Direct naar content

Blik op Pensioen

Via het Pensioenakkoord is er meer aandacht én financiering gekomen voor duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Dat is zichtbaar in steeds meer cao’s, waar bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over de Regelingen voor Vervroegde Uittreding (RVU). Daarnaast zorgt nieuwe pensioenwetgeving ervoor dat mensen meer keuzevrijheid krijgen bij de aanwending van hun pensioen en lijfrente.

Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben en zijn vaak niet meer terug te draaien. Beide ontwikkelingen vragen om gedegen voorlichting over de keuzes die er zijn. Met het project Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis en hulpmiddelen om werknemers te ondersteunen en te versterken bij het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen.

Binnen Blik op pensioen ontwikkelen we een online tool: het Geldplan Bijna pensioen. Dat moet werknemers grip op hun financiële (pensioen)uitkomst geven, begrip bieden van de eigen situatie en inzicht geven in wat ze kunnen doen. Kortom, een wegwijzer voor mensen met hun pensioen in zicht. De universele tool kan in elke sector worden ingezet en wordt naar verwachting in maart 2023 opgeleverd. Op deze pagina lees je alles over het project.

Waarom Blik op pensioen?

Het Nibud wil goede, onafhankelijke ondersteuning voor mensen die uitleg en hulp willen bij het regelen van hun inkomen na pensionering. Met het project Blik op pensioen geven we invulling aan die wens.

Een nieuwe pensioenkeuze die waarschijnlijk per 1 juli 2023 mogelijk is, is opname van een groot bedrag ineens op je pensioendatum. Het gaat om maximaal 10 procent van het opgebouwde pensioen (of lijfrentevermogen). Het Geldplan Bijna pensioen maakt het mogelijk om deze en vele andere keuzes rond pensionering beter te doorgronden. Onderwerpen waar je als gebruiker meer over wilt weten, zet je op je eigen actielijst.

Vooronderzoek

Om tot een degelijke en volledige online tool rond (vroeg)pensioen te komen, zijn er twee onderzoeken gedaan. We gebruiken belangrijke inzichten vanuit burgers en experts bij de ontwikkeling van het Geldplan. Op die manier kunnen we gerichter en beter onderbouwd aandacht besteden aan thema’s, behoeftes en (ervaren) drempels van het keuzeproces rondom de overgang van werk naar pensioen’

In dat kader heeft ontwerpbureau voor sociale vraagstukken Muzus onderzoek gedaan onder mensen die eerder gestopt zijn met werken of dat binnen 6 maanden zouden doen. Zo brachten zij de klantreis van mensen die eerder willen stoppen in beeld. Daarnaast hebben we de relevante wetenschappelijke literatuur verzameld. Dit literatuuronderzoek is breed van opzet en richt zich onder andere op de keuzes die mensen bij pensionering hebben. Het is ook een naslagwerk voor belangrijke onderwerpen die in de tool aan de orde komen. Zo ontstond een brede kennisbasis specifiek voor de te ontwikkelen tool.

Projectleider Michael Visser schreef met twee Muzus-onderzoekers een artikel voor Pensioen Magazine met daarin de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken. We denken dat de inzichten uit het onderzoek ook op andere manieren bruikbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld pensioenprofessionals en werkgevers (HR). Daarom delen we deze resultaten nu al.

Over het Geldplan Bijna pensioen

Met het Geldplan Bijna pensioen willen we werkenden laten nadenken over hun pensioen(leeftijd). De tool helpt hen inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële) gevolgen daarvan. Invullen van het Geldplan resulteert in een actieplan dat gebruikers activeert om een gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld hun leidinggevende of HR-adviseur. De tool zelf geeft geen persoonlijk advies.

Door gebruik van het Geldplan Bijna pensioen:

 • krijg je inzicht in de keuzes die je hebt ten aanzien van jouw pensioen;
 • weet je wat je moet doen; en
 • krijg je grip op je pensioen.

Voor wie is het Geldplan Bijna pensioen?

Het Geldplan Bijna pensioen is bedoeld voor werkenden vanaf ongeveer 55 à 60 jaar. Voor werkgevers, HR-adviseurs en andere professionals is het Geldplan een handig instrument waarmee zij hun werknemers of klanten beredeneerd kunnen voorlichten over pensioenkeuzes.

Tijdlijn Blik op pensioen

 • Nieuw onderzoek basis voor Nibud-pensioentool

  nieuwsbericht

  Met het project Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis en hulpmiddelen.

  Gepubliceerd op:
 • Publicatie Pensioen Magazine

  Update

  Pensioen Magazine publiceert een artikel van projectleider Michael Visser en twee Muzus-onderzoekers met daarin de belangrijkste resultaten van het vooronderzoek binnen Blik op pensioen.

  Gepubliceerd op:
 • Nieuwe Nibud-tool helpt consumenten bij lastige pensioenkeuzes

  nieuwsbericht

  Het Nibud ontwikkelt een tool die mensen inzicht geeft in de keuzes die ze kunnen maken rondom de pensionering en de financiële effecten daarvan.

  Gepubliceerd op:
 • Groot bedrag ineens op pensioendatum verdient betere fiscale begeleiding

  blog

  Als mensen per 1 januari 2023 de keuze krijgen om een groot bedrag ineens uit te laten betalen op hun pensioendatum, moet dit een echte en eerlijke keuze zijn, ook voor lagere inkomensgroepen.

  Gepubliceerd op:
 • Zorgen bij het Nibud over opname groot geldbedrag bij start pensioen

  persbericht

  Wetgeving rond de regeling is nog niet definitief, waardoor zo’n 100- tot 150.000 mensen niet weten waar ze aan toe zijn.

  Gepubliceerd op:
 • Op weg naar een adequaat pensioen

  blog

  Nibud-pensioenexperts Marcel Warnaar en Michael Visser geven hun visie op de toekomst van het pensioenstelsel in een artikel.

  Gepubliceerd op:

Wat bieden wij nog meer rond het thema pensioen?

Naast het project Blik op pensioen doet het Nibud verschillende projecten op het gebied van rondkomen na pensionering. Pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken onze uitgavencijfers om hun deelnemers te laten weten of hun pensioen voldoende is om hun gewenste uitgaven te kunnen blijven doen. Werkgevers die hun personeel goed willen voorlichten over hun pensioen bieden we een financieel adviesgesprek op de werkvloer en daarnaast verzorgen we workshops om werknemers financieel gezond naar hun pensioen te loodsen.

Voor specifieke sectoren, werkgevers en pensioenuitvoerders kan het Nibud een aanvullend opleidingsaanbod op maat rond Blik op Pensioen en het Geldplan ontwikkelen. Mocht je interesse hebben om daar over door te praten, neem dan contact op met Michael Visser.

Meer weten over Blik op pensioen?

Michael Visser

Wetenschappelijk medewerker