Direct naar content

Max Poortermans

Productmanager licenties en online applicaties

De kennis over de huishoudportemonnee heeft het Nibud vertaald in allerlei producten en diensten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om onze kennis in te bouwen in een online applicatie van een klant. Ik begeleid partijen tijdens het traject van het verrijken van hun applicatie. Uiteindelijk moet onze kennis ten goede komen aan de gebruiker. Zodat die inzicht krijgt in zijn financiële situatie.

Ik luister naar de wens van de klant en daarop speel ik in. In mijn rol als begeleider van de implementatie van onze kennis in een externe applicatie ben ik vooral allrounder met enige kennis van onze uitgavencijfers, Nibud budgetmethodiek, IT-aspecten, reputatiemanagement en contractvorming.

Ik vind het mooi om inzicht te kunnen bieden in de houdbaarheid van een financiële situatie.

Max Poortermans

Uitgavenpatronen

Ik vind het mooi om inzicht te kunnen bieden in de houdbaarheid van een financiële situatie door naar het inkomen en het uitgavenpatroon te kijken. Enerzijds kunnen organisaties dat meewegen in hun activiteiten en anderzijds krijgt de gebruiker zelf inzicht.

Een mooi voorbeeld is de Aflosberekenaar, een tool die rekening houdt met het inkomen en het uitgavenpatroon van een huishouden bij het bepalen van een realistische aflosregeling. Een ander mooi voorbeeld is de Huurtool, waarmee we de huurder zelf inzicht in de betaalbaarheid van zijn of haar huurwoning bieden.