Direct naar content

Cijfers en rekentools

Cijfers en rekentools

Het Nibud verzamelt al meer dan 40 jaar cijfers over inkomsten en uitgaven van huishoudens in Nederland. Deze referentiecijfers vind je terug in vrijwel alle voorlichting en hulpmiddelen die wij zelf en in samenwerking met onze partners ontwikkelen.

Unieke cijfers

De Nibud-cijfers bieden op verschillende terreinen een uniek en uitgebreid inzicht in de financiële situatie van huishoudens. Dit helpt bij het maken van verantwoorde financiële keuzes. Onze cijfermodules verdelen wij als volgt:

  • Referentiecijfers uitgaven: van een volledige begroting tot specifieke uitgavenposten. Wat zijn minimaal noodzakelijke uitgaven, en wat geeft een vergelijkbaar huishouden gemiddeld uit aan bepaalde uitgavenposten?
  • Buffercijfers: wat is verstandig om achter de hand te hebben?
  • Wonen: hypotheeknormen, betaalbare huur en woonlasten.

Goede basis voor financiële software

De Nibud-referentiecijfers vormen een goede basis voor financiële software. Het Nibud biedt verschillende online applicaties in standaarduitvoering en op maat. Je kunt de cijfers op deze manier inzetten om zelf inzicht te krijgen in een divers aantal financiële onderwerpen, of om je doelgroep ermee te informeren.

Diverse toepassingen mogelijk

De Nibud-cijfers zijn datasets die op drie manieren worden verwerkt:

  • In de Nibud-rekentools: kant en klare toepassingen die je via je eigen kanaal kunt aanbieden aan uw klanten. Bijvoorbeeld voorzien van je eigen logo en huisstijl. Rekentools zijn gericht op het snel en eenvoudig inzicht bieden in een specifiek deel van de financiën van je klant
  • Ze kunnen op aanvraag tot tool worden ontwikkeld
  • Of ze kunnen worden geïntegreerd in je eigen toepassingen

Deskundige borging en implementatie

Je kunt Nibud-cijfers inzetten om bestaande toepassingen te verrijken of nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De cijfers zijn uniek en bieden gebruikers onafhankelijk en betrouwbaar vergelijkingsmateriaal. Daarnaast maak je gebruik van de expertise van het Nibud met betrekking tot usability, IT en berekeningen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken