Direct naar content

Financiële educatie in lesprogramma’s

Financiële vaardigheid is essentieel om te kunnen functioneren in een steeds complexere samenleving. In Nederland maakt financiële educatie echter niet of nauwelijks deel uit van het schoolcurriculum. Dat betekent in de praktijk dat scholen die er wel het belang van inzien, zelf op allerlei manieren financiële educatie verwerken in bestaande programma’s.

Het Nibud helpt je daarbij. Om te beginnen met de Nibud-leerdoelen en -competenties: die vormen het fundament voor financiële educatie en opvoeding. Ze zijn verdeeld over vier hoofdthema’s:

  • Voldoende inkomsten verwerven
  • Geldzaken organiseren
  • Verantwoord besteden
  • Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen

Daarnaast biedt het Nibud, zelf en in samenwerking met andere organisaties, kennis en materialen die je kunt gebruiken voor je lessen.

Op deze pagina

Programma Financiële educatie

Het Programma Financiële educatie helpt mbo-docenten om financiële vaardigheden in de lessen aan bod te laten komen. Ook bevordert het programma hun deskundigheid op het gebied van financiële educatie. Het bevat de belangrijkste onderwerpen die bij financiële redzaamheid horen. Het programma bevat heldere informatie over bijvoorbeeld crypto’s, zodat jongeren de risico’s begrijpen en hier verstandige keuzes in kunnen maken. Als docent bepaal je zelf hoe je deze kennis toepast, specifiek voor het leerjaar en de aandachtsgebieden van je studenten.

Nibud Financiële quickscan

De Nibud Financiële quickscan biedt mbo-studenten inzicht in hun persoonlijke financiële redzaamheid. Inclusief praktische tips voor de verbetering van hun financiële vaardigheden, en met een expliciete uitnodiging om met de docent of begeleider in gesprek te gaan. Ook kunnen docenten zien in welke mate hun studenten financieel redzaam zijn en kunnen ze daarmee bepalen welke onderwerpen (meer) aandacht verdienen in de les.

Geldplan Bijna 18

Als je 18 jaar wordt, dan ben je voor de wet financieel zelfstandig. Wat houdt dat eigenlijk in? Bijvoorbeeld dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw zorgverzekering. Maar ook dat je hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komt voor zorgtoeslag. En: maak je schulden, dan ben je zelf aansprakelijk. In het online Geldplan Bijna 18 doorlopen studenten de vijf stappen die nodig zijn om hun geldzaken goed te regelen. Ook kunnen ze in het geldplan vinden wat nu allemaal mág, en vinden ze praktische tips om ook dat goed te regelen.

Geldwijzer Bijna 18

De Geldwijzer Bijna 18 is een compact en compleet overzicht van wat jongeren moeten en mogen als ze 18 worden. De ‘Checklist Bijna 18: Wat mag? Wat moet?’ staat centraal. Verder biedt de editie per onderwerp een overzichtelijk stappenplan, handige tips en verwijzingen naar online tools. De Geldwijzer Bijna 18 is een goede voorbereiding op de weg naar financiële volwassenheid.

Gemeenten zetten de Geldwijzer Bijna 18 in als aantrekkelijk instrument in de schuldpreventie voor (bijna) 18-jarigen. Check of jouw gemeente dat ook doet. Overweeg anders als school de Geldwijzer Bijna 18 als naslagwerk in te zetten in je les.

MoneyWays

In MoneyWays gaan jonge rolmodellen (tussen de 18-27 jaar), zogeheten peer educators, het gesprek over geld aan met de klas. Door over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen, gaan ze op laagdrempelige wijze het gesprek aan met jongeren. Onderwerpen als schulden, opgroeien in armoede, schaamte, verleidingen en groepsdruk worden hierdoor bespreekbaar gemaakt. Het Nibud werkt met Diversion samen in het programma MoneyWays.

Scholierenwebsite

Het Nibud heeft voor scholieren van 12 tot 16 jaar een speciale scholierenwebsite gemaakt. Gebaseerd op de Nibud-leerdoelen en -competenties, en aansluitend op de interesses van scholieren van die leeftijd.

Ook interessant

Onze partner Wijzer in geldzaken biedt een online overzicht van lesprogramma’s en materialen over omgaan met geld: https://www.geldlessen.nl/. Voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en mbo.