Direct naar content

Preventie en vroegsignalering

Financiële problemen hebben een grote impact. Zowel op het leven van de betrokkene, als op de maatschappij. Daarom is het zaak schulden te voorkomen en zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Het Nibud ondersteunt gemeenten en andere hulpverlenende instanties bij preventie en vroegsignalering.

Ons onderzoek naar financieel gedrag en het ontstaan van schulden is hierbij een belangrijke bron van kennis en inzicht. We hebben veel ervaring met schuldpreventie en weten hoe interventies effectief kunnen worden ingezet.

Methode van onderzoek

We monitoren welke groepen risico lopen op financiële problemen en hoe mensen met hun geld omgaan. Dankzij onze onderzoeken zoals Geldzaken in de praktijk kunnen we dit inzicht bieden.

Naast inzicht geven in wie financiële problemen heeft, is het ook belangrijk om ze te voorkomen. Onze leerdoelen en competenties geven inzicht in wat je moet kunnen en kennen. De leerdoelen en competenties vormen de basis van veel van onze producten.

Nibud-competenties

Alle huishoudens zouden financieel redzaam moeten zijn. Het Nibud heeft competenties ontwikkeld die handvatten bieden aan professionals die klanten begeleiden.

De Nibud-competenties beschrijven de kennis en vaardigheden waarover iemand moet beschikken om zich financieel redzaam te kunnen noemen.

De vier competenties

  1. Voldoende inkomsten verwerven om van te leven
  2. Je geldzaken organiseren, zodat er overzicht is
  3. Verantwoord besteden, passend bij het budget
  4. Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

Voor een uitgebreide uitleg over de Nibud-competenties kun je ons rapport ‘Competenties voor financiële redzaamheid’ lezen, dat je hieronder kan downloaden.

Wil je meer weten over de Nibud-competenties? Neem dan contact met ons op.

Rapporten

Ons aanbod

We helpen bedrijven (zoals woningcorporaties) en gemeenten zodat mensen op tijd aan de bel trekken als ze een rekening niet meer kunnen betalen. Ook helpen we vrijwilligers en budgetcoaches om mensen te begeleiden naar financiële redzaamheid. In onze begeleiding maken we gebruik van de Nibud-methode van budgetteren.

We hebben ook vier concrete vuistregels geformuleerd voor gezond financieel gedrag. Mensen die de vuistregels uitvoeren verkleinen hiermee de kans op financiële problemen.

Met ons Platform Schuldhulpverlening hebben we een creatieve denktank met aandacht voor de beleidsmatige en organisatorische aspecten van de schuldhulpverlening, maar ook voor praktische instrumenten en oplossingen voor de uitvoering.

Meer weten?

Marion Weijers

Senior adviseur publieksvoorlichting