Direct naar content

Nibud-coach voor werknemers

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen, blijkt uit onderzoek van het Nibud. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten hun werknemers te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van een Nibud-coach. Met een kortdurend en intensief traject wordt dan een oplossing gezocht voor de financiële situatie van de werknemer.

Het traject bestaat uit drie fasen:

  1. Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de werknemer thuis.
  2. Adviesfase: de Nibud-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  3. Begeleidingsfase: begeleiden van de werknemer door de Nibud-coach.

Je hoeft het niet zelf te doen

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar schulden op de werkvloer en heeft al diverse bedrijven bijgestaan in het oplossen van schulden van werknemers. Hierdoor weten we dat bedrijven dat niet altijd zelf kunnen doen, omdat de tijd ontbreekt.

Maar het is lastig voor bedrijven om goede hulp te vinden voor hun personeel met geldproblemen. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is moeilijk in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft.

Gecertificeerde coaches

Het Nibud heeft daarom gecertificeerde coaches voor werknemers. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever.

Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in budgetcoaching.

Alle coaches voldoen aan de volgende opleiding/certificering:

  • Opleiding tot budgetcoach
  • Kiwa-gecertificeerd schuldhulpverlener/budgetcoach
  • Hbo en/of universitair opgeleid op het gebied van financiën, management, recht en sociologie
  • Opgeleid door het Nibud en op de hoogte van alle actuele veranderingen op het gebied van persoonlijke financiën

Interesse in een Nibud-coach voor je werknemer?

Ineke Kloose

Opleidingscoördinator