Direct naar content

Nibud-coach voor werknemers

Bij drie op de vijf bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen, blijkt uit Nibud-onderzoek. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten hun werknemers te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van een externe Nibud-coach. Met een kortdurend en intensief traject wordt dan een oplossing gezocht voor de financiële situatie van de werknemer.

Het traject bestaat uit drie fasen:

  1. Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de werknemer thuis.
  2. Adviesfase: de Nibud-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  3. Begeleidingsfase: begeleiden van de werknemer door de Nibud-coach.

Geen keurmerk voor financiële coaching

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar schulden op de werkvloer en heeft al diverse bedrijven bijgestaan in het oplossen van schulden van werknemers. Hierdoor weten we dat dit voor bedrijven een zware belasting is. Het vereist een specialistische aanpak.

Daarnaast is het voor bedrijven lastig om goede financiële hulp te vinden voor hun personeel. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is lastig in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft.

Coaching op maat

Het Nibud heeft daarom speciale coaches voor werknemers. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever.

Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in budgetcoaching.

Interesse in een Nibud-coach voor je werknemer?

Ineke Kloose

Opleidingscoördinator