Direct naar content

Geldproblemen in Nederland

Geldproblemen in Nederland

Zorgen bij de kassa of je wel genoeg saldo hebt. Nachten wakker liggen over de energierekening. Stress als er een blauwe envelop binnenkomt. Onze droom is dat dit soort situaties niet meer voorkomen. Het Nibud gaat voor een Nederland zonder geldproblemen.

 • Relevantie

  Geldproblemen kunnen voor flinke stress zorgen en hebben invloed op het levensgeluk van mensen. Geldproblemen hebben ook enorme invloed op de omgeving van mensen en op de maatschappij.

 • Actualiteit

  Geldproblemen treffen een groot deel van onze maatschappij. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft er mee te kampen. We zien dat veel organisaties pas in actie komen als de schulden en problemen al torenhoog zijn.

 • Onze focus

  We willen een maatschappij die zo is ingericht dat mensen hun geldzaken in balans kunnen houden. We zien dat organisaties en overheden nog te weinig rekening houden met wat mensen kunnen betalen en hoe mensen met hun geld omgaan.

Feiten en cijfers

 • 1.500.000
  huishoudens hebben zulke grote betalingsachterstanden dat er sprake is van geldproblemen.
 • 16%
  van de Nederlanders staat maandelijks of altijd rood.
 • €2,-
  levert elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening de maatschappij op.

Geldproblemen sluipen erin

Geldproblemen zorgen niet alleen voor stress en problemen bij het individu. Ze beïnvloeden ook zijn of haar omgeving en de gehele maatschappij. Hierbij maakt het Nibud onderscheid tussen lichte betalingsproblemen, zoals af en toe roodstaan, en ernstige problemen, zoals een loonbeslag, achterstanden bij huur- en hypotheek en het afsluiten van gas, water of licht.

Als mensen zo erg in de problemen zitten kunnen ze vaak vanwege de stress niet meer goed functioneren en lukt het ze doorgaans niet meer om er zelf uit te komen. Geldproblemen sluipen erin. Mensen hebben lang niet in de gaten hoe ernstig de problemen zijn en vragen daardoor niet of niet op tijd om hulp.

De meest voorkomende betalingsproblemen zijn:

 • Rekeningen te laat betalen
 • Aanmaningen ontvangen
 • Zorgverzekering niet kunnen betalen
 • Belastingschulden

Het Nibud pleit voor

 • Voldoende inkomen

  We willen dat mensen voldoende inkomen hebben. Het inkomen moet genoeg zijn om van te kunnen leven. Als mensen niet kunnen werken is het belangrijk dat de uitkeringen hoog genoeg zijn om van rond te komen.

 • Passende uitgaven

  De uitgaven die mensen doen moeten passen bij hun inkomen. Het Nibud vindt het daarom belangrijk dat er normen zijn voor de hoogte van de woonlasten en leningen. Zo worden mensen beschermd tegen te hoge lasten.

 • Weten waar je terecht kunt

  We strijden ervoor dat mensen weten hoe ze hun financiën kunnen regelen en dat ze hulp kunnen krijgen als ze hun financiën niet zelf kunnen regelen.

Ontstaan van geldproblemen

Op al bovenstaande punten ziet het Nibud dat er verbeteringen mogelijk zijn. We willen daarnaast meer begrip voor en minder taboe op het hebben van geldproblemen. De maatschappij moet zich realiseren dat het iedereen kan overkomen.

Geldproblemen hebben diverse oorzaken. Zelden is er echt één aanwijsbare reden, vaker is het een combinatie aan factoren. Factoren die de kans op geldproblemen vergroten: bij de dag leven, weinig of niet sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan.

Ook ziet het Nibud dat een onvoldoende financiële opvoeding en een impulsieve houding de kans op geldproblemen vergroten. De hoogte van het inkomen is minder belangrijk dan gedrag en vaardigheden.

