Direct naar content

Gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van armoede en schulden bij hun inwoners. Een aanpak is nodig, om grip te krijgen op het probleem. Het Nibud biedt gemeenten bouwstenen voor een gedegen aanpak bij vroegsignalering en schuldpreventie.

Vroegsignalering en schuldpreventie

Het Nibud ondersteunt gemeenten en ketenpartners bij het vroeger signaleren van geldproblemen bij huishoudens. Onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht. We weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet, rekening houdend met het financieel gedrag van uw inwoners. Op basis van die kennis ontwikkelen we samen praktische middelen en oplossingen.

Neem contact op voor meer informatie

Marion Weijers

Senior adviseur publieksvoorlichting

Minimabeleidsadvies

Een beproefd onderzoek dat veel gemeenten laten verrichten door het Nibud is het minimabeleidsadvies (voorheen minima-effectrapportage). Een minimabeleidsadvies geeft inzicht in de koopkracht van uw inwoners met een laag inkomen en/of extra zorgkosten.

Landelijke regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag worden meegenomen, maar ook het effect van uw gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen wordt doorgerekend. Het verschaft inzicht in de verschillen in koopkracht tussen diverse huishoudtypes. Het Nibud geeft in dit rapport een onafhankelijk advies over de effecten van het sociaal beleid van de gemeente. Op basis hiervan kan beleid worden aangepast.

Startpunt Geldzaken

Het Nibud biedt online geldplannen onder de naam Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken richt zich op de vergroting van de financiële redzaamheid. Startpunt Geldzaken bevat 11 online geldplannen voor huishoudens in uiteenlopende levenssituaties en met verschillende behoeften. Deze online geldplannen helpen huishoudens stap voor stap in balans te krijgen en te houden.

De geldplannen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande dienstverlening. Daarnaast biedt het de gemeente een gemeenschappelijk instrument voor gebruik in de samenwerking met de ketenpartners.

Platforms: leren van elkaar

Het Nibud organiseert en faciliteert kennisdeelsessies met een groot aantal gemeenten. Op deze manier kunnen de uitdagingen die er liggen op het gebied van schuldhulpverlening of armoedebeleid besproken worden. We delen ervaringen uit, laten resultaten zien en laten experts toelichting geven op de problematiek.

Ondersteuning gedupeerden Toeslagenaffaire

Naast het terugbetalen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van gedupeerden bij hun emotioneel herstel. Voor gemeenten die de UHT hierbij helpen, ontwikkelt het Nibud een speciaal programma voor de gedupeerde ouders.

Het programma bestaat uit persoonlijke financiële coaching en de online Budgetcursus Slim met geld. Beide onderdelen hebben als doel dat gedupeerde ouders hun vertrouwen in én de regie over eigen financieel kunnen terugwinnen. Ook ondersteunt het programma in het omgaan met grote geldbedragen op basis van weloverwogen keuzes. Gedupeerde ouders die recht hebben op ondersteuning en gebruik willen maken van het programma, kunnen via hun gemeente terecht bij het Nibud.

Voorlichting en hulpmiddelen

Het Nibud biedt workshops, voorlichtingsmaterialen en praktische hulpmiddelen aan voor je medewerkers en inwoners.

In onze webwinkel vind je een overzicht van al onze standaardproducten. Een aantal van deze producten kunnen worden aangepast op jouw wensen. Er is veel mogelijk. Lees er meer over op de pagina Voorlichting op maat.

Prijzengids

De prijzengids helpt bij actuele richtbedragen voor bijzondere bijstand. Bestel de gids in onze winkel.

Budgethandboek

De minimumvoorbeeldbegrotingen geven een indicatie van de bedragen die huishoudens minimaal moeten uittrekken voor de verschillende uitgavenposten. Deze gegevens kunt u gebruiken voor advies over bijvoorbeeld een verantwoorde huur, of voor het opstellen van een realistische begroting.