Wisselende inkomsten

Als u werkt als freelancer of met een nul-urencontract, of u heeft tijdelijke, kortere baantjes, dan kunnen uw maandelijkse inkomsten heel wisselend zijn. Terwijl uw uitgaven wel voor een groot deel vastliggen. Hoe krijgt u grip op uw begroting als u wisselende inkomsten heeft?

Het helpt als u een jaarbegroting maakt. Dan kunt u er rekening mee houden om in ruime maanden geld apart te zetten voor mindere maanden. Het Nibud-stappenplan helpt u hierbij. Als hulpmiddel kunt u een handige excelsheet downloaden.

Stappenplan Grip op wisselende inkomsten

Vaste lasten zijn uitgaven die met een vaste regelmaat terugkomen. Vaak is het periodiek hetzelfde bedrag en is er een contract of overeenkomst voor afgesloten. Denk hierbij aan:

 • huur, hypotheek en servicekosten
 • energie en water
 • lokale lasten (gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen)
 • verzekeringen (zoals zorg-, inboedel-, auto- en opstalverzekering)
 • kinderopvang
 • telefoon en internet
 • abonnementen

Gemiddeld bedrag per maand

Sommige vaste lasten komen maandelijks terug, zoals de huur of hypotheek. Maar er zijn ook uitgaven die u maar één keer per jaar of per kwartaal betaalt, zoals sommige verzekeringspremies of de lokale lasten. Om er goed inzicht in te krijgen is het daarom handig om alle te verwachten uitgaven in een jaarbegroting op te nemen. Bekijk hiervoor de betalingen van liefst een jaar, maar in ieder geval de afgelopen drie maanden. Denk hierbij ook aan alle automatische incasso’s en abonnementen. Zet ze onder elkaar of neem ze over in de Jaarbegroting (excel).

Ook huishoudelijke uitgaven zijn een maandelijks terugkerende kostenpost. Maak hiervan een inschatting voor uw jaarbegroting.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • eten en drinken
 • persoonlijke verzorging, cosmetica en kapper
 • schoonmaakmiddelen, glazenwasser, hulp in de huishouding
 • huisdieren

Voorbeeldbedragen

Heeft u geen idee hoeveel u aan huishoudelijke posten uitgeeft? Gebruik dan de gratis Nibud-rekentool Persoonlijk Budgetadvies. Deze tool geeft referentiebedragen voor uw type huishouden. Of hou een aantal weken een kasboek bij. Dat helpt om te zien wat u iedere maand uitgeeft aan de boodschappen.

Tel ook deze bedragen op of neem de bedragen over in de Jaarbegroting (excel).

Bereken welk bedrag u maandelijks echt nodig heeft om de vaste lasten (stap 1) en de huishoudelijke uitgaven (stap 2) te kunnen betalen. Dit zijn de kosten waar u maandelijks niet omheen kunt. U kunt met een gemiddelde per maand werken, óf met de (soms wisselende) bedragen die u in de Jaarbegroting voor elke maand heeft berekend.

Twee bankrekeningen

Om overzicht te bewaren is het handig om twee bankrekeningen te hebben. Eén waarop uw inkomsten binnenkomen en een tweede bankrekening waar u de vaste lasten en de (noodzakelijke) van boodschappen betaalt. Maak via een maandelijkse (automatische) overschrijving het bedrag voor het totaal van de noodzakelijke uitgaven – dat u net heeft berekend – over van de inkomstenrekening naar de vaste-lasten-rekening. Zo weet u dat u daarop altijd genoeg saldo heeft voor deze noodzakelijke uitgaven.

Maak een overzicht van uw inkomsten van het laatste jaar of half jaar.  Het kan gaan om inkomsten uit werk, maar ook om bijvoorbeeld toeslagen of kinderbijslag. Zoek in de bijschrijvingen van uw bankrekening hoe hoog uw inkomsten zijn geweest. Het is handig om de zoekfunctie van online bankieren te gebruiken. Ga na in welke maanden u de verschillende inkomsten ontvangt. Zo ontvangt u toeslagen één keer per maand, maar kinderbijslag één keer per kwartaal.

NB: Als u salaris heeft ontvangen, zit daar dan vakantiegeld bij of komt dit later, in de maand mei?

Maak op basis van dit overzicht een schatting van de totale inkomsten het komende jaar, en de verdeling over de maanden. Vul de bedragen die u verwacht in de excel Jaarbegroting bij de juiste maand(en) in.

Inkomen aanvullen: tips voor toeslagen

 • Ook bij wisselende inkomsten kunt u recht hebben op toeslagen, zoals de zorg-, kinderopvang- of huurtoeslag. Op Belastingdienst.nl berekent u of u er recht op hebt:
 • Geef inkomenswijzigingen via Toeslagen.nl binnen vier weken door. Schat uw inkomen niet te laag in. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het altijd nog verrekend. Dan voorkomt u dat u achteraf toeslag moet terugbetalen. Hebt u te weinig ontvangen, dan krijgt u geld terug.
 • U kunt de meeste toeslagen nog achteraf aanvragen. Zorgtoeslag en huurtoeslag kunt u aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. Kinderopvangtoeslag moet u zo snel mogelijk aanvragen. Want anders loopt u misschien toeslag mis. U bent op tijd als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt.

