Direct naar content

Nibud-leerdoelen en -competenties

Financiële opvoeding is een belangrijke voorwaarde om geldproblemen te voorkomen. Daarnaast hebben volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, 2 keer zo vaak betalingsachterstanden.

Maar niet ieder kind krijgt financiële opvoeding van huis uit mee. Om alle kinderen financiële vaardigheden te leren, is het belangrijk dat financiële educatie in het curriculum komt van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Om financiële educatie structureel te kunnen inbedden, moet duidelijk zijn welke competenties jongeren nodig hebben voor hun financiële zelfstandigheid en langs welke leerlijn ze zich deze vaardigheden eigen kunnen maken.

Het Nibud publiceert de competenties en leerdoelen voor financiële redzaamheid, en actualiseert die elke 5 jaar. Dat doen we op basis van eigen onderzoek, internationaal literatuuronderzoek en inzichten van uit het professionele werkveld.

De Nibud-leerdoelen en –competenties vormen het fundament voor financiële educatie en opvoeding, en zijn verdeeld naar vier hoofdthema´s:

  1. Voldoende inkomsten verwerven
  2. Geldzaken organiseren
  3. Verantwoord besteden
  4. Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

Download de Nibud-competenties

Nibud-leerdoelen: doorlopende lijn financiële educatie

De Nibud-competenties vormen de basis voor de Nibud-leerdoelen, die zijn uitgewerkt voor 4 leeftijdsgroepen.

  • 6 t/m 8 jaar
  • 9 t/m 11 jaar
  • 12 t/m 14 jaar
  • 15 t/m 17 jaar

Op deze wijze leren kinderen vanaf jonge leeftijd stap voor stap steeds meer financiële verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes te maken. Zo werken ze toe naar de financiële zelfstandigheid die van hen gevraagd wordt als ze 18 jaar zijn.

In het rapport Nibud-leerdoelen worden de Nibud-leerdoelen gerelateerd aan de kerndoelen en eindtermen zoals die in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn vastgelegd.

De Nibud-leerdoelen en -competenties zijn niet alleen geschikt voor scholen en educatieve programma´s. Ze vormen ook de basis voor financiële opvoeding voor ouders, en voor educatieve voorlichting over geldzaken.

Download de Nibud-leerdoelen

Nibud-leerdoelen en -competentiescan

Heb of maak je een module, training of campagne over geldzaken, dan kun je Nibud-leerdoelen en -competenties als basis inzetten. Wil je daarnaast dat het Nibud jouw productie beoordeelt op een doelmatige opzet en uitwerking van je productie, neem dan contact met ons op voor de Nibud-leerdoelen en -competentiescan.

Neem contact op met Marion

Marion Weijers

Senior adviseur publieksvoorlichting