Direct naar content

Statushouders

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regie bij de inburgering van statushouders. Het Nibud ondersteunt gemeenten hierin door bijvoorbeeld professionals op te leiden tot trainer, zodat zij zelf een budgetcursus aan statushouders kunnen geven. Ook zijn er de Checklist en de Handreiking Financiële redzaamheid statushouders. Daarmee kun je inschatten hoe financieel redzaam de inburgeringsplichtige is en welke dienstverlening nodig is.

Train-de-trainer Budgetcursus Statushouders

Deze training biedt alle theorie en vaardigheden die nodig zijn om zelf een budgetcursus aan statushouders te geven. Want hoe stel je op basis van je deelnemers je cursus samen? En hoe overbrug je taalverschillen?

Tijdens de Train-de-trainer Budgetcursus Statushouders wordt de financiële redzaamheid van statushouders besproken, evenals hun verschillende achtergronden en belangrijke bijbehorende factoren. Ook wordt de opbouw van de Budgetcursus statushouders toegelicht en leert de cursist wat de motivaties van leren nu precies zijn.

  • Budgetcursus Statushouders

    Product
    Het Nederlandse financiële systeem is voor inburgeraars ingewikkeld en ze moeten daarin hun weg leren vinden. De budgetcursus Statushouders helpt ze daarbij.
    Vanaf €648.55 (incl. btw)

Train-de-trainer Geldplan Statushouders

Voor vrijwilligers en beroepskrachten die statushouders helpen financieel redzaam te worden, is er het Geldplan Statushouders. Met dit online actieplan en naslagwerk, dat altijd actueel is, hebben statushouders en hun begeleiders een middel dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem. Ook helpt het Geldplan hen (samen) de geldzaken in balans te houden of te krijgen.

Het Geldplan Statushouders is te gebruiken naast en na de Budgetcursus Statushouders of andere vormen van budgetbegeleiding en -coaching. Gemeenten die aangesloten zijn op Startpunt Geldzaken hebben onbeperkt toegang tot het Geldplan, net als hun inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Bekijk het Geldplan Statushouders.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Handreiking Financiële redzaamheid statushouders

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je kunt bepalen of een statushouder financieel redzaam is. En welke dienstverlening je vervolgens kunt inzetten om hen te begeleiden naar financiële redzaamheid.

Met de Checklist en de bijbehorende Handreiking Financiële redzaamheid statushouders kan hier een goede inschatting van gemaakt worden. De Checklist Financiële redzaamheid laat zien waar iemand op dat moment staat, maar bij meerdere metingen kan het ook dienen als een monitor om progressie in kaart te brengen. 

Download hieronder de checklist en de handreiking.

Hoe kunnen we jou helpen?

Gusta Ripken

Opleidingscoördinator