Werknemerspensioen

Als u werkt in Nederland bouwt u vaak ouderdomspensioen op via uw werkgever, die het onderbrengt bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Wie krijgt dit, hoeveel kunt u verwachten, en welke keuzes heeft u?

Werknemerspensioen: voor wie?

Of u werknemerspensioen opbouwt, hangt af van uw situatie.

  • Bent u in loondienst (geweest)? Dan bieden de meeste werkgevers een pensioenregeling aan. U bent verplicht om daar aan deel te nemen. Biedt u werkgever het niet aan, dan moet u zelf uw pensioen regelen. Als u voor meerdere werkgevers heeft gewerkt, heeft u waarschijnlijk bij meerdere pensioenfondsen of pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Dit blijft staan totdat u met pensioen gaat. U kunt via mijnpensioenoverzicht.nl nagaan bij welke pensioenfondsen of -verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is er in de meeste gevallen niets geregeld. Er zijn een aantal bedrijfstakken en beroepen waar wél een pensioenfonds voor is: zoals voor artsen, fysiotherapeuten, notarissen, stukadoors en schilders. De Kamer van Koophandel kan u dit vertellen. Geldt dit niet voor uw beroep? Dan moet u zelf uw pensioen regelen.
  • Bent u arbeidsongeschikt? Raakt u arbeidsongeschikt, dan loopt uw pensioenopbouw bij de meeste pensioenregelingen gewoon door. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog pensioenpremie over het gedeelte dat u wel werkt. Over het gedeelte dat u niet werkt, betaalt u geen premie. Doe navraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar. Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen op Pensioenkijker.nl.
  • Bent u werkloos? Als u werkloos bent, bouwt u geen pensioen meer op. Uw opgebouwde pensioen uit het verleden blijft van u. Lees meer over werkloosheid en pensioen op Pensioenkijker.nl.
  • Bent u gescheiden? Dan krijgt u ook een deel van het pensioen van uw ex-partner. Wat u krijgt, is niet altijd te zien op de site mijnpensioenoverzicht.nl. Dat hangt ervan af hoe u dit heeft geregeld bij de scheiding.

Tip: U krijgt jaarlijks een overzicht (UPO) van de pensioenfondsen of -verzekeraars waar u pensioen heeft opgebouwd. U vindt alles ook terug in mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoeveel werknemerspensioen ga ik ontvangen?

In mijnpensioenoverzicht.nl vindt u terug hoeveel u tot nu toe heeft opgebouwd, én wat u zult ontvangen als u tot uw pensioendatum door blijft werken. De hoogte van het werknemerspensioen hangt af van een aantal dingen, die we hieronder uitleggen.

Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van het pensioengevend salaris en de AOW-franchise. U bouwt pensioen op over de zogenaamde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise.

Uw pensioengevend salaris is meestal het vaste salaris inclusief vakantietoeslag. Dit is niet altijd gelijk aan het salaris dat u ontvangt. Over bonussen of toeslagen wordt bijvoorbeeld niet altijd pensioen opgebouwd. Ga dit na voor uw eigen pensioenregeling. Daarnaast bouwt u alleen belastingvrij pensioen op tot een inkomen van 103.317 euro (bij een voltijdssalaris).

De AOW-franchise is het gedeelte waar geen werknemerspensioen over wordt opgebouwd. De hoogte hiervan verschilt per pensioenregeling. Hoe hoger, hoe minder pensioen er wordt opgebouwd.

Er bestaan verschillende pensioenregelingen: een middelloonregeling, een eindloonregeling en een beschikbare premieregeling. U heeft geen invloed op uw type regeling, u kunt dit niet veranderen.

Verschil

Bij een middelloonregeling en eindloonregeling staat vast wat u krijgt uitgekeerd. De jaarlijkse premie kan variëren, om die vaste uitkering te behalen. Bij een beschikbare premieregeling betaalt u periodiek een premie, waarmee een kapitaal (de ‘pensioenpot’) wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt tijdens de pensioenperiode omgezet in een maandelijks bedrag. Hoeveel dat gaat worden, is nog niet bekend als u het kapitaal opbouwt. Het hangt oa. van de rente af.

U heeft recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner dat hij of zij tijdens de periode dat jullie samen waren, heeft opgebouwd. En uw ex-partner heeft recht op de helft van uw opgebouwde pensioen in die periode. Er zijn verschillende voorwaarden en mogelijke verdelingen.

