Direct naar content

Geldproblemen in Nederland

Geldproblemen in Nederland

Zorgen bij de kassa of je wel genoeg saldo hebt. Nachten wakker liggen over de energierekening. Stress als er een blauwe envelop binnenkomt. Onze droom is dat dit soort situaties niet meer voorkomen. Het Nibud gaat voor een Nederland zonder geldproblemen.

 • Relevantie

  Geldproblemen kunnen voor flinke stress zorgen en hebben invloed op het levensgeluk van mensen. Geldproblemen hebben ook enorme invloed op de omgeving van mensen en op de maatschappij.

 • Actualiteit

  Geldproblemen treffen een groot deel van onze maatschappij. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft er mee te kampen. We zien dat veel organisaties pas in actie komen als de schulden en problemen al torenhoog zijn.

 • Onze focus

  We willen een maatschappij die zo is ingericht dat mensen hun geldzaken in balans kunnen houden. We zien dat organisaties en overheden nog te weinig rekening houden met wat mensen kunnen betalen en hoe mensen met hun geld omgaan.

Feiten en cijfers

 • 42%
  van de huishoudens heeft het afgelopen jaar te maken gehad met 1 of meer betalingsproblemen.
 • 14%
  van de Nederlanders staat maandelijks of altijd rood.
 • €2,-
  levert elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening de maatschappij op.

Geldproblemen sluipen erin

Geldproblemen zorgen niet alleen voor stress en problemen bij het individu. Ze beïnvloeden ook zijn of haar omgeving en de gehele maatschappij. Hierbij maakt het Nibud onderscheid tussen lichte betalingsproblemen, zoals af en toe roodstaan, en ernstige problemen, zoals een loonbeslag, achterstanden bij huur- en hypotheek en het afsluiten van gas, water of licht.

Als mensen zo erg in de problemen zitten kunnen ze vaak vanwege de stress niet meer goed functioneren en lukt het ze doorgaans niet meer om er zelf uit te komen. Geldproblemen sluipen erin. Mensen hebben lang niet in de gaten hoe ernstig de problemen zijn en vragen daardoor niet of niet op tijd om hulp.

De meest voorkomende betalingsproblemen zijn:

 • Rekeningen te laat betalen
 • Aanmaningen ontvangen
 • Zorgverzekering niet kunnen betalen
 • Belastingschulden

Het Nibud pleit voor

 • Voldoende inkomen

  We willen dat mensen voldoende inkomen hebben. Het inkomen moet genoeg zijn om van te kunnen leven. Als mensen niet kunnen werken is het belangrijk dat de uitkeringen hoog genoeg zijn om van rond te komen.

 • Passende uitgaven

  De uitgaven die mensen doen moeten passen bij hun inkomen. Het Nibud vindt het daarom belangrijk dat er normen zijn voor de hoogte van de woonlasten en leningen. Zo worden mensen beschermd tegen te hoge lasten.

 • Weten waar je terecht kunt

  We strijden ervoor dat mensen weten hoe ze hun financiën kunnen regelen en dat ze hulp kunnen krijgen als ze hun financiën niet zelf kunnen regelen.

Ontstaan van geldproblemen

Op al bovenstaande punten ziet het Nibud dat er verbeteringen mogelijk zijn. We willen daarnaast meer begrip voor en minder taboe op het hebben van geldproblemen. De maatschappij moet zich realiseren dat het iedereen kan overkomen.

Geldproblemen hebben diverse oorzaken. Zelden is er echt één aanwijsbare reden, vaker is het een combinatie aan factoren. Factoren die de kans op geldproblemen vergroten: bij de dag leven, weinig of niet sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan.

Ook ziet het Nibud dat een onvoldoende financiële opvoeding en een impulsieve houding de kans op geldproblemen vergroten. De hoogte van het inkomen is minder belangrijk dan gedrag en vaardigheden.

Actuele ontwikkelingen

 • Informele schulden vormen een groeiend probleem

  Update

  Dit concludeert KIS in een verkennend onderzoek onder zowel Nederlandse moslims als mensen met andere achtergronden.

