Direct naar content

Lotte van Os

Adviseur organisatieontwikkeling en HR

Als organisatieadviseur adviseer ik de directie en het management van het Nibud over een breed palet aan vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en HR. Voor het realiseren van groei en blijvende kwaliteit, is het van belang dat alle vormen van HR-activiteiten op een effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan de interne organisatie.

Ik verdiep mij graag in diverse vormen van samenwerking, interne communicatie, organisatiecultuur en het aannamebeleid zodat het Nibud een mooie, sterke en vooruitstrevende maatschappelijke dienstverlener blijft.

Ik verdiep me graag in samenwerking, interne communicatie, organisatiecultuur en het aannamebeleid.

Lotte van Os

Nibud is voor mij een zeer zinvolle stichting waar alle inwoners van Nederland profijt van hebben. Ik ben trots dat ik er mede zorg voor mag dragen dat wij ons team zo sterk mogelijk ontwikkelen en inzetten om onze doelen te blijven behalen.