Werken na uw pensioen

Ontvangt u AOW en eventueel werknemerspensioen? Dan kunt u toch blijven werken of af en toe betaalde klussen doen. Wat betekent dat voor uw pensioeninkomen en welke keuzes heeft u?

Gevolgen voor AOW en aanvullend pensioen

Als u blijft werken, heeft dit géén invloed op de hoogte van uw AOW. U kunt de AOW ook niet later in laten gaan dan op uw AOW-leeftijd (svb.nl).

Pensioen dat u heeft opgebouwd bij een pensioenfonds -of verzekeraar (werknemerspensioen) kunt u in laten gaan als u de AOW-leeftijd bereikt. Maar u kunt dit ook aanpassen als u besluit langer te blijven werken. U kunt er bv. voor kiezen om het pas later in te laten gaan (maximaal 5 jaar later). U krijgt dan een hoger pensioen. Of u kunt ervoor kiezen de eerste jaren een laag maandelijks bedrag te ontvangen en na een aantal jaren een hoger maandelijks bedrag. Dit wordt een hoog-laag constructie genoemd.

U maakt een keuze vlak voor uw pensioengerechtigde leeftijd. Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar wat er mogelijk is en wat de financiële gevolgen zijn.

Pensioenpremie bij doorwerken

Als u in loondienst blijft doorwerken na uw AOW-leeftijd, dan bouwt u meestal nog werknemerspensioen op tot de pensioenrichtleeftijd (die is nu 68 jaar). Dit kan per pensioenfonds of -verzekeraar verschillen; vraag daarom bij uw pensioenfonds na hoe dit is geregeld. Zolang u pensioen blijft opbouwen, betaalt u ook pensioenpremie.

U kunt dus tegelijk én nog werknemerspensioen opbouwen én al werknemerspensioen ontvangen.

18,65 %

is het tarief in de eerste belastingschijf voor pensioengerechtigden

Gevolgen voor de belasting

Blijft u werken na uw pensioen, dan kunt u van hetzelfde bruto-inkomen netto meer overhouden. U valt als AOW-gerechtigde namelijk in een lager belastingtarief.

Voorlopige aanslag aanvragen

Let op: Houd er rekening mee dat u mogelijk als uw werkt na uw pensioenleeftijd te weinig belasting betaalt. Naast het salaris ontvangt u na uw AOW-leeftijd ook AOW en mogelijk een aanvullend pensioen. Op het loon en de AOW-uitkering wordt al belasting ingehouden. Bij elk van deze inkomstenbronnen wordt er geen rekening mee gehouden dat u nog andere inkomsten heeft. Als u vervolgens belastingaangifte doet over het hele jaar, zult u ineens een bedrag moeten bijbetalen. Als u dat wilt voorkomen, vul dan op belastingdienst.nl het formulier ‘voorlopige aanslag’ in. U regelt daarmee dat u elke maand een extra bedrag gaat betalen. Dan hoeft u dat niet achteraf ineens te doen.

Ontslag, werkloosheid of ziekte

Wordt u na uw AOW-leeftijd ontslagen? U heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering of transitievergoeding.

U heeft na uw AOW-leeftijd ook korter recht op een ziekte-uitkering. Uw werkgever moet u maximaal dertien weken doorbetalen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik heb nu een inkomen uit mijn werk als chauffeur en ik krijg daarnaast AOW en een beetje pensioen. ”

— Ferry de Jong, Aalsmeer

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Koopkrachtberekenaar 2019

Wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Onze tool brengt het in beeld.

lees meer › Tool
10 december 2018

Correctie in berekeningen Nibud-rapport Koopkrachtontwikkelingen van werkenden en gepensioneerden 2010-2019

lees meer ›Nieuwsbericht

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel