Wettelijke schuldregeling: Wsnp

Heeft u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met schuldeisers door middel van een minnelijke schuldregeling? Dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Hoe komt u in aanmerking?

U vraagt de Wsnp aan door het verzoekschrift in te vullen en op te sturen naar uw rechtbank. Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u hierbij ondersteunen of adviseren. Hij of zij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd. Eén van de verplichte bijlagen die u moet bijvoegen is de zogenaamde ‘285 verklaring’. Deze verklaring geeft uw gemeente af aan u nadat uw minnelijke schuldregeling is mislukt. Heeft u de 285 verklaring niet ontvangen? Vraag deze dan alsnog op (bij uw schuldhulpverlener)!

Na enkele weken ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen voor een toelatingszitting. Tijdens deze zitting bekijkt de rechter of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. En bespreekt uw Wsnp-verplichtingen als u tot de Wsnp wordt toegelaten.

In onderstaand filmpje van Bureau Wsnp ziet u een voorbeeld van de toelatingszitting.

De toelatingszitting

8.155

verzoeken werden er in 2019 tot Wsnp gedaan

Bron: Wsnp monitor 2019

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken.

Het Wsnp-traject duurt meestal 3 jaar. Het kan maximaal 5 jaar duren. Nadat u de Wsnp positief heeft doorlopen, ontvangt u de schone lei. U bent dan schuldenvrij!

Hoe werkt het?

De rechtbank beslist of u wordt toegelaten in de Wsnp. Als u bent toegelaten tot de Wsnp, dan wijst de rechter een Wnsp-bewindvoerder toe.
Let op: verwar de Wsnp-bewindvoerder niet met een beschermingsbewindvoerder. In deze brochure leest u wat het verschil is.

De belangrijkste taken van de Wsnp-bewindvoerder zijn:

  • Controleren dat u de regels van de Wsnp nakomt;
  • Beheert de boedelrekening (hierop staat het geld staat dat u aflost voor de schuldeisers);
  • Rapporteert aan de rechter-commissaris.

U moet de Wsnp-bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw Wsnp. Tijdens de eerste 13 maanden krijgt uw Wsnp-bewindvoerder ál uw post. Op deze manier kan hij uw schulden nagaan en controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Bureau Wsnp biedt een brochure aan met meer informatie: Problematische schulden oplossen met de Wsnp. Daarin wordt uitgelegd hoe u toelating tot de Wsnp aanvraagt en wat u kunt verwachten tijdens het traject.

Boedelrekening

Tijdens de regeling betaalt u meestal zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het vtlb, het vrij te laten bedrag. Lees meer over het vtlb.

Alle inkomsten boven dit bedrag gaan naar de boedelrekening. Dit is een speciale bankrekening onder beheer van de Wsnp-bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en de vergoeding van de Wsnp-bewindvoerder.

Tip: Wilt u meer weten over de Wsnp? Kijk dan op de website rechtwijzer.nl/schulden voor meer informatie en veelgestelde vragen.

Makkelijk is het zeker niet, maar het is wel een oplossing.”

— Edwin van der Sluis uit Zevenaar

Anderen lezen

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Minnelijke schuldregeling

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Soorten leningen

Alle leningen op een rij. Waar moet u op letten?

lees meer › Artikel

Zelf je schulden regelen

Beginnende schulden kunt u zelf aanpakken.

lees meer › Tool

Het BKR: Bureau Krediet Registratie

Registraties van leningen bij geldverstrekkers.

lees meer › Artikel