Werknemerspensioen

Als werknemer in Nederland bouwt u vaak ouderdomspensioen op. Dit doet u bij uw werkgever en misschien ook bij uw voormalige werkgever(s).

Het pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Waar heb ik pensioen opgebouwd?

Als u voor meerdere werkgevers heeft gewerkt, heeft u waarschijnlijk bij meerdere pensioenfondsen of pensioenverzekeraars pensioen opgebouwd. Naast bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen zijn er ook beroepspensioenfondsen. Dit zijn pensioenfondsen speciaal voor bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld voor artsen en notarissen.

U krijgt ieder jaar een pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat welk bedrag u ieder jaar ontvangt als u met pensioen gaat.

Nabestaandenpensioen

Veel pensioenregelingen hebben een nabestaandenregeling. Als u overlijdt, krijgt uw partner vaak maandelijks een bedrag. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u allebei nog niet met pensioen bent, ontvangt de achterblijvende partner nabestaandenpensioen.

Pensioenopbouw

Vormen van (extra) pensioenopbouw:

U kunt over het deel van uw inkomen boven de € 100.000,- niet belastingvrij pensioen opbouwen. Dit geldt zowel voor pensioenopbouw via de werkgever, als voor opbouw via een  lijfrenteverzekering of bankspaarrekening.

AOW-leeftijd schuift op

Omdat de AOW-leeftijd opschuift geldt: hoe jonger u bent, hoe langer u doorwerkt. U bouwt dus langer vermogen op.

Tip: Met de Pensioenschijf-van-vijf kunt u nagaan welke uitgaven u maandelijks verwacht als u met pensioen gaat. Dit kunt u vervolgens vergelijken met het opgebouwde inkomen bij pensionering. Vul deze tool jaarlijks in, u ontvangt immers jaarlijks een overzicht met opgebouwde pensioenrechten.

Waarde van pensioenen

Hoeveel uw pensioen waard is op het moment dat u met pensioen gaat, hangt af van twee dingen:

  • De pensioenregeling: er zijn verschillende soorten pensioenregelingen (AFM.nl). Bij een zogenaamde beschikbare premieregeling is de uiteindelijke hoogte van de uitkering onzekerder dan bij een eindloonregeling en een middelloonregeling.
  • Of de pensioenuitkering verhoogd wordt met prijsstijging-correctie (indexatie).

Bent u al gepensioneerd of gaat u binnenkort met pensioen? Dan wordt uw pensioen waarschijnlijk de komende jaren niet verhoogd. Uw koopkracht neemt dus af. Als u nu geld overhoudt, hoeft dat geen problemen op te leveren. Komt u nu net rond, dan is het verstandig om te bekijken of u ergens minder geld aan kunt uitgeven.

90 %

van de werknemers bouwt via de werkgever pensioen op

Een nieuwe situatie

Van baan wisselen

Als u van baan wisselt, houdt u het pensioen dat u heeft opgebouwd. Blijft u in dezelfde sector werken, dan is de kans groot dat u bij hetzelfde pensioenfonds blijft. U houdt dan dezelfde pensioenregeling.

Is uw werkgever bij een ander pensioenfonds ‘aangesloten’, dan gaat u vanaf dat moment ergens anders pensioen opbouwen. Het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, kunt u:

  • Bij het vorige pensioenfonds laten staan. U krijgt dit pensioen dan uitgekeerd als u met pensioen gaat.
  • Overzetten en opnemen in de nieuwe pensioenregeling. Dit heet ‘waardeoverdracht’.

Of het verstandig is om de waarde van uw oude pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling, hangt onder andere af van:

  • Hoeveel ouderdomspensioen u gaat ontvangen bij het nieuwe pensioenfonds, en of dit meer is dan bij het oude pensioenfonds.
  • Hoeveel nabestaandenpensioen u in de nieuwe en oude situatie zal ontvangen.
  • Hoe beide pensioenfondsen er financieel voor staan: kunnen beide pensioenfondsen de opgebouwde pensioenen verhogen (indexeren) en zo ja, met hoeveel.
  • Hoe belangrijk u het vindt om opgebouwde tegoeden te spreiden.

Vraag bij uw nieuwe pensioenfonds een voorstel op. Het pensioenfonds geeft daarin aan hoeveel u aan ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen zal ontvangen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever. Vergelijk dit met wat u per jaar ontvangt als u het pensioen bij uw oude pensioenfonds laat staan.

Tip: Als u van pensioenfonds verandert met uw nieuwe baan, kan het zijn dat het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd vervalt. Dit is het geval als het partnerpensioen op risicobasis is. Overlijdt uw partner kort nadat u van baan bent gewisseld, dan ontvangt hij of zij niks van uw pensioenfonds.

Scheiding en pensioen

Bent u gescheiden? Dan heeft u misschien recht op het deel van het pensioen van uw ex-partner. Het gaat om het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het kan ook zijn dat u nog een deel van uw opgebouwd pensioen aan uw ex-partner moet overdragen. Het pensioen dat op mijnpensioenoverzicht.nl staat, kan dus afwijken van wat u uiteindelijk krijgt. Vraag dit na bij uw pensioenfondsen en -verzekeraars.

Er zijn verschillende manieren hoe het opgebouwde pensioen bij een scheiding kan worden verdeeld. Lees meer over wat een scheiding voor uw pensioen betekent op Pensioenkijker.nl.

Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen

Raakt u arbeidsongeschikt, dan loopt uw pensioenopbouw bij de meeste pensioenregelingen gewoon door. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog pensioenpremie over het gedeelte dat u wel werkt. Over het gedeelte dat u niet werkt, betaalt u geen premie.

Vraag bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar na hoe de pensioenopbouw verloopt als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen op Pensioenkijker.nl.

Als u werkloos raakt, bouwt u geen pensioen meer op. Uw opgebouwde pensioen blijft van u. Lees meer over werkloosheid en pensioen op werkloosheid en pensioen op Pensioenkijker.nl.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik vond het erg onduidelijk hoeveel pensioen ik straks ga ontvangen omdat ik bij meerdere werkgevers heb gewerkt. Via mijnpensioenoverzicht.nl kreeg ik hier een beter beeld van. ”

— Richard van den Broek, Hellevoetsluis

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

19 januari 2018

Mijn kleine pensioen gaat in de grote pot

lees meer ›Blog

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Test: Inzicht in situatie na pensioen

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Vakantiegeld: hoeveel krijgen we?

Het vakantiegeld is meestal 8 procent van je bruto loon.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Krijg inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensionering.

lees meer › Tool

In 4 stappen grip op geld

Uw financiën op orde krijgen én houden? Dit stappenplan biedt houvast.

lees meer › Stappenplan

Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen, buiten uw schuld? Misschien heeft u recht op een transitievergoeding.

lees meer › Artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › Artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › Artikel

Nabestaandenpensioen

Hoe ziet het inkomen van uw partner eruit als u overlijdt?

lees meer › Artikel