Direct naar content

Financiële educatie en gedrag

Het Nibud weet wat er speelt onder jongeren als het gaat om geldzaken. Onderzoek en ook de Nibud-leerdoelen dragen bij aan de voorlichting van jongeren én diegenen die bij hen betrokken zijn zoals ouders, scholen, gemeenten en maatschappelijke en financiële dienstverleners.

Uit Nibud-onderzoek weten we dat leren omgaan met geld belangrijk is. Kinderen die dat op jonge leeftijd leren lopen als volwassene minder risico op geldproblemen en schulden.

Methode van onderzoek

We monitoren de financiële situatie van het financiële gedrag van jongeren in verschillend onderzoeken, zoals onze scholieren- en studentenonderzoeken. Onder scholieren hebben we sinds 1984 al dertien keer onderzoek gedaan. Het studentenonderzoek doen we sinds 2012.

We onderzoeken de inkomsten, uitgaven, het spaar- en leengedrag, schulden en de beleving van geld van:

  • Kinderen op de basisschool
  • Middelbare scholieren
  • Studenten op het mbo
  • Studenten op het hbo en de universiteit

Nibud-leerdoelen

We gebruiken onze inzichten ook voor het opstellen van leerdoelen voor het omgaan met geld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. De Nibud-leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben.

De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op: inkomsten verwerven, geldzaken organiseren, voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen en verantwoord besteden.

Download hieronder de Nibud-leerdoelen of neem contact op voor meer informatie.

Rapporten

Ons aanbod

We gebruiken de inzichten uit onze onderzoeken op vele manieren:

Ook andere partijen gebruiken de gegevens uit Nibud-onderzoeken in tools, lesmateriaal en informatie aan ouders en kinderen of jongeren. Bijvoorbeeld in het peer education-programma MoneyWays en de DUO Rekentool, waarin studenten een begroting kunnen maken.

Meer weten?