Direct naar content

Rondkomen na pensionering

Rondkomen na pensionering

Het Nibud strijdt ervoor dat mensen kunnen rondkomen, nu en in de toekomst. We zien dat veel mensen geen idee hebben van hoe hun financiën er na pensionering uitzien. We willen dat mensen wél weten hoe hun financiën er later uitzien en op wat voor manier ze die kunnen beïnvloeden.

 • Relevantie

  De meeste mensen willen na hun pensionering hun huidige levens-standaard behouden. Niet genoeg inkomen hebben om alle uitgaven van te betalen is vooral na pensionering schrijnend omdat er dan weinig mogelijkheden zijn om het inkomen aan te vullen.

 • Actualiteit

  Een groeiend aantal mensen spaart niet meer via een pensioenfonds voor geld voor later. We verwachten dat het aantal gepensioneerden dat moeite heeft met rondkomen stijgt. Ook het nieuwe pensioenstelsel heeft effect op de huishoud-portemonnee.

 • Onze focus

  We maken ons zorgen over gepensioneerden die moeite hebben met rondkomen. Daarom vinden we het belangrijk dat hun inkomsten en uitgaven goed in de gaten worden gehouden. Mensen moeten worden ondersteund met goede aanvullende regelingen en met advies.

Feiten en cijfers

 • 60%
  van de mensen weet niet of hij of zij na pensionering genoeg inkomen heeft om alle uitgaven te betalen.
  [Bron: Nibud (2015)]
 • 318.000
  huishoudens ontvangen alleen AOW of AOW met een heel klein aanvullend pensioen (of een ander klein inkomen).
  [Bron: CBS (2022)]
 • Eén op de drie gepensioneerden heeft moeite met rondkomen.
  [Bron: Nibud (2018)]

Aandacht voor pensioenkeuzes

Het Nibud wil meer aandacht voor de pensioenkeuzes die werkende mensen hebben en de gevolgen van die keuzes voor hun inkomen na pensionering. Gemiddeld krijgen mensen 21 jaar lang pensioen. Het is belangrijk dat zij die tijd zonder geldproblemen kunnen doorbrengen.

Daarom pleiten wij voor een adequaat inkomen na pensionering, een begrijpelijk pensioen en de mogelijkheid om te controleren of wat mensen straks krijgen ook past bij de te verwachte uitgaven.

Het Nibud pleit voor

 • Voldoende pensioen

  We strijden voor meer aandacht voor de noodzaak van voldoende inkomen na pensionering. Mensen moeten voldoende geld hebben om van rond te kunnen komen.

 • Inkomensondersteuning

  Het niet gebruiken van ouderenregelingen moet worden teruggebracht. Daarnaast willen we goede inkomensondersteuning voor ouderen met een laag inkomen.

 • Hulp bij het regelen van pensioen

  Het Nibud wil goede, onafhankelijke ondersteuning voor mensen die uitleg en hulp willen bij het regelen van hun inkomen na pensionering.

Pensioen als een abc’tje

Het Nibud pleit ook voor meer aandacht voor de complexiteit van pensioenkeuzes en wil beleidsmakers bewust maken van de inkomsten en uitgaven van mensen na pensionering. We vinden het ook het belangrijk dat beleidsmakers weten welke factoren van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven.

We strijden ervoor dat mensen na hun pensioen voldoende inkomen hebben om rond te komen. Pensioen moet een abc’tje zijn: adequaat, begrijpelijk en controleerbaar.

Actuele ontwikkelingen

 • Taskforce Inkomen voor Later zet zich in voor pensioenopbouw zelfstandigen

  nieuwsbericht

  In deze taskforce bundelen zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, het Verbond van Verzekeraars en het Nibud hun krachten.

  Gepubliceerd op:
 • Gemeenten draaien proef met pensioenspreekuren

  nieuwsbericht

  De gemeenten Katwijk, Almere en Heusden gaan tijdens de Pensioen3daagse proefdraaien met een Nibud-initiatief: inloopspreekuren waar iedereen met pensioenvragen terechtkan.

  Gepubliceerd op:
 • Een nieuw pensioenstelsel: grote verantwoordelijkheid voor goede voorlichting

  blog

  We pleiten voor goede en gerichte voorlichting vanuit de overheid, pensioenuitvoerders en werkgevers. Tegelijkertijd doen we een beroep op iedereen die ermee te maken krijgt: laat je voorlichten en stel je vragen.

  Gepubliceerd op:
 • Nibud helpt werknemers kiezen met Geldplan Bijna pensioen

  persbericht

  We willen dat het voor mensen duidelijk is wat pensionering op enig moment voor hen betekent. Het Geldplan Bijna pensioen helpt ze daarbij en geeft ze een handig actieplan.

  Gepubliceerd op:
 • Nieuwjaarsboodschap: ook in 2023 focus houden op wat mensen kúnnen betalen

  blog

  Afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk het is om te kijken naar wat mensen kúnnen betalen. Uitgaven kunnen niet oneindig doorstijgen. Daardoor kwamen in 2022 heel veel huishoudens in de problemen.

  Gepubliceerd op:
 • Nieuw onderzoek basis voor Nibud-pensioentool

  nieuwsbericht

  Met het project Blik op pensioen biedt het Nibud sectoren en werkgevers een bredere kennisbasis en hulpmiddelen.

  Gepubliceerd op:

Projecten van het Nibud

Het Nibud doet verschillende projecten op het gebied van Rondkomen na pensionering. Zo worden onze uitgavencijfers door pensioenfondsen en verzekeraars gebruikt om hun klanten te laten weten of hun pensioen voldoende is om hun uitgaven op te vangen.

Bedrijven en organisaties die hun personeel goed willen voorlichten over hun pensioen, bieden we een financieel adviesgesprek op de werkvloer. We bieden ook workshops aan om werknemers financieel gezond naar hun pensioen te loodsen.

Voor mensen die bijna met pensioen gaan, hebben we het Geldplan Bijna pensioen. Zij krijgen met de tool inzicht in en informatie over de keuzes die ze kunnen maken rondom hun pensionering. Na het invullen van de tool krijg je een overzichtelijk actieplan waarin staat welke acties je moet en kunt ondernemen.

Onze onderzoeksrapporten

Wat mensen zelf kunnen doen

 • Bekijken hoeveel pensioen je krijgt. Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzicht in het pensioen dat je al opgebouwd hebt en het verwachte pensioenbedrag na je pensionering. De AOW wordt daar ook in meegenomen.
 • Voorbereiden op later. De Pensioenschijf-van-vijf helpt je om je inkomsten en uitgaven na je pensioen op een rij te zetten. Zo krijg je in vijf stappen een indicatie of je inkomsten straks voldoende zijn om je uitgaven te betalen. Je weet dan of het slim is om actie te ondernemen voor je pensioen.
 • Pensioen regelen voor zzp’ers. Als je zelfstandig ondernemer bent, dan is er naast de AOW vanuit de overheid vaak niets geregeld. Je moet dan zelf een pensioen opbouwen. Voor een aantal bedrijfstakken en beroepen is er wél een pensioenfonds voor zzp’ers. Bekijk of dit voor jou geldt.

Samenwerken op dit onderwerp?