Direct naar content

Jasja Bos

Senior wetenschappelijk medewerker

Binnen het kenniscentrum van het Nibud houd ik me voornamelijk bezig met de onderwerpen koopkracht en betaalbaarheid. Ik kijk naar de absolute koopkracht: waar geven huishoudens hun geld aan uit en hoeveel houden zij over? En naar koopkrachtveranderingen door wijzigingen in wet- en regelgeving en marktomstandigheden.

Daarnaast kijk ik naar betaalbaarheid. Daarbij stellen we onszelf de vraag hoeveel ruimte huishoudens hebben in hun huishoudbudget voor bijvoorbeeld wonen en leningen.

Ik adviseer partijen over verantwoorde hypotheeklasten, betaalbare huren en normen voor consumptief krediet. Ook kijk ik naar de gevolgen van de energietransitie op het huishoudbudget.

Geldproblemen beperken mensen in hun dagelijks leven en in hun ambities.

Jasja Bos

Geldproblemen hebben verstrekkende gevolgen en brengen veel stress en spanningen met zich mee. Ook beperken geldproblemen mensen in hun dagelijks leven en in hun ambities. Ik hoop met mijn werk bij te kunnen dragen aan het voorkomen en verminderen van geldproblemen in Nederland en mensen meer in de gelegenheid te stellen om zich te kunnen ontplooien.

Onderzoeksrapporten

Achtergrond van Jasja

Opleiding: Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Aantal jaren ervaring: 20 jaar

Eerdere functies: de Nederlandse Gezinsraad en CBS

Expertisegebieden: koopkracht, inkomstenbelastingen en toeslagen, betaalbaarheid, consumptief krediet, alimentatie, gemeentelijk minimabeleid.

Externe functies: lid Ketenoverleg Alimentatie, lid Expertgroep Inkomen en Vermogen CBS

Externe publicaties