Actuele ontwikkelingen

 • Nibud opgelucht: plafond energieprijs helpt erger voorkomen

  persbericht

  Het helpt huishoudens om de begroting weer rond te maken en opgelopen betalingsachterstanden in te lopen.
  De laagste inkomens gaan er het meeste op vooruit.

  Gepubliceerd op:
 • Risico op problemen voor moeilijk rondkomende huurders

  nieuwsbericht

  Huurders die moeilijk rondkomen lopen risico op financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Een uitweg, zoals de lasten verlagen of het inkomen verhogen, is niet altijd haalbaar.

  Gepubliceerd op:
 • Groeiende groep mensen radeloos

  nieuwsbericht

  Steeds meer mensen komen structureel geld tekort en krijgen hun begroting niet sluitend, terwijl zij niet in aanmerking komen voor regelingen of hulp.

  Gepubliceerd op:
 • Bijna één op tien Nederlanders die schuld afbetaalt heeft na jaar weer probleem

  Update

  Ruim negen procent van de Nederlanders met een opgelost betalingsprobleem heeft binnen een jaar een nieuw betalingsprobleem. Dit blijkt uit de BKR Schulden Monitor. We vinden het belangrijk om dit soort recidive te voorkomen. Mensen die net schulden hebben afgelost zijn kwetsbaar en hebben vaak geen buffertje kunnen aanleggen. Nazorg is daarom belangrijk. Bied bijvoorbeeld een budgetcursus of budgetcoach aan.

  Gepubliceerd op:
 • Maximale rente consumptief krediet structureel verlaagd

  Update

  Het maximale rentepercentage op kopen op afbetaling of roodstaan wordt structureel verlaagd naar 10 procent. De verlaagde maximale rente op krediet was sinds 10 augustus 2020 van kracht, maar het ging toen om een tijdelijke maatregel. Het Nibud is blij dat de maatregel nu structureel is. ‘Soms hebben mensen gewoon geen keus, staan ze met de rug tegen de muur. En dan maakt het wel uit of je 10 of 14 procent moet betalen,’ vertelde Nibud-directeur Arjan Vliegenthart in 2020.

  Gepubliceerd op:
 • Prijsstijgingen zorgen voor extra aanvragen bij hulporganisaties

  Update

  Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat bij twee derde van de lokale hulporganisaties in Nederland het aantal hulpvragen toeneemt. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een steeds grotere groep door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen met het bestaande inkomen. Daarnaast is de stijging ook een gevolg van de ondersteuning die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook het Nibud ziet meer vragen over financiële problemen binnenkomen van mensen met een modaal inkomen.

  Gepubliceerd op:

Projecten van het Nibud

Het Nibud denkt mee bij gemeenten, hulpverleners en schuldeisers over hoe geldproblemen voorkomen en opgelost kunnen worden. We hebben daarnaast verschillende projecten om geldproblemen te voorkomen of op te lossen.

We trainen bijvoorbeeld werkgevers zodat zij hun werknemers kunnen helpen met hun geldproblemen. Daarvoor hebben we gesprekshandleidingen en de Nibud-coach voor werkgevers.

Met het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) helpt het Nibud mensen die betaalachterstanden hebben met het afspreken van haalbare en realistische betaalregelingen. Het doel van de organisatie is het voorkomen van problematische schulden.

Onze onderzoeksrapporten

Wat mensen zelf kunnen doen

 • Op tijd hulp zoeken. Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Je krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep. Er zijn adressen waar je terecht kunt voor hulp.
 • Vuistregels gebruiken. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat wie een aantal gewoontes aanleert in zijn geldzaken, een veel kleinere kans heeft om in geldproblemen te komen. Deze gewoontes heeft het Nibud in vier vuistregels vertaald: Check, Plan, Spaar en Bewaar. Hier vind je uitleg over de vuistregels.
 • Schuldregelingen treffen. Je kunt zelf betalingsregelingen treffen met bedrijven en instanties waarbij je schulden hebt. Je kunt ook een schuldhulpverlener van de gemeente inschakelen. Lees meer over schuldregelingen.

Samenwerken op dit onderwerp?