De zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. U betaalt premie voor een basispakket ziektekosten. Deze premie verschilt per verzekeraar en ligt tussen de 113 en 122 euro per maand.

De basisverzekering

Met de basisverzekering bent u onder andere verzekerd tegen kosten voor de huisarts, zorg en verblijf in ziekenhuizen en medicijnen. Het pakket aan zorg dat wordt vergoed is gelijk bij alle zorgverzekeraars. Per kalenderjaar kan dat (iets) veranderen.

Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor het wettelijk verzekerde basispakket. Zij mogen geen hogere premies vragen aan mensen die ouder of ziek zijn.

De meeste zorgverzekeraars bieden 2 typen basisverzekeringen aan:

  • Een naturapolis
  • Een restitutiepolis

Bij beide soorten polissen maken verzekeraars afspraken (contracten) met zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuizen.

Naturapolis

Bij een naturapolis betaalt de zorgverzekeraar direct de zorg die u afneemt. U kunt alleen gebruikmaken van gecontracteerde zorgverleners. Kiest u een andere zorgverlener, dan moet u vaak  een deel van de rekening zelf betalen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen welke zorgverleners gecontracteerd zijn.

Een naturapolis zonder vrijwillig eigen risico kost tussen de € 113 en € 119 per persoon per maand.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis krijgt u bij elke zorgverlener dezelfde vergoeding, ongeacht of uw zorgverzekeraar hier wel of geen contract mee heeft afgesloten. Het kan voorkomen dat u de rekening voor moet schieten als u gebruikmaakt van een zorgverlener die geen contract heeft met uw verzekeraar. De rekening kunt u achteraf indienen bij de zorgverzekeraar.

De restitutiepolis is gemiddeld 5 euro duurder per maand dan een naturapolis, omdat deze verzekering meer vrijheid geeft in de keuze voor een zorgverlener. Een restitutiepolis zonder vrijwillig eigen risico kost tussen de € 118 en € 122 per persoon per maand.

Wat kiest u?

Om te kiezen tussen een natura of restitutie polis is het verstandig te kijken naar de contracten die de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Zijn alle ziekenhuizen, klinieken en therapeuten bij u in de buurt aangesloten, dan kunt u kiezen voor een naturapolis. Is dat niet zo en/of wilt u de mogelijkheid hebben om naar alle zorgverleners te gaan die u zelf wilt, dan kan het verstandig zijn om voor een restitutiepolis te kiezen.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Iedereen die verzekerd is heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u de eerste 385 euro aan medische kosten uit het basispakket zelf betaalt. Het eigen risico geldt alleen als u ouder bent dan 18 jaar. Het geldt dus niet voor kosten die voor uw kinderen worden gemaakt.

  • Het verplichte eigen risico geldt niet voor zorg die uit de aanvullende verzekering wordt betaald.
  • Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Vrijwillig eigen risico

U kunt naast het verplicht eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico. In ruil hierop krijgt u korting op de premie. Per kalenderjaar kunt u kiezen voor een extra eigen risico tot 500 euro. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro, dan krijgt u ongeveer 15 à 20 euro per maand korting op de premie.

Medische kosten tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico. Daarna tellen ze pas mee voor het vrijwillig eigen risico.

Het vrijwillig eigen risico geldt ook alleen voor zorg uit het basispakket. Voor zorg uit het aanvullende pakket betaalt u nooit het (verplichte of vrijwillige) eigen risico.

Hoeveel vrijwillig eigen risico neemt u?

Stel het scheelt u 18 euro per maand als u een vrijwillig eigen risico neemt van 500 euro.

Dat is voor een heel jaar 216 euro korting (18 euro maal 12 maanden). Als u dit bedrag optelt bij het wettelijk eigen risico komt u uit op 601 euro. Maakt u meer kosten dan 601 euro per jaar? Dan is het niet verstandig een maximaal vrijwillig eigen risico te nemen. Maakt u minder kosten? Dan is het wel voordelig.
Onderstaande tabel laat zien wanneer het wel en niet voordelig is.

