Direct naar content

Life-events: 18 worden, studeren en scheiden

18 worden, studeren en scheiden hebben ten minste één ding met elkaar gemeen: alle drie zijn het zogeheten life-events, situaties waarin er veel in het leven van mensen verandert. Ook op het gebied van geld.

Deze life-events zijn een goed moment voor gemeenten en organisaties om de juiste ondersteuning te bieden. Het Nibud helpt hier graag bij en heeft speciaal voor deze life-events producten ontwikkeld, die we standaard en op maat kunnen aanbieden.

18 jaar worden

18 jaar worden: een mijlpaal waarbij er ook op het gebied van geld veel verandert. Jongeren zijn vanaf dit moment officieel meerderjarig en volwassen, maar uit Nibud-onderzoek blijkt dat dit niet altijd betekent dat zij ook meteen financieel redzaam zijn. Terwijl zij vanaf hun 18de verjaardag bijvoorbeeld wel zelf een zorgverzekering af moeten sluiten en aansprakelijk zijn voor schulden die ze maken.

Om hen te helpen, heeft het Nibud diverse producten ontwikkeld. Hiermee faciliteren we gemeenten en organisaties in hun jongerenvoorlichting op een cruciaal moment: vlak voor hun 18de verjaardag.

Geldwijzer Bijna 18

Met de Geldwijzer Bijna 18 hebben jongeren een compact en compleet overzicht van wat zij moeten en mogen als ze bijna 18 jaar zijn. Hierbij staat de Checklist Bijna 18: Wat mag? Wat moet? centraal.

Met een overzichtelijk stappenplan, checklists, handige tips en verwijzingen worden jongeren goed voorbereid op de (financiële) veranderingen die hun 18de verjaardag met zich meebrengt.

Gemeenten en organisaties kunnen de Geldwijzer Bijna 18 inzetten om hen goed voor te bereiden op hun nieuwe financiële verantwoordelijkheid. Als standaardboek, of in een op-maat editie. In een editie op maat nemen gemeenten soms ook hun lokale inkomensondersteunende regelingen op, of bijvoorbeeld een voorwoord van de wethouder.

Dit boekje vol tips en informatie helpt mij op eigen benen een weg te vinden in alle financiële verantwoordelijkheden.

Esmeralda Meesters

Geldplan Bijna 18

Het Geldplan Bijna 18 is een praktische online tool die jongeren wegwijs maakt in de geldzaken die ze geregeld moeten hebben als ze 18 worden. Op die manier wordt er niets vergeten. Daarnaast biedt de tool veel informatie en tips over andere geldzaken die veranderen op de 18de verjaardag.

Gemeenten die aangesloten zijn bij Startpunt Geldzaken kunnen het Geldplan Bijna 18 (en de andere Geldplannen) kosteloos aan hun inwoners aanbieden via hun eigen website.

Lespakket voor het onderwijs

Voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo is een gratis lespakket beschikbaar voor hun leerlingen rond de 18 jaar. Het Lespakket Bijna 18. Nu regelen! bestaat uit twee lessen, voor twee niveaus, een lesbrief en een docentenhandleiding. Het lespakket kan geïntegreerd worden in het curriculum, of als gastles worden gegeven.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Studeren

Ook studeren is een life-event en brengt veranderingen met zich mee. Studenten verhuizen soms naar een andere stad en ze ontvangen studiefinanciering. Het Nibud doet periodiek onderzoek naar mbo-, hbo- en universitaire studenten. Op basis daarvan ontwikkelen we met partners in het werkveld maatwerkproducten. Zo hebben we de gratis Nibud-maandbegroting voor studenten (PDF).

Moneyways voor mbo-studenten

Praten over geld is voor veel jongeren ingewikkeld, zeker als ze geen of te weinig geld hebben. De schaamte over geldgebrek en het hebben van schulden is groot, net als de angst om niet mee te kunnen doen met de rest. Daarom ontwikkelden we met Diversion het lesprogramma MoneyWays, dat scholieren uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten helpt om geldproblemen bespreekbaar te maken. Jaarlijks nemen zo’n 800 klassen deel aan dit programma.

Serie boekjes rond belangrijke life-events

Het Nibud doet mee aan het internationale project ANGLE: A Network Game for Lifecycle Education. Het hoofddoel van ANGLE is het promoten en vergroten van de financiële geletterdheid onder jongeren. Het ‘levensloopprincipe’ staat daarbij centraal. Dat stimuleert jongeren om na te denken over de gevolgen die financiële keuzes kunnen hebben voor hun toekomst.

Eén van de werkvormen die uit ANGLE voortvloeien is een serie boekjes over belangrijke keuzemomenten in het leven. Leerkrachten kunnen die gebruiken om zonder al te veel inspanning hun leerlingen iets te leren over omgaan met geld. Dat is belangrijk om jongeren financieel weerbaar en redzaam te maken.

Scheiden

Geldplan Scheiden

Als mensen uit elkaar gaan of scheiden, moeten zij in korte tijd veel beslissingen nemen. Ook over hun financiën. Belangrijke beslissingen, want uit elkaar gaan is een risico voor geldproblemen. Je kunt hen doorverwijzen naar ons Geldplan Scheiden, of het samen invullen.

Het Geldplan Scheiden helpt geldproblemen te voorkomen door inkomsten en uitgaven in de nieuwe situatie goed op een rij te zetten. Het geeft een overzicht van de veranderingen waar iedereen die uit elkaar gaat mee te maken krijgt en hoe je inkomsten kunt vergroten en op uitgaven kunt besparen. Na het – anoniem – invullen van het Geldplan volgt een actieplan met concrete stappen.

Meer weten over voorlichting bij life-events?

Anne-Mart Kuipers

Hoofd Uitgeverij, Opleidingen en Administratie