Woningeigenaren vinden niet altijd hulp bij betalingsproblemen

Nieuwsbericht | 14 juni 2021

Hypotheekklanten met beginnende financiële problemen proberen die eerst zelf op te lossen of vertonen vermijdingsgedrag. Op het moment dat mensen hulp nodig hebben weten zij vaak niet goed waar ze terecht kunnen en welke hulp zij kunnen krijgen, blijkt uit Nibud-onderzoek.

Het Nibud heeft samen met de Universiteit Leiden in opdracht van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) onderzoek gedaan naar klantactivatie bij hypotheekklanten met beginnende financiële problemen. De onderzoekers zochten uit wat ervoor nodig is om hen in een eerder stadium te bewegen contact te zoeken met hun geldverstrekker, hypotheekadviseur of NHG om samen te kunnen zoeken naar mogelijke oplossingen.

Actief benaderen

Om deze mensen te helpen kunnen geldverstrekkers klanten zelf actief benaderen of klanten in staat stellen om zelf contact te zoeken wanneer ze financiële hulp kunnen gebruiken. Met name op dat laatste vlak valt er nog veel winst te behalen.

Als mensen wel weten waar ze terecht kunnen voor hulp, dan zijn er nog psychologische barrières, zoals schaamte. Ook angst voor negatieve consequenties zoals boetes en de ervaren mate van toegankelijkheid voorkomen dat mensen in een vroeg stadium contact opnemen.

Duidelijkheid

De resultaten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat zowel geldverstrekkers als NHG nog een slag te slaan hebben wat betreft de informatievoorziening naar klanten toe. Op het moment dat het duidelijk is waar de klant heen kan met beginnende financiële problemen, dan kan dat ervoor zorgen dat de problemen eerder in beeld komen. Geldverstrekkers en NHG kunnen daarmee daadwerkelijk een steentje bijdragen aan het eerder signaleren en zelfs voorkomen van financiële problematiek bij huisbezitters, een uitdaging die naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Duidelijker maken waar men terecht kan met beginnende financiële problemen en drempels die worden ervaren worden wegnemen, kan ervoor zorgen dat woning-eigenaren met zorgen eerder contact opnemen.”

— Julia Delhaas, junior wetenschappelijk medewerker bij het Nibud

Anderen actueel

23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan Werkloosheid

Breng uw inkomsten en uitgaven na werkloosheid in balans met het geldplan Werkloosheid.

lees meer › Tool

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht