Direct naar content

Cheryl Kroezen

Manager Bedrijfsvoering

Als manager bedrijfsvoering wil ik vooral ondersteunend zijn aan de missie en activiteiten van het Nibud. Hoe kunnen wij onze eigen mensen en middelen zo goed mogelijk inzetten om te voorkomen dat mensen in Nederland in financieel kwetsbare situaties terecht komen. Dit met een brede blik vooruit naar de toekomst, maar ook naar onze partners – de organisaties in de publieke en private sector – die deze mensen op weg helpen en ondersteunen.

Uiteraard is inzicht in inkomsten en uitgaven voor het Nibud van groot belang als ook de juiste, tijdige en betrouwbare verantwoording over de besteding ervan. Wij zijn echter pas tevreden als ook de vooraf afgesproken resultaten en beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt én we daadwerkelijk op weg zijn naar een Nederland zonder geldproblemen.