Direct naar content

Pensioen en keuzebegeleiding

Het Nibud volgt de ontwikkelingen rondom pensioenen op de voet, bijvoorbeeld het nieuwe pensioenstelsel en de keuzes die daarbij komen kijken. We doen onderzoek en vertalen die kennis naar handvatten voor de praktijk.

We zien dat veel mensen niet weten hoe hun financiën er na hun pensioen uitzien. Dat is wel belangrijk, want na pensionering is het lastig om je inkomsten te verhogen en iets aan geldproblemen te doen. Daarnaast kunnen veranderingen in het pensioenstelsel flinke effecten hebben op de portemonnee. Zo kunnen pensioenen straks eerder verhoogd worden, maar ook verlaagd. We willen samen met partijen uit de pensioensector mensen helpen bij de keuzes op weg naar een goed pensioen.

Methode van onderzoek

We geven inzicht via cijfers en de verhalen achter de cijfers. Dat doen we met onze koopkrachtplaatjes en uitgavencijfers voor de bestedingsmogelijkheden van gepensioneerden. Met meer kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews en focusgroepen geven we inzicht in de ervaringen van mensen vlak voor of na pensionering. Daarbij hebben we vooral oog voor mensen in kwetsbare posities.

Er zijn allerlei manieren om het verwachte inkomen uit de eerste pijler (AOW) en de tweede pijler (pensioenaanvulling via de werkgever) te achterhalen. Dat zegt alleen niks over een adequaat – of passend – pensioen. Een passend pensioen moet enerzijds aansluiten op het uitgavenpatroon van de ontvanger, maar heeft ook een betaalbare premie in de opbouwfase.

Met de pensioensector en pensioenspaarders gaan we op zoek naar concretere handvatten en vuistregels dan er nu zijn.

Abc’tje

Ons ideaal is een Adequaat pensioen dat Begrijpelijk is voor iedereen en op ieder moment Controleerbaar is. We willen eraan bijdragen dat pensioen straks een abc’tje kan worden voor mensen.

Rapporten

Ons aanbod

Consumenten hebben begeleiding nodig bij het maken van de juiste pensioenkeuzes. Samen met onze partners onderzoeken we hoe we mensen daarbij kunnen ondersteunen. We hebben daarbij oog voor kwetsbare groepen. Wil je ook samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Voor die keuzebegeleiding zetten we onder andere tools in, waar we onze uitgavencijfers bij inzetten. Steeds meer pensioenuitvoerders maken voor een tool of mijn-omgeving gebruik van onze cijfers. In eigen beheer hebben we onder meer de tools Geldplan Bijna pensioen, Geldplan Pensioen, de Pensioenstarter en de Pensioenschijf-van-vijf.

Wat doen we nog meer?

Bedrijven en organisaties die hun personeel goed willen voorlichten over hun pensioen, bieden we een financieel adviesgesprek op de werkvloer. We gaan dan in op de persoonlijke situatie van de werknemer, waardoor we heel specifiek advies kunnen geven. We bieden ook op maat gemaakte workshops aan om werknemers financieel gezond naar hun pensioen te loodsen.

Meer weten?