Direct naar content

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Het opleidingsaanbod van het Nibud is heel divers. Op het gebied van deskundigheidsbevordering bieden we trainingen, verdiepingen en workshops aan. Zo helpen we vrijwilligersorganisaties en beroepskrachten in de coaching en hulpverlening om hun kennis te verrijken.

Met een training, verdieping of workshop van het Nibud actualiseren professionals hun kennis. Op die manier ontwikkelen ze zich verder in hun vak. Voor ons gehele opleidingsaanbod geldt dat we alles kunnen toespitsen op jouw organisatie.

Nibud-competenties

Onze trainingen en workshops zijn allemaal gebaseerd op de Nibud-competenties voor omgaan met geld. We hebben vier competenties opgesteld om financiële redzaamheid te toetsen:

  1. Voldoende inkomsten verwerven om van te leven
  2. De geldzaken organiseren
  3. Verantwoord besteden
  4. Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

Aan de hand van deze competenties kan worden onderzocht wat iemand kan en (nog) niet kan. Ook bieden ze handvatten hoe je iemand een stap verder naar financiële redzaamheid kunt begeleiden.

Ervaringen van onze klanten

Neem contact op

Ineke Kloose

Opleidingscoördinator