Direct naar content

Nouschka Veerman

Wetenschappelijk medewerker

Binnen het kennisteam hou ik me bezig met actuele en prangende vraagstukken van Nederlandse huishoudens om grip te krijgen op hun financiële situatie. Juist die vertaalslag van wetenschap naar praktijk en omgekeerd is nodig om heldere inzichten te verzamelen en knelpunten te signaleren.

Bij die analyse komen allerlei factoren kijken: van het individu tot het maatschappelijk en economisch systeem. Vandaaruit kan gericht actie worden ondernomen met de menselijke maat: wie zijn de mensen achter de cijfers?

Passie voor complexe processen

Gedragsverandering, natuur en maatschappij hebben mij altijd breed geïnteresseerd. Zo rolde ik in een passie voor het uitpluizen en contextualiseren van complexe processen. Vanuit mijn achtergrond in neurobiologie en sociale wetenschappen pleit ik voor een aanpak die interdisciplinair en grensoverschrijdend is.

Met verschillende perspectieven kunnen we samen beter zien wat ‘geldzorgen’ betekent en hoe we het kunnen vermijden. Hierbij combineer ik kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om gedragsverandering en beleid te onderzoeken.

Ik raak bevlogen als ik me voor anderen en de publieke zaak kan inzetten.

Nouschka Veerman

Ik raak het meest bevlogen als ik me voor anderen en de publieke zaak kan inzetten. Vooral als ik dat binnen organisatie kan doen met het hart op de goede plaats en de wil om impact te maken. Ik sta achter de missie van het Nibud en denk dat ik binnen het Nibud kan bijdragen aan het zichtbaar maken van, prioriteit geven aan en handvatten ontwikkelen voor prangende vraagstukken van Nederlandse huishoudens.

Achtergrond van Nouschka

Opleidingen: Bachelor Psychobiologie (Universiteit van Amsterdam), Master Biomedical Sciences, Neurobiology (Universiteit van Amsterdam).

Aantal jaren ervaring: als onderzoeker heb ik tijdens stages en projecten zeker 5 jaar gedragsverandering bestudeerd.

Expertisegebieden: gedragsverandering, menselijk gedrag, mentale en fysieke gezondheid, datawetenschap en data-analyses, analyseren van beleid.