WW-uitkering

Het kan altijd gebeuren. U raakt (gedeeltelijk) werkloos. Had u een arbeidsovereenkomst? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW).

Komt u in aanmerking?

U kunt werkloos raken om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever failliet gaat of omdat uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. U bent (deels) werkloos als u minimaal vijf arbeidsuren per week verliest. Werkt u gemiddeld minder dan tien uur per week? Dan geldt dat u minimaal de helft van dit aantal uren kwijtraakt.

U komt in aanmerking voor deze uitkering als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Het verlies van uw baan mag niet uw eigen schuld zijn. Neemt u zelf ontslag? Dan heeft u in alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.
  • U heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat u een WW-uitkering nodig heeft.
  • U bent beschikbaar voor ander werk. Dit betekent dat u direct aan een nieuwe baan kunt beginnen. Na een half jaar een WW-uitkering te hebben ontvangen, moet u alle werk aanvaarden.
  • U moet voldoen aan de 26 uit 36 weken-eis. Dit houdt in dat u gedurende de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt. Als u niet regelmatig werkt, tellen alleen de weken mee waarin u daadwerkelijk heeft gewerkt.
202,17

bruto per dag: het wettelijk maximum dagloon (2016)

Hoe lang duurt een WW-uitkering?

Voldoet u aan de 26 uit 36 weken-eis? Dan heeft u in ieder geval recht op een uitkering van drie maanden. Wilt u in aanmerking wilt komen voor een verlengde uitkering na deze drie maanden? Dan moet u voldoen aan de ‘jareneis’. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan uw eerste werkloosheidsdag, ten minste vier jaar moet hebben gewerkt. De totale duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal kalenderjaren dat u gewerkt heeft. Dit is maximaal drie jaar en twee maanden.

Let op: De maximale duur wordt verkort met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering maximaal 2 jaar.

In de eerste 10 jaar van uw loopbaan, bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-uitkering op. Na die 10 jaar een halve maand WW-uitkering per gewerkt jaar. Alle jaren tot 1 januari 2016 waarin u heeft gewerkt en een WW-uitkering heeft opgebouwd, blijven tellen voor 1 maand per kalenderjaar.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

De uitkering is afhankelijk van uw gemiddelde salaris in het voorafgaande jaar. Bij de In de eerste twee maanden krijgt u 75 procent van uw dagloon. De derde maand is dat 70 procent. Een verlengde WW-uitkering bedraagt ook 70 procent van het dagloon.

Het dagloon is het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Het is gebaseerd op het loon dat u gemiddeld per dag verdiende over de gewerkte periode in het jaar vóórdat u werkloos werd. Dit bedrag is nooit meer dan het wettelijk maximum dagloon. Dat dagloon is vastgesteld op 202,17 euro bruto per dag.

  • Met de rekenhulp van het UWV (Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) berekent u de hoogte van uw WW-uitkering.

Toeslag

Als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen, kunt u mogelijk een toeslag krijgen van het UWV. Dit hangt ook af van uw leefsituatie. Kijk voor meer informatie op UWV.nl.

Een ww-uitkering en werken

Werkt u terwijl u een WW-uitkering ontvangt? Dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan het UWV Werkbedrijf. Dit kan invloed hebben op de WW-uitkering die u krijgt.

Uw inkomsten worden direct verrekend met uw WW-uitkering. In de 1e 2 maanden wordt 75 procent van uw inkomsten verminderd op uw WW-uitkering en vanaf de 3e maand 70 procent van uw inkomsten. Als 70 procent van uw maandelijkse inkomsten meer is dan uw WW-uitkering per maand, stopt de WW-uitkering.

  • Kijk op de website van het UWV voor de exacte regels en voorwaarden.

WW-uitkering aanvragen

Raakt u werkloos en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. U schrijft zich in bij het Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV WERKbedrijf). Het UWV is de instantie die de WW-uitkeringen regelt. Ook ondersteunen zij werkzoekenden bij het vinden van werk.

U kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf drie weken voordat u werkloos wordt. Het UWV beoordeelt of u recht heeft op een WW-uitkering. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen en het UWV is ook verantwoordelijk voor de uitbetaling.

Weet u dat u werkloos wordt? U zult er zelf alles aan moeten doen om een nieuwe baan te vinden. Het UWV WERKbedrijf kan u daarbij helpen. U kunt zich inschrijven bij uitzendbureaus of reageren op vacatures in kranten of op internet.

Grip op uw geld bij werkloosheid

Werkloos raken betekent een terugval in inkomen. Om te zorgen dat u ook dan kunt blijven rondkomen is het belangrijk om uw levensstijl en uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe financiële situatie. Dat geeft (financiële) rust en voorkomt stress.

Meer informatie

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik heb nog maar een paar jaar gewerkt. Ik wist niet dat ik dan ook al recht had op een ww-uitkering. ”

— Pieter Bakker, Rijswijk

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Bewust uitgeven

Hoe blijft u de baas over uw eigen uitgaven? Het Nibud helpt u bewust te kiezen.

lees meer › Artikel

Geld en gedrag in de praktijk

Filmpje over onbewuste uitgaven: hoe je denkt te besparen maar ongemerkt toch veel uitgeeft.

lees meer › Artikel

WerkZorgBerekenaar

Meer of minder werken? Met deze tool gaat u na wat dat betekent voor jullie inkomen.

lees meer › Tool

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Bespaarplan

U wilt geld besparen, maar hoe pakt u dat aan? In 4 stappen maakt u uw voornemens concreet.

lees meer › Stappenplan

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen, buiten uw schuld? Misschien heeft u recht op een transitievergoeding.

lees meer › Artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel