Direct naar content

Voorbeeldbegrotingen en referentiecijfers

Referentiecijfers spelen een belangrijke rol in de budgetvoorlichting en kredietverlening. Het Nibud is hét kenniscentrum dat deze cijfers berekent en toepast.

Voorbeeldbegrotingen

Referentiecijfers geven inzicht in de uitgavenplaatjes en bestedingsmogelijkheden van huishoudens. Dat is belangrijk voor zowel consumenten als voor professionals die rekening moeten houden met betaalbaarheid van bijvoorbeeld kredieten of woonlasten van huishoudens.

Het Nibud kan met deze cijfers voorbeeldbegrotingen maken voor elk type huishouden en inkomensniveau.

Er zijn diverse begrotingen:

  • Een basisbegroting. Wat heeft een bepaald huishouden minimaal nodig?
  • Een gemiddelde begroting. Wat geven vergelijkbare huishoudens uit?
  • Een sluitende begroting. Wat is een uitgavenplaatje dat past bij het inkomen?

Deze begrotingen zijn een belangrijk middel om afgewogen budgetkeuzes te kunnen maken.

Unieke methodiek

De referentiecijfers worden berekend met een beperkt aantal gegevens over de huishoudsamenstelling, het inkomen en het type woning. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd en vaker als actuele ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De referentiecijfers zijn uniek in Nederland, het Nibud is het enige instituut dat de cijfers op deze manier verzamelt en koppelt aan begrotingen.

De Nibud-voorbeeldbegrotingen zijn mede gebaseerd op de inzichten van de Britse micro-econoom Angus Deaton, Nobelprijswinnaar voor de economie 2015.

Publicatie van de referentiecijfers

Het Nibud verzorgt diverse publicaties met de referentiecijfers als basis. We geven jaarlijks het Nibud Budgethandboek en de Prijzengids uit.

Budgethandboek

In het Budgethandboek worden al 40 jaar de meest actuele voorbeeldbegrotingen gepubliceerd, waaronder de minimumvoorbeeldbegrotingen: uitgavenplaatjes van huishoudens met een minimuminkomen. Alle uitgavenposten worden uitgebreid besproken, zodat het veel gebruiksmogelijkheden heeft. Denk aan het bepalen van meerkosten voor voeding, dieetkosten enzovoorts.

Het handboek bevat ook een begrotingsformulier waarmee een begroting op papier gemaakt kan worden. Bij het Budgethandboek hoort een online tool, waarin je gemakkelijk vergelijkingen kunt maken met andere huishoudens.

De prijzengids

De Prijzengids van het Nibud is een handig naslagwerk voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de uitvoering of regelgeving van de bijzondere bijstand. De gids geeft inzicht in de prijzen van veel belangrijke artikelen en diensten.

Minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire

Bonaire is een Nederlandse gemeente. De situatie op Bonaire is echter dermate anders, dat de Nederlandse minimumvoorbeeldbegrotingen er niet bruikbaar zijn. In opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een expertgroep van Bonairianen voor diverse huishoudsamenstellingen minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire opgesteld. Het Nibud heeft het proces begeleid.

Download hieronder de minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire.

Gebruik van onze cijfers: API’s en DLL’s

De berekening van de referentiecijfers kan ook digitaal. Hiervoor bieden we verschillende mogelijkheden zoals API’s en DLL’s , waarmee een uitgavenplaatje van elk type huishouden kan worden berekend. Dit kan worden aangevuld met bruto-nettotrajecten en de berekening van aanspraken op toeslagen en subsidies.

Onze experts