Direct naar content

Stappenplan werkwijze Nibud-tools

Met onze tools bieden we een uniek en uitgebreid inzicht in de financiële situatie van huishoudens. Wil je samenwerken om een op maat gemaakte tool te ontwikkelen voor jouw doelgroep? In dit stappenplan lees je de werkwijze die wij hanteren en wat je kunt verwachten van het ontwikkelproces.

1. Gesprek met medewerkers

Als je geïnteresseerd bent in een door het Nibud ontwikkelde tool, start het traject altijd met een verkennend gesprek. Bij dit gesprek zijn een medewerker van onze afdeling Licenties en een medewerker van ons kennisteam aanwezig.

Hierdoor heb je een gesprekspartner voor de financiële kant en voor de inhoudelijke kant. Tijdens het gesprek inventariseren we je wensen en lichten we toe wat de mogelijkheden zijn.

2. Offerte en afstemming wensen

Als de samenwerking voortgezet wordt, stellen wij een offerte op. Deze zal zoveel mogelijk modulair worden opgebouwd, zodat je precies kunt zien hoe de totaalprijs is opgebouwd.

Indien van toepassing kun je ook optionele onderdelen aan de offerte toevoegen, zoals een sneak preview voor de daadwerkelijke lancering. Dit biedt je de ruimte om gedurende het proces extra opties toe te voegen.

In de offerte zullen we zo duidelijk mogelijk jouw wensen opnemen. De offerte dient als basis voor verdere afspraken over de inhoud. De afspraken leggen we uiteindelijk schriftelijk vast, zodat keuzes altijd onderbouwd kunnen worden.

Wanneer er een akkoord is op de offerte stellen we een licentieovereenkomst op, waarin we afspreken onder welke voorwaarden jij of jouw bedrijf een gebruiksrecht krijgt op de te bouwen tool.

3. Ontwerp en eerste versie

We betrekken je nadrukkelijk bij het maken van het ontwerp, zodat we gezamenlijk de keuze kunnen maken voor de ideale opzet en vormgeving van de tool. Nadat het Nibud een eerste versie van de tool gebouwd heeft, krijg je deze eerste opzet te zien.

In deze fase heb je de mogelijkheid om feedback te geven en suggesties te doen voor aanpassingen. Deze fase is bedoeld om samen de voortgang te bespreken en om in overleg  door te gaan met de verdere ontwikkeling richting het eindproduct.

4. Testen van de Nibud-tool

Een Nibud-tool wordt altijd uitgebreid door ons getest, zowel inhoudelijk als op de werking van de tool.  Je hebt tevens de mogelijkheid om eigen mensen aan te dragen die de tool kunnen testen.

Inhoudelijk testen we de tool met zogeheten unittesten die elke mogelijke situatie van de tool dekken. In deze fase heb je bovendien de mogelijkheid om voorbeeldscenario’s te laten doorrekenen. Deze kun je bijvoorbeeld  gebruiken in een campagne of op je website.

Het doorrekenen van scenario’s wordt over het algemeen als losse module opgenomen in de offerte, zodat je niet bij de start van het project al een keuze hoeft te maken.

5. Sneak preview en lancering

Voordat de tool gelanceerd wordt heb je de mogelijkheid tot een sneak preview. Dit is geen verplichting en staat doorgaans als losse module in de offerte. Het is dan niet mogelijk om nog grote aanpassingen te doen aan de tool, maar het biedt je wel de mogelijkheid om eventuele laatste suggesties te doen voor bijvoorbeeld een toelichting.

Na verwerking van de laatste punten  wordt de tool daadwerkelijk gelanceerd!

Geïnteresseerd in een op maat gemaakte tool?