Zorgkosten: wie vergoedt wat?

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met extra zorgkosten: ziektekosten, kosten voor verzorging of verpleging.

Ook geven zij meer geld uit aan huishoudelijke hulp of hulpmiddelen. Wat kost het en wat is uw eigen bijdrage?

Ziektekostenverzekering: basis en aanvullend

Iedereen is verplicht om een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. De dekking van deze verzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Alle reguliere ziektekosten, zoals de huisarts of specialistische hulp vanuit het ziekenhuis worden gedekt door de basisverzekering. Ook geeft de basisverzekering een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging).

Verzekeraars hebben een acceptatieplicht. Ze mogen u niet weigeren. Ook niet als u iets mankeert.

Met een collectieve zorgverzekering krijgt u vaak korting op uw zorgverzekering. Deze korting wordt gegeven aan een groep mensen (collectief). Dit kan bijvoorbeeld via uw werk aangeboden worden of omdat u lid bent van een bepaalde vereniging.

Niet alle zorgkosten worden gedekt door de basisverzekering. Voor kosten die de basisverzekering niet dekt, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen of alternatieve geneeswijzen kunt u zich aanvullend verzekeren. Elke verzekeraar heeft aparte pakketten met aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

De verzekeraar kan bij de aanvullende verzekering wel eisen stellen om u toe te laten. Dit gebeurt voornamelijk bij uitgebreide tandartsverzekeringen. Ook hier kunt u korting krijgen door gebruik te maken van een collectieve verzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is. Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de Wlz mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • persoonlijke verzorging, zoals helpen met douchen
  • verpleging, zoals toedienen van medicijnen
    (deze twee soorten zorg kunnen ook via de zorgverzekering worden vergoed)
  • geneeskundige zorg
  • langdurig verblijf in een zorginstelling

Iemand met een indicatie voor zorg uit de Wlz kan die zorg op twee manieren regelen:

  • U kunt altijd kiezen voor zorg in natura. Dit is zorg die rechtstreeks door een (thuis)zorginstelling wordt geleverd. Deze zorg kan plaatsvinden in een zorginstelling, maar ook bij u thuis.
  • In sommige gevallen kunt u ook zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor heeft u de juiste indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is een indicatie voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging. De indicatie moet minstens 1 jaar geldig zijn. Bovendien mag er geen passende zorg in natura beschikbaar zijn.

Ook een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget is mogelijk.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk dagelijks leven kunnen leiden. De gemeenten voeren de Wmo uit. Begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf in een instelling vallen onder de Wmo. Voor alle soorten zorg en voorzieningen is een indicatie nodig. Een indicatie is een beslissing over welke hulp of voorziening nodig is en in welke mate deze verstrekt wordt. De gemeente kan dat zelf beslissen of bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U kunt het bedrag berekenen op de site van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Er zijn twee eigen bijdrages: een lage en een hoge. Voor (langdurig) verblijf in een zorginstelling is de hoge eigen bijdrage verschuldigd, bij zorg zonder verblijf betaalt men de lage eigen bijdrage.

Gedurende de eerste zes maanden na indicatie door het CIZ betaalt men altijd de lage eigen bijdrage onafhankelijk van het type zorg dat men ontvangt. Bij verblijf in een zorginstelling betaalt men na zes maanden de hoge eigen bijdrage, behalve wanneer de partner nog thuiswoont. Dan blijft men de lage eigen bijdrage betalen.

Ook voor de Wmo geldt een eigen bijdrage. Deze kan per gemeente verschillen, maar bedraagt maximaal 19 euro per maand. Als u zowel Wlz-zorg als ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, hoeft u voor de ondersteuning vanuit de Wmo geen eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt ook vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (Cak).

Ik heb veel (extra) kosten door mijn ziekte. Ik wil graag weten of ik deze vergoed kan krijgen en hoe dat moet. ”

— Noortje Schuip, Den Haag

Anderen lezen

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar.

lees meer › Artikel

Zorgverzekering: overstappen of niet?

Wat is er mogelijk en waar kunt u op letten?

lees meer › Artikel

Thema: ziekte en zorg

Met welke kosten kunt u te maken krijgen bij (chronische) ziekte, en wie betaalt wat?

lees meer › Thema

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › Artikel

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Vakantie en verzekeringen

Met een passende reis- en annuleringsverzekering kunt u onbezorgd op vakantie.

lees meer › Artikel

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar kunt u een bijdrage krijgen voor de kosten van uw zorgverzekering.

lees meer › Artikel

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van uw begrafenis of crematie.

lees meer › Artikel

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan inboedel. Hier leest u tips voor uw verzekering.

lees meer › Artikel

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u heeft veroorzaakt bij (bezit van) anderen.

lees meer › Artikel