Direct naar content

Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Naast het terugbetalen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) verantwoordelijk voor het ondersteunen van gedupeerden bij hun emotionele herstel. Gemeenten voeren dit uit. Het Nibud heeft een speciaal programma voor gedupeerde ouders ontwikkeld. Zij kunnen via hun gemeente bij het Nibud terecht voor ondersteuning.

Het programma ondersteunt gedupeerden bij:

  • Het terugwinnen van het vertrouwen in én de regie over eigen financieel kunnen.
  • Het omgaan met grote geldbedragen op basis van weloverwogen keuzes.

Persoonlijke financiële coaching door een Nibud-coach

toeslagenaffaire gedupeerde persoonlijk gesprek

Met financiële coaching wordt de cliënt persoonlijk begeleid door een Nibud-coach. Tijdens het traject wordt besproken hoe het vertrouwen in eigen financieel kunnen hersteld kan worden, welke doelen de cliënt voor ogen heeft en hoe de ontvangen som goed beheerd en besteed kan worden. Ook gaat de Nibud-coach in op de vaardigheden die nodig zijn voor het maken én uitvoeren van een persoonlijk budget- of bestedingsplan. Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de cliënt en de gestelde doelen.

Meer weten over persoonlijke financiële coaching?

Brigitte ter Laak

Adviseur projectfinanciering en fondsen