervoor zorgen dat iedereen in ons land genoeg heeft om volwaardig mee te kunnen doen.

Onzeker inkomen

De afgelopen jaren werd Nederland met meerdere crises geconfronteerd die de portemonnee van Nederlandse huishoudens raakten. De coronacrisis maakte duidelijk hoe onzeker het inkomen voor grote groepen flexwerkers, zzp’ers en zelfstandigen is. De energiecrisis maakte het leven voor grote groepen duur en dwong mensen om nog eens kritisch naar hun uitgavenpatroon te kijken.

Het is geen wonder dat vorige kabinetten de afgelopen jaren met omvangrijke koopkrachtpakketten kwamen om ervoor te zorgen dat Nederlandse huishoudens het hoofd financieel boven water konden houden. Veel van deze interventies waren ook effectief: zo gaf de TOZO-regeling (tijdelijke) zekerheid aan zelfstandigen en was de energietoeslag een noodzakelijke ondersteuning voor mensen met een laag inkomen.

Commissie sociaal minimum

Maar met tijdelijke maatregelen los je geen structurele problemen op. De afgelopen jaren daalde het besef in dat er meer nodig is om mensen -ook financieel- vaste grond onder de voeten te geven. Het Nibud adviseerde hierover dit jaar twee commissies. Voor de Commissie sociaal minimum brachten we in kaart wat je minimaal nodig hebt om in ons land mee te kunnen doen (en hoeveel dat kost). Datzelfde deden we ook voor commissie die zich bezighoudt met het sociaal minimum in de gemeenten in Caribisch Nederland.

De afgelopen jaren daalde het besef in dat er meer nodig is om mensen -ook financieel- vaste grond onder de voeten te geven.

Met werkgevers sloegen we de handen ineen en lanceerden we de WerkUrenBerekenaar op maat die laat zien wat een extra uur werk netto in de portemonnee oplevert. Met partners uit de financiële sector bouwden we aan de Financiële GezondheidsCheck. Hiermee krijgen mensen inzicht in hun financiële situatie en handelingsperspectief om met hun financiële gezondheid aan de slag te gaan.

2024: het grote werk ligt nog voor ons

Met de kennis en inzichten die 2023 heeft gebracht kunnen we in 2024 aan de slag. De Commissie sociaal minimum, onder voorzitterschap van Godfried Engbersen, heeft een heldere agenda opgeleverd als het gaat om het waarborgen van het sociaal minimum hier. De Commissie sociaal minimum onder voorzitterschap van Glenn Thodé heeft hetzelfde gedaan voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met beide agenda’s is afgelopen jaar een begin gemaakt, maar het grote werk ligt nog voor ons. Van het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen, via een andere werkverdeling tussen Rijk en gemeenten naar een stelsel dat minder afhankelijk is van toeslagen. Het is nu tijd om daarmee concreet aan de slag te gaan.

Bij het Nibud zijn we er klaar voor en hebben we er zin in: op naar een 2024 zonder geldproblemen!