Er is een mogelijkheid om te kiezen voor een lager ouderdomspensioen en in plaats daarvan meer partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt. Het kan ook andersom: partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen. Dit wordt ook wel ‘uitruilen’ genoemd.

Er zijn een aantal mogelijkheden en u kunt zelf afwegen wat slim is om te doen in uw geval. Lees er meer over op de speciale pagina Pensioen uitruilen.

U kunt ervoor kiezen om het werknemerspensioen al voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) in te laten gaan. Of juist na uw AOW-leeftijd (maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd).  Beide keuzes hebben gevolgen voor het bedrag dat u maandelijks uitgekeerd gaat krijgen. Als u start voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, wordt het werknemerspensioen tot uw overlijden lager. Het totale pensioenkapitaal moet immers over een langere periode wordt uitbetaald. Laat u het later uitkeren, dan wordt de maandelijkse uitkering hoger.

Laat bij uw pensioenfonds of -verzekeraar doorrekenen wat het financiële gevolg is als u één van beide opties overweegt.

U kunt er voor kiezen om de eerste paar jaar na pensionering een hoger bedrag aan werknemerspensioen te laten uitkeren, en de jaren daarna minder. Dit heet een ‘hoog-laag constructie’. Andersom is ook mogelijk: in de eerste paar jaren minder uitkering en daarna meer.

Hoe lang de eerste periode maximaal kan zijn, verschilt per pensioenregeling. De lage uitkering moet in ieder geval minimaal 75% zijn van de hoge(re) uitkeringen. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u de keuze hebben gemaakt of u gebruik maakt van een hoog-laag-constructie.

Vraag uw pensioenfonds of -verzekeraar te berekenen wat de financiële gevolgen in uw situatie zouden zijn.

Werkt u uw hele leven bij dezelfde werkgever? Of in dezelfde sector? Dan heeft u pensioen opgebouwd bij één pensioenfonds of -verzekeraar. Maar heeft u meerdere werkgevers gehad in verschillende sectoren, dan heeft u met verschillende pensioenregelingen te maken. Gaat het om heel kleine pensioenen, dan gelden daar speciale regelingen voor.

Rentestand en prijsstijgingen (inflatie) hebben invloed op hoe snel een pensioenkapitaal groeit en wat de waarde ervan is.

Met een lage rente bouwt u minder snel hetzelfde bedrag aan pensioen op dan met een hoge rente. De inflatie bepaalt de waarde van het pensioen, hoeveel u er straks van kunt ‘kopen’.  Als het kan, zal het pensioenfonds of -verzekeraar het pensioen indexeren, dat wil zeggen dat het pensioenbedrag verhoogd wordt om te corrigeren voor de prijsstijgingen. Gebeurt dit niet, dan zult u van een bepaald bedrag aan pensioen over 20 jaar minder kunnen kopen dan nu.

U heeft zelf geen invloed op deze dingen. Maar het is goed dat u zich realiseert dat er onzekerheden zitten in het pensioenbedrag dat u opbouwt.

90 %

van de werknemers bouwt via de werkgever pensioen op

Periodiek checken

Als het gaat om de hoogte van uw werknemerspensioen, dan zijn er dus keuzes die u zelf kunt maken én dingen waar u geen invloed op heeft. Om te zorgen dat u steeds de goede afweging maakt, is het belangrijk om minimaal eens in de vijf jaar te checken hoe uw pensioen ervoor staat. En natuurlijk als uw situatie verandert, zoals bij een scheiding of verandering van baan. Zodat u uw keuzes eventueel aan kunt passen.

Zal het voldoende zijn?

Of u straks voldoende pensioeninkomen heeft, hangt niet alleen af van uw werknemerspensioen, maar ook van welke wensen u heeft voor uw pensioenperiode én de overige inkomsten die u verwacht te krijgen. Het is goed om hier tijdig inzicht in te krijgen. De pagina Komt u uit met uw pensioeninkomsten helpt hierbij.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik vond het onduidelijk hoeveel pensioen ik straks ga ontvangen omdat ik meerdere werkgevers heb gehad. Een check op mijnpensioenoverzicht.nl gaf een beter beeld.”

— Richard van den Broek, Hellevoetsluis

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Zelf (extra) pensioen opbouwen

Bent u zzp'er of heeft u geen pensioenregeling? U kunt uw pensioen zelf opbouwen of aanvullen.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

In 4 stappen grip op geld

Uw financiën op orde krijgen én houden? Dit stappenplan biedt houvast.

lees meer › Stappenplan