Vrijwillig eigen risicoGemiddelde korting per maandGemiddelde korting per jaarVoordeliger bij minder zorgkosten op jaarbasis dan:
100448433
200784469
30010120505
40014168553
50018216601

Let op! Een vrijwillig eigen risico betekent dat u de eerste 885 euro aan zorgkosten (verplicht + vrijwillig eigen risico) zelf moet betalen.

Neem in uw afweging  mee of u het kán betalen mocht u ineens een rekening krijgen van 850 euro. Als u hier een lening voor moet afsluiten of (langdurig) rood komt te staan, is dat veel duurder.

Wat valt onder het eigen risico?

Voor de meeste vormen van zorg uit de basisverzekering moet u eerst het verplichte eigen risico betalen. Zoals voor hoorapparaten, medicijnen of een bloedonderzoek. Ook voor een operatie of ander bezoek aan het ziekenhuis wordt vaak het verplichte eigen risico gebruikt. Voor sommige vormen van zorg geldt het eigen risico niet, deze kosten worden volledig vergoed door ofwel uw verzekeraar ofwel de gemeente.

Zorg die niet onder het eigen risico valt:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
  • Zorg die vanuit de WLZ of WMO wordt vergoed
  • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt

Les meer op Rijksoverheid.nl: Wat is het eigen risico van mijn zorgverzekering en wanneer betaal ik dit?

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. Deze moet u dan altijd eerst betalen. Het maakt daarbij niet uit of u uw eigen risico voor dat jaar al heeft betaald.

De resterende kosten nadat u de eigen bijdrage heeft betaald worden verrekend met het verplichte eigen risico.

385

In 2017 bedraagt het eigen risico 385 euro

Aanvullende verzekering

Naast het basispakket kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. De aanvullende verzekering kunt u bij een andere zorgverzekeraar afsluiten dan uw basisverzekering.

Elke zorgverzekeraar biedt diverse aanvullende verzekeringen. Deze pakketten verschillen ook weer per verzekeraar. De premie varieert van ongeveer 8 tot 60 euro per maand. Bij veel verzekeraars zijn kinderen jonger dan 18 jaar gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering.

Kiest u voor een aanvullende verzekering, dan is een verzekeraar niet verplicht u zonder meer te accepteren. Het kan zijn dat u een keuring moet ondergaan of een verklaring moet invullen.

Tandartsverzekering

Ook voor uw tandartskosten kunt u een aparte verzekering afsluiten. Welke kosten precies vergoed worden en wat u aan premie betaalt verschilt per verzekeraar. Ook hangt het af van hoe uitgebreid de tandartsverzekering is. U betaalt minimaal ongeveer 15 euro per maand. Voor kinderen tot 18 jaar worden de tandartskosten via het basispakket vergoed.

Kostenbesparing op uw zorgverzekering

Collectieve verzekeringen

Verschillende werkgevers bieden collectieve (gezamenlijke) zorgverzekeringen met korting aan. Ook ouderenbonden, patiëntenverenigingen of vakbonden bieden soms collectieve zorgverzekeringen aan. Deze verzekeringen mogen maximaal 10 procent goedkoper zijn dan de vergelijkbare individuele verzekering.

Zorgtoeslag

Om te zorgen dat iedereen de zorgverzekering kan betalen is er de zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik weet dat ik komend jaar kosten maak bij de orthodontist. Daarom heb ik vast een aanvullende tandartsverzekering afgesloten. ”

— Hendrik Adding uit Dronrijp

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Koopkrachtberekenaar 2017

2017: wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Vakantiegeld-enquête (2015)

De helft van de huishoudens met een inkomen < € 1.750 euro p.m. gaat dit jaar niet op vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport

Vakantiegeld: hoeveel krijgen we?

Het vakantiegeld is meestal 8 procent van je bruto loon.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Waardescan

Hoe u de waarde van uw beleggingsverzekering kunt checken, leest u in onze Special beleggingsverzekeringen.

lees meer › Tool