Direct naar content

Statushouders

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regie bij de inburgering van statushouders. Het Nibud ondersteunt gemeenten hierin door bijvoorbeeld professionals op te leiden tot trainer, zodat zij zelf een budgetcursus aan statushouders kunnen geven. Ook zijn er de Checklist en de Handreiking Financiële redzaamheid statushouders. Daarmee kun je inschatten hoe financieel redzaam de inburgeringsplichtige is en welke dienstverlening nodig is.

Train-de-trainer Budgetcursus Statushouders

Deze training biedt alle theorie en vaardigheden die nodig zijn om zelf een budgetcursus aan statushouders te geven. Want hoe stel je op basis van je deelnemers je cursus samen? En hoe overbrug je taalverschillen?

Tijdens de Train-de-trainer Budgetcursus Statushouders wordt de financiële redzaamheid van statushouders besproken, evenals hun verschillende achtergronden en belangrijke bijbehorende factoren. Ook wordt de opbouw van de Budgetcursus statushouders toegelicht en leert de cursist wat de motivaties van leren nu precies zijn.

 • Budgetcursus Statushouders

  Product
  Het Nederlandse financiële systeem is voor inburgeraars ingewikkeld en ze moeten daarin hun weg leren vinden. De budgetcursus Statushouders helpt ze daarbij.
  Vanaf €648.55 (incl. btw)

Geldplan Statushouders

Het Nederlandse financiële systeem is complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen kan al snel in de problemen komen. Daarom ontwikkelde het Nibud het Geldplan Statushouders.

Met deze online tool hebben statushouders en hun begeleiders een middel dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem. Ook helpt het Geldplan hen (samen) de geldzaken in balans te houden of te krijgen. Het Geldplan is inzetbaar naast of na de Budgetcursus Statushouders.

 • Geldplan Statushouders

  Tool

  Hoe werkt het financiële systeem in Nederland en hoe regel je je geldzaken? Dit Geldplan helpt mensen voor wie dit nieuw is.

Uitleg in het Engels, Arabisch of Tigrinya

Hoewel het Geldplan Statushouders in het Nederlands is geschreven, zijn belangrijke begrippen toegelicht in het Engels, Arabisch of Tigrinya. Op elke pagina vind je een helpknop, die bestaat uit een verklarende woordenlijst en informatie over waar je hulp kunt vinden.

Het Geldplan is heel fijn als wegwijzer binnen het complexe Nederlandse financiële systeem. Het is in hun eigen taal en dat helpt.

Bart Steen, regiofunctionaris Armoedebeleid en trainer in Roermond

In Roermond werd het Geldplan Statushouders ingezet als onderdeel van het pilotproject Up, waarin de financiële redzaamheid van jonge statushouders een grote rol speelde.

 • Pilot Up voor jonge statushouders in Roermond

  Praktijkverhaal

  De gemeente Roermond neemt deel aan de pilot over de financiële zelfredzaamheid van jonge statushouders, met behulp van het Geldplan van Nibud.

  Gepubliceerd op:

Gemeenten die aangesloten zijn bij Startpunt Geldzaken hebben onbeperkt toegang tot het Geldplan, evenals hun inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Deze content is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Checklist en handreiking Financiële redzaamheid statushouders

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je kunt bepalen of een statushouder financieel redzaam is. En welke dienstverlening je vervolgens kunt inzetten om hen te begeleiden naar financiële redzaamheid.

Met de Checklist en de bijbehorende Handreiking Financiële redzaamheid statushouders kan hier een goede inschatting van gemaakt worden. De Checklist Financiële redzaamheid laat zien waar iemand op dat moment staat, maar bij meerdere metingen kan het ook dienen als een monitor om progressie in kaart te brengen. 

Download hieronder de checklist en de handreiking.

Hoe kunnen we jou helpen?

Ineke Kloose

Opleidingscoördinator