Wettelijke schuldregeling: WSNP

Heeft u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met schuldeisers? Dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hoe komt u in aanmerking?

De verklaring en het verzoekschrift dienen door de gemeente te worden afgegeven bij de rechtbank (rechtspraak.nl). U kunt niet zelf direct een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u hierover adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.

Na enkele weken ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie. Ook legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten.

8.155

verzoeken werden er in 2019 tot WSNP gedaan

Bron: WSNP monitor 2019

De rechtbank beslist of u in aanmerking komt. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of u zich aan de spelregels van de schuldsanering zult houden.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden.

Tip: Zelf uw (beginnende) schulden aanpakken? Dat kan met behulp van zelfjeschuldenregelen.nl. Werk in zes stappen naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Als u bent toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. De bewindvoerder ziet erop toe dat u de regels van de WSNP nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris.

U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Bureau Wsnp biedt een brochure aan waarin zij informeren over de Wsnp: Problematische schulden oplossen met de Wsnp. Daarin wordt uitgelegd hoe u toelating tot de Wsnp aanvraagt en wat u kunt verwachten tijdens het traject.

Boedelrekening

Tijdens de regeling betaalt u meestal zelf uw vaste lasten en normale rekeningen. De bewindvoerder berekent voor u een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit heet het VTLB, het vrij te laten bedrag.

Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening. Dit is een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder.

Tip: Wilt u meer weten over de WSNP? Kijk dan op de website van rechtwijzer.nl voor meer informatie en veelgestelde vragen.

Filmpje Raad voor Rechtsbijstand (Bureau WSNP)

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Makkelijk is het zeker niet, maar het is wel een oplossing.”

— Edwin van der Sluis uit Zevenaar

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Een studieschuld bij DUO

Terugbetalen: wat zijn de regels en voorwaarden en wat kun je doen om de kosten te beperken?

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel

Lokale lasten: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › Artikel

Gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen

Ondersteuning van de gemeente voor huishoudens met een laag inkomen.

lees meer › Artikel

Loonbeslag

Beslag op een deel van uw inkomen.

lees meer › Artikel

Incassobureau en deurwaarder

Hier leest u wat zij doen en hoe het werkt.

lees meer › Artikel

Minnelijke schuldregeling

Hoe werkt de schuldhulpverlening?

lees meer › Artikel

Lokale lasten van gemeente en waterschap

Waar zijn deze lokale lasten voor en hoe worden ze berekend?

lees meer › Artikel

Soorten leningen

Alle leningen op een rij. Waar moet u op letten?

lees meer › Artikel

Zelf je schulden regelen

Beginnende schulden kunt u zelf aanpakken.

lees meer › Tool

Rood staan

Kosten van roodstand en alternatieven voor rood staan.

lees meer › Artikel

Het BKR: Bureau Krediet Registratie

Registraties van leningen bij geldverstrekkers.

lees meer › Artikel