Direct naar content

Koopkracht en betaalbaarheid

We houden ons bezig met koopkrachtberekeningen en uitgavencijfers. Die geven inzicht in de uitgavenplaatjes en bestedingsmogelijkheden van huishoudens. Dat is waardevolle informatie voor zowel consumenten als professionals die rekening moeten houden met de betaalbaarheid van kredieten of woonlasten.

Methode van onderzoek

De uitgavencijfers berekenen we met een beperkt aantal gegevens over de huishoudsamenstelling, het inkomen en het type woning. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd op basis van prijsinformatie van het CBS en eigen onderzoek. De uitgavencijfers zijn uniek in Nederland. We kunnen met de uitgavencijfers voorbeeldbegrotingen maken voor elk type huishouden.

Om te weten wat het leven minimaal kost gebruikt het Nibud de pakketmethode. Per uitgavenpost is bepaald waaruit deze bestaat, per type huishouden. Voor een alleenstaande zijn andere dingen noodzakelijk dan voor een gezin met kinderen.

Koopkracht

Naast uitgavencijfers houden we ons ook bezig met het berekenen van koopkrachtplaatjes voor voorbeeldhuishoudens. Zo kunnen we mensen erop wijzen wat er het komende jaar gaat veranderen in hun portemonnee en onverwachte geldproblemen voorkomen.

In de koopkrachtberekeningen houden we, naast wijzigingen in wet- en regelgeving, ook rekening met de verwachte inkomens- en prijsveranderingen. Het koopkrachtplaatje geeft daarmee een beeld van wat er in een jaar extra overblijft, nadat er rekening is gehouden met alle veranderingen.

Rapporten

Ons aanbod

Tal van organisaties maken gebruik van onze uitgavencijfers in hun eigen producten. Ook in alle adviezen van het Nibud zijn onze cijfers de rode draad. Denk aan adviezen rondom betaalbare woonlasten, zoals hypotheeknormen. Wil je advies op maat? Of onze kennis gebruiken voor jouw producten? Neem dan contact met ons op.

De uitgavencijfers van het Nibud vind je terug in vrijwel al onze voorlichting en in alle producten en tools die wij zelf en in samenwerking met onze partners ontwikkelen. Enkele voorbeelden: het Persoonlijk Budgetadvies, de WerkUrenBerekenaar en de Koopkrachtberekenaar.

Meer weten?