  In schuldhulptrajecten wordt ingezet op formele schulden. Er is vaak geen oog = voor de informele schulden (leningen bij vrienden, kennissen en/of familie) die mensen kunnen hebben. Ook zijn er geen passende hulpvormen. Informele schulden passen vaak alleen in een schuldregeling als ze formeel zijn vastgelegd, bijvoorbeeld bij de notaris: maar dit is vaak niet het geval.

  Daarom is dit onderzoek van belang. Het is belangrijk dat hulpverleners meer kennis over informele schulden hebben. Laat het niet onbesproken en kijk naar de mogelijkheden om deze schulden ook in het schuldhulpverleningstraject mee te nemen.

  Gepubliceerd op:
 • Nibud doet aanbevelingen voor inzicht schuldenproblematiek Caribisch Nederland

  nieuwsbericht

  Wat is op dit moment bekend over de aard en omvang van de schuldenproblematiek in Caribisch Nederland? En wat is ervoor nodig om schulden beter in beeld te krijgen? Het Nibud deed onderzoek.

  Gepubliceerd op:
 • CPB waarschuwt: armoede stijgt volgend jaar

  Update

  Er zullen volgend jaar meer mensen in armoede belanden. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor in de augustusraming. Het planbureau waarschuwt dat dit gaat gebeuren omdat de steun aan huishoudens voor de hoge energieprijzen volgend jaar stopt. Het gevolg hiervan is dat 5,7 procent van alle Nederlanders in de armoede terechtkomt. Het Nibud heeft al eerder aangegeven dat, als er niets gebeurt, meer mensen in armoede raken. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Daarom roepen we de politiek op om met Prinsjesdag te zorgen dat het leven voor iedereen betaalbaar blijft.

  Gepubliceerd op:
 • Minimumvoorbeeldbegrotingen herijkt voor vaststellen armoedegrens

  nieuwsbericht

  Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het Nibud onderzocht wat er nodig is voor het vaststellen van een nieuwe armoedegrens.

  Gepubliceerd op:
 • Nibud praat in Tweede Kamer over schuldenvrije toekomst

  nieuwsbericht

  Het Nibud pleit voor meer inspanningen om vroegtijdig financiële problemen aan te pakken. De werkvloer zou een plek kunnen zijn om mensen met geldzorgen te vinden en te bereiken. Daarin is nog veel winst te behalen.

  Gepubliceerd op:
 • Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

  Update

  Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. In totaal maakte bijna 5,5 procent van de inwoners van Nederland in 2021 en 2020 deel uit van een huishouden met een laag inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

  Gepubliceerd op:

Projecten van het Nibud

Het Nibud denkt mee bij gemeenten, hulpverleners en schuldeisers over hoe geldproblemen voorkomen en opgelost kunnen worden. We hebben daarnaast verschillende projecten om geldproblemen te voorkomen of op te lossen.

We trainen bijvoorbeeld werkgevers zodat zij hun werknemers kunnen helpen met hun geldproblemen. Daarvoor hebben we gesprekshandleidingen en de Nibud-coach voor werkgevers.

Onze onderzoeksrapporten

Wat mensen zelf kunnen doen

 • Op tijd hulp zoeken. Als je je rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Je krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep. Er zijn adressen waar je terecht kunt voor hulp.
 • Vuistregels gebruiken. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat wie een aantal gewoontes aanleert in zijn geldzaken, een veel kleinere kans heeft om in geldproblemen te komen. Deze gewoontes heeft het Nibud in vier vuistregels vertaald: Check, Plan, Spaar en Bewaar. Hier vind je uitleg over de vuistregels.
 • Schuldregelingen treffen. Je kunt zelf betalingsregelingen treffen met bedrijven en instanties waarbij je schulden hebt. Je kunt ook een schuldhulpverlener van de gemeente inschakelen. Lees meer over schuldregelingen.

Samenwerken op dit onderwerp?