Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw zorgverzekering. U heeft tot een bepaald inkomen recht op zorgtoeslag.

Voor wie is zorgtoeslag?

Iedereen vanaf 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige verblijfsvergunning en een Nederlandse zorgverzekering kan aanspraak maken op zorgtoeslag. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als stellen. Het kan zijn dat u in 2021 wel recht heeft op zorgtoeslag. Ook als dat in 2020 niet het geval was. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2021 in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

Hoeveel zorgtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw inkomen. De zorgtoeslag voor een alleenstaande is maximaal € 107 per maand. Voor een stel is de zorgtoeslag maximaal € 207. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt. U heeft recht op de maximale toeslag als het gezamenlijke toetsingsinkomen lager is dan € 21.835. Heeft u recht op minder dan € 24 zorgtoeslag per jaar? Dan wordt dit bedrag niet uitbetaald. Blijkt aan het einde van het jaar dat u toch op meer recht heeft, dan wordt dat alsnog uitbetaald.

107

bedraagt de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande

Voorwaarden zorgtoeslag

U kunt zorgtoeslag aanvragen vanaf de eerstvolgende maand na uw 18e verjaardag.

In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. U betaalt hiervoor elke maand een bedrag aan premie.

Uw inkomen moet wel onder de inkomensgrens vallen. Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag bij een inkomen van € 31.138 of minder. Voor samenwonenden is deze grens € 39.979. U heeft dan een toeslagpartner. Dit kan uw partner zijn, maar u bent ook toeslagpartner als u bijvoorbeeld samenwoont met een kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent. Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Controleer dit op de website van de Belastingdienst: Wie is mijn toeslagpartner?

Bij het aanvragen van zorgtoeslag wordt naar uw toetsingsinkomen gevraagd. Het toetsingsinkomen is het inkomen van box 1 en box 2 en het belastbaar inkomen van box 3 samen. Hier moet u zelf een schatting van maken.

U kunt hiervoor het verzamelinkomen gebruiken dat op uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting staat. Het verzamelinkomen is voor de meeste mensen hetzelfde als het toetsingsinkomen, als ze alleen in Nederland belasting betalen. Weet u uw verzamelinkomen niet, ga dan uit van uw bruto jaarinkomen. Dit vindt u op uw jaaropgaaf die u van uw werkgever of uitkeringsinstantie heeft ontvangen. Heeft u veel spaargeld, dan is het verstandig om het opgegeven inkomen voor de zorgtoeslag te verhogen. Dit voorkomt dat u later zorgtoeslag moet terugbetalen.

Is uw vermogen aan het begin van het jaar meer dan € 118.479 (voor alleenstaanden) of € 149.819 (voor paren), dan heeft u geen recht op zorgtoeslag.

Hoe en waar vraag ik zorgtoeslag aan?

De zorgtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag? Vraag de zorgtoeslag aan via toeslagen.nl of via het gratis telefoonnummer 0800 – 0543.

De zorgtoeslag wordt uitbetaald in de voorafgaande maand. Het bedrag voor januari staat dus eind december op uw bankrekening. De zorgtoeslag voor het lopende jaar kunt u op elk moment aanvragen. De toeslag achteraf aanvragen over het voorgaande jaar kan tot 1 september van het jaar erna. De zorgtoeslag voor 2020 kunt u dus tot 1 september 2021 aanvragen. De zorgtoeslag van 2021 kunt u aanvragen tot 1 september 2022.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt uw inkomen? Omdat de hoogte van de zorgtoeslag inkomensafhankelijk is, moet u een verandering in uw inkomen direct doorgeven aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als het inkomen van uw toeslagpartner verandert. Uw toetsingsinkomen kan om verschillende redenen wijzigen:

 • Uw bruto inkomen verandert.
 • De hoogte van uw hypotheek verandert en daardoor de hoeveelheid hypotheekrente die u betaalt.
 • U heeft meer of minder specifieke zorgkosten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
 • U maakt meer of minder gebruik van aftrekposten dan een jaar eerder. Deze geeft u op bij de belastingaangifte.
  (zie aftrekposten op Belastingdienst.nl).
 • Uw vermogenssituatie wijzigt (box 3 vermogen).
 • Als u bijvoorbeeld minder specifieke zorgkosten heeft dan in het voorgaande jaar, wordt uw toetsingsinkomen hoger. Als u dit niet doorgeeft, ontvangt u mogelijk te veel zorgtoeslag.

De zorgtoeslag kan bij wijzigingen in uw inkomenssituatie tussentijds worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u dan moet terugbetalen of geld terugkrijgt. Houd daar dus rekening mee!

Te veel zorgtoeslag ontvangen?

Heeft u te veel zorgtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal eerst proberen dit te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Dan houden ze een deel van uw nog te ontvangen zorgtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient de te veel ontvangen zorgtoeslag binnen zes weken te betalen. Betaalt u niet binnen twee maanden? Dan komt er rente bij het verschuldigde bedrag: de belastingrente.

Bent u het niet eens met de terugvordering van de te veel gekregen zorgtoeslag? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken is zes weken.

Betalingsregeling

Heeft u niet voldoende geld om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal € 20 per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Tips

 • Heeft u moeite of problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de toeslagservicepunten van de Belastingdienst.
 • Verwacht u dat uw inkomen gedurende het jaar zal stijgen? Zet de zorgtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat u de zorgtoeslag terug moet betalen. Zo heeft u dat geld direct beschikbaar.
 • Met een automatische overschrijving kunt u de zorgtoeslag elke maand automatisch naar uw zorgverzekeraar laten overschrijven. U heeft er dan geen omkijken naar. De premie die u aan de zorgverzekeraar moet betalen, wordt dan lager omdat de zorgverzekeraar deze verrekent met de ontvangen zorgtoeslag. Informeer bij uw bank hoe u dit kunt regelen.
 • Verandert uw situatie en voldoet u daardoor niet meer aan een voorwaarde voor toeslag? Zet de toeslag dan binnen vier weken stop. Zo voorkomt u dat u achteraf veel toeslag moet terugbetalen.

De zorgverzekering is elke maand een flinke kostenpost, dus een tegemoetkoming daarin helpt mij enorm. ”

— Frank Peters, Hengelo

Anderen lezen

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Thema: ziekte en zorg

Met welke kosten kunt u te maken krijgen bij (chronische) ziekte, en wie betaalt wat?

lees meer › Thema

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Hoeveel u de oppas betaalt, hangt af van de tijden, de werkzaamheden en het soort oppas.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel verandert van alles als uw kind naar de middelbare school gaat.

lees meer › Artikel

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel