Direct naar content

Guus Wieman

Wetenschappelijk medewerker

Het onderzoek dat ik verricht voor het Nibud richt zich vooral op het sociale minimum en de aannames die ten grondslag liggen aan onze minimumvoorbeeldbegrotingen. Ik ben gefascineerd door de wisselwerking tussen abstracties, in het bijzonder cijfers en statistiek, en de werkelijkheid. Dit in het bijzonder als het huishoudensfinanciën en huishoudbudgetten betreft.

Als onderzoekers kunnen we heel goed bedenken hoe mensen rond zouden moeten komen, maar als deze aannames niet overeenkomen met de manier waarop mensen en gezinnen met hun geld en financiën omgaan, moeten we overwegen of we de juiste vragen stellen en de juiste analyses gebruiken om die vragen te beantwoorden.

Door kritisch te blijven kijken naar onze eigen methodes en veronderstellingen hoop ik  dat ons onderzoek en advies goed aansluit bij de realiteit van de huishoudportemonnee.