Zaken regelen bij een overlijden

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden. Het kan moeilijk zijn om aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Probeer daar toch snel mee te beginnen. De kosten kunnen anders hoog oplopen.

Lees hier de acht stappen die verstandig zijn om te doorlopen na een overlijden. Zo zorgt u dat alle administratieve zaken na het overlijden op orde heeft.

Wat te regelen bij een overlijden?

Bij een sterfgeval moet u altijd als eerste contact opnemen met de huisarts. Die moet het overlijden officieel vaststellen. Zodra het overlijden officieel is bevestigd, moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij geeft u een akte van overlijden. Maak hier meerdere kopieën van. Die heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kunt u (een deel van) de begrafenis-of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden. Deze kosten die u niet krijgt vergoed via de uitvaartverzekering, kunt u aftrekken van de erfenis.

Aan een uitvaart kunnen (hoge) kosten zijn verbonden. De Uitvaartberekenaar laat zien welk bedrag u ongeveer kunt verwachten.

De notaris geeft u een verklaring van erfrecht. Dit is een officiële verklaring met daarin informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Deze verklaring heeft u nodig om zaken met de bank te regelen. Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker.

Als het banksaldo van de overledene lager is dan € 100.000 en er is geen testament, dan is een verklaring van erfrecht niet nodig. Dit bespaart notariskosten.

In een testament kan de overledene hebben aangewezen wie de afwikkeling van de erfenis regelt: de executeur. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

De notaris kan u ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geeft u iemand een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

Was er een levensverzekering afgesloten? En/of was er een overlijdensrisicoverzekering, gekoppeld aan de hypotheek? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert.

Tip: Via het Verbond van Verzekeraars kunt u laten opzoeken of de overledene levensverzekeringen had die tot uitkering komen.

Welke verzekeringen had de overledene? Sommige verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunt u direct stopzetten.

Als de koopwoning van de overledene nog moet worden verkocht, kan het verstandig zijn de inboedel- en opstalverzekering zo lang aan te houden.

Breng de volgende instanties op de hoogte van het overlijden:

 • Werkgever
 • Pensioenfonds
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
 • Donateurschappen
 • Verenigingen
 • Woningbouwvereniging
 • Klantenkaarten

Als iemand overlijdt wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Op svb.nl/overlijden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor en zet al uw vragen op papier. Zoek ook uit welke producten de overledene bij de bank heeft lopen:

 • Betaalrekeningen
 • Spaarrekeningen
 • Machtigingen
 • Automatische incasso’s
 • Creditcard
 • Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen
 • Hypotheek
 • Beleggingen
 • Bankkluis
 • Leningen

Bespreek met de bank of de rekeningen op een andere naam moeten komen te staan. Vraag ook of u producten kunt opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

Tip: Wilt u nagaan of de overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl.

De Belastingdienst wordt automatisch op de hoogte gebracht als iemand overlijdt, tenzij de overledene in het buitenland woont.
Wat is slim om te doen:

 • Krijgt de overledene maandelijks een voorlopige aanslag? Zet die dan stop.
 • Doe de aangifte inkomstenbelasting over het deel van het kalenderjaar dat de overledene wel heeft geleefd. Dit kan gedurende het jaar, dit hoeft niet te wachten totdat het kalenderjaar is afgelopen. Lees op belastingdienst.nl over de speciale Aangifte Inkomstenbelasting voor overledenen.

Als de Belastingdienst verwacht dat er een erfenis zal zijn, stuurt de Belastingdienst de Aangifte Erfbelasting toe.

Is de overledene uw partner? Dan is de Geldwijzer Nabestaanden een handig startpunt om na te gaan voor welke financiële regelingen voor nabestaanden u in aanmerking komt.

Doordat uw gezinssituatie en inkomen verandert, heeft u mogelijk recht op toeslagen waar u eerder geen recht op had.

Ook uitgaven kunnen veranderen. Verzekeringspremies en lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen) zijn voor éénpersoonshuishoudens lager dan voor meerpersoonshuishoudens. Het is slim om uw inkomsten en uitgaven in de nieuwe situatie op een rij te zetten.

4.800

kost een eenvoudige uitvaart gemiddeld

Erfenis accepteren of weigeren?

U kunt ervoor kiezen om een erfenis te weigeren. Bijvoorbeeld als u verwacht dat er schulden worden nagelaten.

Als u dit overweegt, mag u niets meer regelen na het overlijden en niets uit de woning van de overledene meenemen. Dat kan namelijk worden gezien als een signaal dat u de erfenis accepteert

Meer informatie

Toen mijn man overleed kwam er zoveel op mij af! Gelukkig hielp mijn zus me om alles te regelen. ”

— Arianne de Wit, Huizen

Anderen lezen

Financiële administratie bewaren

Zorg voor een goed overzicht van wat u waar bewaart. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

E-mailcoaching Bewaar

Acht weken lang tips en informatie via e-mail. Doe mee!

lees meer › Tool

Bewaarwijzer

Uw persoonlijke overzicht van al uw belangrijke documenten.

lees meer › Tool

Wekelijks saldo en uitgaven checken

Zo houdt u grip op uw geld en u kunt ingrijpen als dat nodig is. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

Geldzaken: bespreek het samen

Afspraken over geldzaken kunnen irritaties of problemen voorkomen.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Ik krijg een erfenis

Wat kunt u doen als u erfgenaam bent?

lees meer › Artikel

Banksparen

Sparen met belastingvoordeel voor uw pensioen.

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel

Financieel adviseurs

Hoe vindt u een goede financieel adviseur?

lees meer › Artikel