Direct naar content

Cora van Horssen

Hoofd kennisteam

Als hoofd van het kennisteam zorg ik ervoor dat het kennisteam bruikbare kennis ontwikkelt die ons helpt invulling te geven aan de missie en de strategie van het Nibud. Met andere woorden: met de kennis van het kennisteam moeten collega’s in andere teams en externe partners aan de slag kunnen om geldproblemen te voorkomen.

Door mijn rol als hoofd van het kennisteam ben ik op de hoogte van alle Nibud-onderwerpen. Ik heb een achtergrond binnen de sociale zekerheid en weet daardoor veel van alles rond werk en uitkeringen. Voor het Nibud zet ik deze kennis vooral in op het thema bestaanszekerheid en armoede.

Meedoen staat centraal in al het werk dat ik heb gedaan.

Cora van Horssen

In al het werk dat ik tot nu toe heb gedaan staat ‘meedoen’ centraal. Bij het Nibud wil ik eraan bijdragen dat financiële problemen geen belemmering vormen voor mensen om mee te doen in deze samenleving. Verder heb ik veel kennis van kwalitatief onderzoek.

Achtergrond van Cora

Opleiding: Sociologie, Universiteit van Amsterdam

Aantal jaren ervaring: 20 jaar, waarvan meer dan 10 jaar als beleidsonderzoeker en 5 jaar als kennisadviseur.

Eerdere functies: senior onderzoeker bij Regioplan, kennisadviseur bij UWV Kenniscentrum.

Expertisegebieden: bestaanszekerheid en armoede.

Publicaties van Cora