Direct naar content

Corinne van Gaalen

Senior wetenschappelijk medewerker

In mijn werk richt ik me voornamelijk op de financieel kwetsbaren: mensen met een minimuminkomen (zowel uitkeringsgerechtigden als de zogenaamde werkende armen). Ik doe veel onderzoek voor gemeenten: naar de financiële positie van inwoners met een laag inkomen, naar de inkomensondersteunende regelingen die ze voor deze doelgroep hebben ontwikkeld en naar de bekendheid van deze regelingen.

Uit die onderzoeken kunnen lessen worden getrokken voor de samenleving als geheel: is ons sociaal minimum wel toereikend? Voldoet het systeem van inkomensondersteuning nog wel? En hoe kan het beter? Het Nibud kan deze boodschap naar buiten uitdragen en zo een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.

Bestaanszekerheid

Ik hou me met name bezig met het thema bestaanszekerheid: de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving en de zekerheid van een dak boven je hoofd in een geschikte en betaalbare woning. De nadruk ligt bij mij op het eerste aspect: voldoende en voorspelbaar inkomen.

Ik onderhoud hierover veel contacten met gemeenten, die beschouwd kunnen worden als het laatste vangnet op het gebied van inkomen, maar ook met bijvoorbeeld het ministerie en maatschappelijke organisaties.

Het is een illusie om te denken dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft.

Corinne van Gaalen

Het is een illusie om te denken dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft.  Er zijn allerlei factoren die ertoe kunnen leiden dat je rond moet komen van een uitkering of een laag inkomen. Soms is het gewoon een kwestie van pech of geluk hebben. Ik wil er graag aan bijdragen dat ook de mensen die wat minder geluk hebben gehad in het leven op een fatsoenlijke manier kunnen rondkomen.

Onderzoeksrapporten

Achtergrond van Corinne

Opleiding: Politicologie, Rijkuniversiteit Leiden

Aantal jaren ervaring: ruim 25 jaar

Eerdere functies: Beleidsmedewerkers Sociale Zaken bij verschillende gemeenten, Beleidsmedewerker Inkomen bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Onderzoeker Werk en Inkomen bij SGBO.

Expertisegebieden: armoedebeleid, minimabeleid en bestaanszekerheid

Externe functies: voorzitter Platform Armoedebeleid, ondersteunend lid Armoedecoalitie