Direct naar content

Geldplan Statushouders

Het Nederlandse financiële systeem is complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen kan al snel in de problemen komen. Daarom ontwikkelde het Nibud het Geldplan Statushouders.

Met deze online tool hebben statushouders en hun begeleiders een middel dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem. Ook helpt het Geldplan hen (samen) de geldzaken in balans te houden of te krijgen. Het Geldplan is inzetbaar naast of na de Budgetcursus Statushouders.

 • Geldplan Statushouders

  Tool

  Hoe werkt het financiële systeem in Nederland en hoe regel je je geldzaken? Dit Geldplan helpt mensen voor wie dit nieuw is.

Uitleg in het Engels, Arabisch of Tigrinya

Hoewel het Geldplan Statushouders in het Nederlands is geschreven, zijn belangrijke begrippen toegelicht in het Engels, Arabisch of Tigrinya. Op elke pagina vind je een helpknop, die bestaat uit een verklarende woordenlijst en informatie over waar je hulp kunt vinden.

Het Geldplan is heel fijn als wegwijzer binnen het complexe Nederlandse financiële systeem. Het is in hun eigen taal en dat helpt.

Bart Steen, regiofunctionaris Armoedebeleid en trainer in Roermond

In Roermond werd het Geldplan Statushouders ingezet als onderdeel van het pilotproject Up, waarin de financiële redzaamheid van jonge statushouders een grote rol speelde.

 • Pilot Up voor jonge statushouders in Roermond

  Praktijkverhaal

  De gemeente Roermond neemt deel aan de pilot over de financiële zelfredzaamheid van jonge statushouders, met behulp van het Geldplan van Nibud.

  Gepubliceerd op:

Onbeperkt toegang tot het Geldplan

Gemeenten die aangesloten zijn op Startpunt Geldzaken hebben onbeperkt toegang tot het Geldplan, evenals hun inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Het Geldplan Statushouders staat ook op de websites van LSTA en Humanitas.

Het Geldplan Statushouders is ontwikkeld met partijen uit het werkveld van statushouders: gemeenten Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Weert, Stadsring 51, Humanitas, LSTA, VluchtelingenWerk, Pharos, Stimulansz, Verweij Jonker, Movisie, Divosa, McDonald’s, Welzijn Stichtse Vecht, Lekstroom en Wijzer in Geldzaken.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rabo Foundation.

Meer weten over het Geldplan Statushouders?

Gusta Ripken

Opleidingscoördinator