Direct naar content

Woonsector

Het Nibud vindt het belangrijk dat huishoudens stijgende woon- en energielasten kunnen blijven betalen én dat ze niet in de knel komen in de energietransitie. Verhuurders en hypothekers kunnen daar vanuit hun eigen expertise aan bijdragen. Het Nibud ondersteunt daarbij.

Betaalbaar huren

In Nederland wordt de betaalbaarheid van wonen nogal eens berekend met woonquota. Daarbij worden de woonlasten afgezet tegen het inkomen. 30 procent wordt daarbij gezien als een acceptabele norm. Maar klopt dat wel?

Of een huur betaalbaar is, is vooral afhankelijk van inkomen, maar zeker ook van huishoudtype. Een alleenstaande ouder heeft immers andere uitgaven dan een groot gezin. En ook leidt een hoger inkomen niet per se tot een hogere betaalbare huur. Huurders met hoge zorgkosten houden bijvoorbeeld minder geld over voor andere uitgaven.

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft daarom een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen te berekenen. Hiervan kunnen alle verhuurders, waaronder ook de woningcorporaties, gebruikmaken. Van deze berekeningen maakt het Nibud verschillende huur-inkomenstabellen.

Dit combineren we met een rapport over de methodiek, een beschrijving van de kwetsbare doelgroepen en de toepassingsmogelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale huur voor een gezin met een modaal inkomen zichtbaar. Met deze kennis kan ook de woonvoorraad worden vergeleken: zijn er voldoende huurwoningen in die ´huurklasse?

Meer weten over huur- inkomensberekeningen?

Huurder helpen met huurlastentool

Naast de huurprijs zijn er andere manieren om betaalbaarheid te beïnvloeden. Door de verhuurders of door de huurders zelf maar ook door andere organisaties zoals gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld door de Huurwijzer in te zetten.

Met deze online tool van het Nibud kunnen huurders op basis van hun inkomsten én huishoudsamenstelling bepalen welke woning voor hen betaalbaar is.

Meer weten over de Huurwijzer?

Onderzoek

Het Nibud voert in opdracht onderzoek uit naar betaalbaar huren, ook als er sprake is van hoge zorgkosten of bij bepaalde vermogens. Daarnaast onderzoeken we de betaalrisico’s van huurders en woningeigenaren en combineren we deze met kennis en kunde van de doelgroep zelf. Ook doet het Nibud onderzoek naar de betaalbaarheid van verduurzaming voor huiseigenaren.

Relevante onderzoeksrapporten