WW-uitkering

Het kan altijd gebeuren. U raakt (gedeeltelijk) werkloos. Had u een arbeidsovereenkomst? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe regeling: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers hun werknemers door te kunnen laten betalen.

Als uw werkgever een beroep gaat doen op de NOW om uw salaris voorlopig te kunnen doorbetalen, dan kunt u geen WW-uitkering krijgen. Uw werkgever is niet verplicht om gebruik te maken van de NOW. U kunt altijd een WW-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt of u voor een WW-uitkering in aanmerking komt. De NOW heeft geen invloed op uw WW-rechten.

Komt u in aanmerking voor een WW-uitkering?

U kunt werkloos raken om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever failliet gaat of omdat uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

U komt in aanmerking voor deze uitkering als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Het verlies van uw baan mag niet uw eigen schuld zijn. Neemt u zelf ontslag? Dan heeft u in alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.
  • U heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat u een WW-uitkering nodig heeft.
  • U verliest minimaal vijf arbeidsuren per week. Werkt u gemiddeld minder dan tien uur per week? Dan geldt dat u minimaal de helft van dit aantal uren kwijtraakt.
  • U bent beschikbaar voor ander werk. Dit betekent dat u direct aan een nieuwe baan kunt beginnen. Na een half jaar een WW-uitkering te hebben ontvangen, moet u alle werk aanvaarden.
  • U moet voldoen aan de 26 uit 36 weken-eis. Dit houdt in dat u gedurende de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt. Als u niet regelmatig werkt, tellen alleen de weken mee waarin u daadwerkelijk heeft gewerkt.

Hoe lang duurt een WW-uitkering?

Voldoet u aan de 26 uit 36 weken-eis? Dan heeft u in ieder geval recht op een uitkering van drie maanden. Na deze drie maanden is een verlengde uitkering mogelijk als u voldoet aan de ‘jareneis’. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw eerste werkloosheidsdag, ten minste vier jaar moet hebben gewerkt. De totale duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal kalenderjaren dat u gewerkt heeft (‘uw arbeidsverleden’). De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Bereken bij UWV hoe lang u recht op een WW-uitkering heeft.

Lees hier hoe het UWV de hoogte van de WW-uitkering vaststelt.

Let op: onder ‘arbeidsverleden’ verstaat het UWV de optelsom van uw feitelijk en fictief arbeidsverleden. Uw feitelijk arbeidsverleden zijn de jaren waarin u heeft gewerkt vanaf 1998 tot het jaar waarin u werkloos wordt. Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

De uitkering is afhankelijk van uw gemiddelde salaris in het voorafgaande jaar. In de eerste twee maanden krijgt u 75 procent van uw dagloon. De derde maand is dat 70 procent. Een verlengde WW-uitkering bedraagt ook 70 procent van het dagloon.

Het dagloon is het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Het is gebaseerd op het loon dat u gemiddeld per dag verdiende over de gewerkte periode in het jaar vóórdat u werkloos werd. Dit bedrag is nooit meer dan het wettelijk maximum dagloon (225,57 euro bruto per dag).

Toeslag

Als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen, kunt u mogelijk een toeslag krijgen van het UWV. Dit hangt ook af van uw leefsituatie. Kijk voor meer informatie op UWV.nl.

Een WW-uitkering en werken

Werkt u terwijl u een WW-uitkering ontvangt? Dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan UWV via de Mijn UWV-omgeving. Via uwv.nl kunt u hierop inloggen met uw DigiD. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de WW-uitkering die u krijgt.

Uw inkomsten worden verrekend met uw WW-uitkering. Van elke verdiende bruto euro houdt u in de eerste twee maanden 25 procent zelf, zonder gekort te worden op de WW-uitkering. Na de eerste twee maanden is dat 30 procent. Verdient u meer dan 87,5 procent van het WW-maandloon, dan stopt de WW-uitkering.

  • Kijk op de website van het UWV voor de exacte regels en voorwaarden.

WW-uitkering aanvragen

Raakt u werkloos en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Vraag de uitkering online aan via werk.nl (website van het UWV). Dit duurt ongeveer 30 minuten.

U kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf één week voordat u werkloos wordt. Doe de aanvraag uiterlijk één week na uw laatste werkdag, anders wordt de uitkering mogelijk tijdelijk lager.

Het UWV beoordeelt of u recht heeft op een WW-uitkering. Deze beslissing wordt binnen vier weken genomen. Houd er dus rekening mee dat u in ieder geval een maand zelf financieel kan overbruggen.

Grip op uw geld bij werkloosheid

Werkloos raken betekent een terugval in inkomen. Om te zorgen dat u ook dan kunt blijven rondkomen is het belangrijk om uw levensstijl en uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. Dat geeft (financiële) rust en voorkomt stress.

Meer informatie

Ik heb nog maar een paar jaar gewerkt. Ik wist niet dat ik dan ook al recht had op een ww-uitkering. ”

— Pieter Bakker, Rijswijk

Anderen lezen

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Naar een energiezuiniger huis

Welke investeringen in uw woning zijn slim en hoe vindt u er budget voor?

lees meer › Artikel

8 tips om energie te besparen in de zomer

Bij het besparen van energie denken we vooral aan de winter. Maar ook in de zomer kunt u energie besparen.

lees meer › Artikel

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Bewust uitgeven

Hoe blijft u de baas over uw eigen uitgaven? Het Nibud helpt u bewust te kiezen.

lees meer › Artikel

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Geld en gedrag in de praktijk

Filmpje over onbewuste uitgaven: hoe je denkt te besparen maar ongemerkt toch veel uitgeeft.

lees meer › Artikel

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Bespaarplan

U wilt geld besparen, maar hoe pakt u dat aan? In 4 stappen maakt u uw voornemens concreet.

lees meer › Stappenplan