Partner?

Heeft uw partner wel een vast inkomen? Dan kunt u hiermee een deel van de vaste lasten betalen. Ga samen na welk deel van de gezamenlijke noodzakelijke uitgaven uit het inkomen van uw partner betaald kunnen worden.

Wilt u de uitgaven gezamenlijk verdelen? U zou dan bijvoorbeeld op basis van het inkomen van vorig jaar een verdeling kunnen maken. Bijvoorbeeld in verhouding naar inkomen, een vast bedrag of ieder de helft. Tips hiervoor leest u op: Samenwonen: wie betaalt wat?

U heeft nu uw verwachte inkomsten in een jaar en de noodzakelijke maandelijkse uitgaven in kaart gebracht. Alles staat overzichtelijk in een jaarbegroting.

In de jaarbegroting ziet u nu in welke maanden u meer of minder inkomsten heeft. En ook in welke maanden u misschien (on)voldoende inkomsten heeft om de noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Het is slim om voor deze momenten in de rijkere maanden geld apart te zetten op een spaarrekening, zodat u daar in de armere maanden wat vanaf kunt halen.

Bereken aan de hand van de jaarbegroting hoeveel geld u achter de hand moet hebben om ook in de magere maanden voldoende te hebben om de vaste lasten te kunnen betalen. Kijk of u daarnaast nog een extra bedrag achter de hand wilt houden voor een plotselinge terugval in inkomen.

NB: het Nibud adviseert u om óók een buffer achter de hand te houden, dit is een bedrag voor onverwachte, noodzakelijke kosten (die niet onder de vaste lasten vallen). Zoals bijvoorbeeld de vervanging van een kapot apparaat of een hoge zorgrekening. U berekent een verstandig bufferbedrag voor uw situatie met onze Bufferberekenaar.

Tip: Het is handig om ook in kaart te brengen op welke datum bepaalde uitgaven gedaan moeten worden en automatische incasso’s worden afgeschreven. In de Nibud-tool Bewaarwijzer kunt u deze gegevens verzamelen.

Tips bij tekorten

 • Bekijk periodiek of alle verzekeringen, abonnementen en andere vaste lasten die u heeft, echt nodig zijn of dat u mogelijk kunt besparen.
 • Inwoners met een laag inkomen kunnen (gedeeltelijk) kwijtschelding krijgen van de heffingen van gemeente en waterschap. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente of waterschap.
 • Lukt het niet om rond te komen en heeft u hulp nodig? Lees hier wat u kunt doen.

Zet het bedrag dat er maandelijks meer binnenkomt dan u nodig heeft voor de vaste lasten en de huishoudelijke uitgaven, op een aparte spaarrekening.

Zo bouwt u aan uw reserve, die u gebruikt:

 • om een periode met minder inkomsten te kunnen overbruggen
 • voor noodzakelijke onverwachte uitgaven, als bijvoorbeeld de wasmachine stuk gaat
 • om te reserveren voor kleding, het vervangen van inventaris, onderhoud aan uw woning, etc.
 • voor andere doelen

Tips om te sparen

 • Er zijn manieren om geld opzij te zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee.
 • Bij sommige banken kunt u doelsparen. Op dezelfde spaarrekening verdeelt u geld over verschillende spaardoelen. Zo houdt u goed overzicht.

Inkomstenbelasting middelen

Als uw inkomen erg wisselt, kan het zo zijn dat u in het ene jaar meer belasting betaalt en het andere jaar minder. De Belastingdienst heeft daarvoor een tegemoetkoming: de middelingsregeling.

Bij middeling kijkt de Belastingdienst naar het inkomen en het bedrag aan belasting dat u betaalt in drie aaneengesloten jaren. Zou u over het gemiddelde inkomen van drie jaar in totaal minder belasting hoeven betalen dan het bedrag dat u heeft betaald in de drie jaren samen? En is dat verschil meer dan € 545? Dan krijgt u geld terug van de Belastingdienst.

Aan de slag met middeling

 • Bereken of dit voor u geldt op berekenhet.nl. U kunt zelf kiezen welke drie  aangesloten jaren u wilt vergelijken. Kies de jaren uit waar de verschillen tussen de jaren het grootst waren.
 • Vul het Verzoek om middeling bij de Belastingdienst in als u de middeling wilt aanvragen.
 • Lees bij de Belastingdienst meer over de voorwaarden.

Het is goed te weten waar je precies aan toe bent met je maandelijkse uitgaven, juist als je inkomsten wisselend zijn. ”

— Farid Bouazza, Amsterdam

Anderen doen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Rekentool: creëer overzicht in uw uitgaven, en vergelijk uzelf met met anderen.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

In 4 stappen grip op geld

Een stappenplan om inzicht in uw geldzaken te krijgen en uw doel te bereiken.

lees meer › Stappenplan

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Stappenplan

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel

Sparen

Geld opzij zetten is belangrijk. Hoeveel is verstandig, en hoe pakt u het aan?

lees meer › Artikel