Zaken regelen bij een overlijden

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden. Het is verstandig daar snel mee te beginnen. De kosten worden anders erg hoog. Waar moet u allemaal aan denken, en wat moet u regelen?

Als u te maken krijgt met een sterfgeval, kan het moeilijk zijn om tijd en aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Toch is het belangrijk dat u de persoonlijke financiën goed en precies afhandelt. Het opzeggen van financiële producten is namelijk niet altijd eenvoudig.

Doe het samen

Het kan handig en fijn zijn om de geldzaken samen met iemand anders af te handelen. Bijvoorbeeld met een familielid. Of besteed het (deels) uit aan een adviseur. Vooral voor ouderen zijn alle formaliteiten en papieren soms lastig. Door deze taak niet bij één persoon neer te leggen, voorkomt u misverstanden en onduidelijkheden.

In een testament kan zijn aangewezen wie de afwikkeling van de erfenis regelt: de executeur. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn.

3,3

jaar leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen

Aandachtspunten

Akte van overlijden

Bij een sterfgeval moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij geeft u een akte van overlijden. Maak hier kopieën van. Deze heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

Uitvaartverzekering

Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kunt u (een deel van)de begrafenis-of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden. Deze kosten die u niet vergoedt krijgt via de uitvaartverzekering kunt u aftrekken van de erfenis.

Bij de notaris

De notaris geeft u een verklaring van erfrecht. Deze verklaring heeft u nodig om zaken met de bank te regelen. Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker. De notaris kan u ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geeft u iemand een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

Tip: Zoekt u een notaris? Vraag bij meerdere notarissen een offerte aan. De tarieven kunnen sterk verschillen.

U kunt ervoor kiezen om een erfenis te weigeren. Bijvoorbeeld als u verwacht dat er schulden worden nagelaten. Als u dit overweegt, mag u niets meer regelen na het overlijden en niets uit de woning van de overledene meenemen. Dat kan namelijk worden gezien als een indicatie dat u de erfenis aanvaardt.

Levensverzekeringen

Is er een levensverzekering afgesloten? En zijn er overlijdensrisicoverzekeringen, gekoppeld aan de hypotheek of spaarplan? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met het uit te keren bedrag. Als niemand in het huis blijft wonen, moet het huis worden verkocht of de huur worden opgezegd.

Tip: Via het Verbond van Verzekeraars kunt u laten opzoeken of de overledene levensverzekeringen had die tot uitkering komen.

Ziektekostenverzekering en schadeverzekeringen

Bekijk welke verzekeringen de overledene had. Sommige verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunnen direct worden stopgezet. Moet de koopwoning van de overledene nog worden verkocht, dan kan het verstandig zijn de inboedel-en opstalverzekering aan te houden tot het huis is verkocht.

Uw nieuwe inkomen en uitgaven

Komt u alleen te staan met een lager inkomen? Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op toeslagen. Doordat uw gezinssituatie en inkomen verandert, heeft u mogelijk recht op toeslagen waar u eerder geen recht op had. Lees meer over tegemoetkomingen.

Ook kunnen bepaalde uitgaven veranderen. Verzekeringspremies en lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen) zijn voor éénpersoonshuishoudens lager dan voor meerpersoonshuishoudens. Het is slim om uw inkomsten en uitgaven In de nieuwe situatie op een rij te zetten.

Instanties informeren

Informeer de volgende instanties:

 • Werkgever
 • Pensioenfonds
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
 • Donateurschappen
 • Verenigingen
 • Woningbouwvereniging
 • Klantenkaarten

Als iemand overlijdt wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Op svb.nl/overlijden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).

Bankzaken regelen

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor. Zet al uw vragen op papier. Zoek ook uit welke bankproducten er zijn:

 • Betaalrekeningen
 • Spaarrekeningen
 • Machtigingen
 • Automatische incasso’s
 • Creditcard
 • Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen
 • Hypotheek
 • Beleggingen
 • Bankkluis
 • Leningen

Bespreek met de bank of u de tenaamstelling op rekeningen moet wijzigen. Vraag ook of u producten moet opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk ook bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

Slapende tegoeden opvragen

Wilt u gemakkelijk nagaan of de overledene nog ergens een bankrekening heeft? De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een loket geopend voor slapende tegoeden: slapendetegoeden.nl.

Maak het uw nabestaanden makkelijker

Wilt u uw nabestaanden niet opzadelen met een onoverzichtelijke financiële administratie? Als u er nu voor zorgt dat alles goed is geregeld, kunt u hen veel tijd en energie besparen. Neem daarom eens de tijd om uw administratie op orde te brengen. Denk daarbij aan:

 • Bankrekeningen
 • Vermogen en bezittingen (bijvoorbeeld de auto)
 • Verzekeringen
 • Hypotheekstukken
 • Abonnementen
 • Lidmaatschappen
 • Testament

Maak een overzicht van deze zaken. Zet er de data en rekening- of klantnummers en de contactpersonen bij. Geef ook aan waar u de papieren bewaart. Werk dit overzicht regelmatig bij en vertel één of twee familieleden over dit document. Het afhandelen van de administratie bij een sterfgeval wordt dan niet moelijker dan het vaak al is.

Overweeg ook om een overlijdensrisicoverzekering en/of uitvaartverzekering af te sluiten. Laat u zich hierover goed informeren.

Meer informatie

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Toen mijn man overleed kwam er zoveel op mij af! Gelukkig hielp mijn zus me om alles te regelen. ”

— Arianne de Wit, Huizen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Wekelijks saldo en uitgaven checken

Zo houdt u grip op uw geld en u kunt ingrijpen als dat nodig is. Volg ons stappenplan.

lees meer › Stappenplan

Nabestaandenpensioen

Hoe ziet het inkomen van uw partner eruit als u overlijdt?

lees meer › Artikel

Geldzaken: bespreek het samen

Afspraken over geldzaken kunnen irritaties of problemen voorkomen.

lees meer › Artikel

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van uw begrafenis of crematie.

lees meer › Artikel

Een spaarrekening kiezen

Kies een spaarrekening die bij uw en uw financiële situatie past.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Uw erfenis regelen

Alles waar u op moet letten voor het regelen van uw erfenis.

lees meer › Artikel

Ik krijg een erfenis

Wat kunt u doen als u erfgenaam bent?

lees meer › Artikel

Banksparen

Sparen met belastingvoordeel voor uw pensioen.

lees meer › Artikel

Lijfrenteverzekering

Wilt u uw pensioen aanvullen of vervroegen? Dan kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering.

lees meer › Artikel

Toezicht op financiële instellingen

Is uw dienstverlener betrouwbaar? U kunt het checken bij de AFM.

lees meer › Artikel