Direct naar content

Blik op Pensioen

Via het Pensioenakkoord is er meer aandacht én financiering gekomen voor duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Dat is zichtbaar in steeds meer cao’s, waar bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over de Regelingen voor Vervroegde Uittreding (RVU). Daarnaast zorgt nieuwe pensioenwetgeving ervoor dat mensen meer keuzevrijheid krijgen bij de aanwending van hun pensioen en lijfrente.

Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben en zijn vaak niet meer terug te draaien. Beide ontwikkelingen vragen om gedegen voorlichting over de keuzes die er zijn. Met het project Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis en hulpmiddelen om werknemers te ondersteunen en te versterken bij het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen.

geldplan bijna pensioen

Kees (65)

‘Mijn werkgever bood mij een financieel adviseur, die voor mij berekende wat er kon. En toen bleek dat ik al op mijn 64e met pensioen zou kunnen. Want ik had ook nog eigen spaarpotjes. Uiteindelijk stopte ik net voor mijn 65e met werken. Heel fijn dat mijn werkgever zo goed meedacht!’

Geldplan Bijna pensioen

Binnen Blik op pensioen heeft het Nibud het Geldplan Bijna pensioen gerealiseerd. Dit Geldplan helpt werkenden inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële) gevolgen daarvan. Het Geldplan resulteert in een actieplan dat werkenden activeert om een gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld hun leidinggevende, HR-adviseur of financieel adviseur.

Door gebruik van het Geldplan Bijna pensioen:

• krijg je inzicht in de keuzes die je hebt ten aanzien van jouw pensioen;
• weet je wat je moet doen;
• en krijg je grip op je pensioen

Voor wie is het Geldplan Bijna pensioen?

Het Geldplan Bijna pensioen is bedoeld voor werkenden vanaf circa 55 jaar. Voor werkgevers, HR-adviseurs en andere professionals is het Geldplan Bijna pensioen een handig instrument waarmee zij hun werknemers of klanten beredeneerd kunnen voorlichten over pensioenkeuzes.

bijna pensioen

Hanneke (63)

‘Ik heb niet zoveel geregeld, ik heb alleen wat spaargeld. Toen ik serieus dacht over eerder stoppen met werken, heb ik via mijn pensioenuitvoerder gekeken of dat kon. Nee dus, maar wat bleek: ik kon wél een deel van mijn pensioen naar voren kon halen. En dat heb ik gedaan! Want ik wil wat meer tijd voor mijn hobby´s.’

Onderzoek aan de basis

Om tot een degelijke en praktische online tool rond (vroeg)pensioen te komen, zijn twee onderzoeken gedaan. De verworven inzichten vanuit burgers en experts uit dit onderzoek vormden een belangrijke basis voor het Geldplan. Thema’s, behoeftes en (ervaren) drempels van het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen maken het Geldplan Bijna pensioen tot een tool die nauw aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

Marieke (75)

‘Voor mij was het ideaal dat ik door kon werken na mijn pensioen: ik hou van lekker eten en verre reizen. Dat kon ik lekker blijven doen. Plus ik kon de uitkering van mijn lijfrente uitstellen en nu op mijn 75e laten uitkeren: daarom kan ik nu ook nog steeds leuke dingen doen.’

Gepersonaliseerd Geldplan Bijna pensioen

In het Geldplan Bijna pensioen zijn algemene werkgeversregelingen en pensioenkeuzes opgenomen. Wanneer je in dit Geldplan alleen je eigen regelingen en keuzes wilt opnemen, dan kan dat. Je krijgt dan een eigen Geldplan, met je eigen logo, en je eigen content. Met een Geldplan Bijna pensioen kun je medewerkers en klanten nog completer voorlichten, en geleiden naar specifieke contactpersonen voor meer informatie.

Vraag wat er kan

Referentiecijfers in je eigen tool

Bied je zelf pensioentools, en wil je die verrijken met onafhankelijke referentiecijfers? Bijvoorbeeld omdat je weet dat veel klanten ook na hun pensioen hun huidige levensstijl willen handhaven? Dan is goed om te weten dat je de Nibud-referentiecijfers in jouw pensioenapplicatie kunt integreren. Zo kunnen je klanten zelf berekenen wat ze straks nodig hebben.

Informeer naar de mogelijkheden

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker