Werken na uw pensioen

Ontvangt u AOW en eventueel werknemerspensioen? Dan kunt u toch blijven werken of af en toe betaalde klussen doen. Wat betekent dat voor uw pensioeninkomen en welke keuzes heeft u?

Gevolgen voor AOW en aanvullend pensioen

Als u blijft werken, heeft dit géén invloed op de hoogte van uw AOW. U kunt de AOW ook niet later in laten gaan dan op uw AOW-leeftijd (svb.nl).

Pensioen dat u heeft opgebouwd bij een pensioenfonds -of verzekeraar (werknemerspensioen) kunt u in laten gaan als u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt dit ook aanpassen als u besluit langer te blijven werken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om:

  • het pas later in te laten gaan (maximaal 5 jaar later). Uw pensioen wordt dan iets hoger vanaf het moment dat u het laat ingaan.
  • De eerste jaren een laag maandelijks bedrag te ontvangen en na een aantal jaren een hoger maandelijks bedrag. Andersom is ook vaak mogelijk; dit wordt dan een hoog-laag constructie genoemd.

Let op! U kunt éénmalig de keuze maken. U maakt uw keuze vlak voor uw pensioengerechtigde leeftijd. Vraag bij uw pensioenfonds of -verzekeraar wat er mogelijk is en wat de financiële gevolgen zijn.

Pensioenpremie bij doorwerken

Als u in loondienst blijft doorwerken na uw AOW-leeftijd, dan bouwt u meestal nog werknemerspensioen op tot de pensioenrichtleeftijd (die is nu 68 jaar). Dit kan per pensioenfonds of -verzekeraar verschillen; vraag daarom bij uw pensioenfonds na hoe dit is geregeld. Zolang u pensioen blijft opbouwen, betaalt u ook pensioenpremie.

U kunt dus tegelijk én nog werknemerspensioen opbouwen én al werknemerspensioen ontvangen.

19,20 %

is het tarief in de eerste belastingschijf voor pensioengerechtigden

Gevolgen voor de belasting

Blijft u werken na uw pensioen, dan kunt u van hetzelfde bruto-inkomen netto meer overhouden. U valt als AOW-gerechtigde namelijk in een lager belastingtarief.

Voorlopige aanslag aanvragen

Let op: Houd er rekening mee dat u mogelijk als u werkt na uw AOW-leeftijd te weinig belasting betaalt. Naast het salaris ontvangt u na uw AOW-leeftijd ook AOW en mogelijk een aanvullend pensioen. Op het loon en de AOW-uitkering wordt al belasting ingehouden. Bij elk van deze inkomstenbronnen wordt er geen rekening mee gehouden dat u nog andere inkomsten heeft. Als u vervolgens belastingaangifte doet over het hele jaar, zult u ineens een bedrag moeten bijbetalen. Als u dat wilt voorkomen, vul dan op belastingdienst.nl het formulier ‘voorlopige aanslag’ in. U regelt daarmee dat u elke maand een extra bedrag gaat betalen. Dan hoeft u dat niet achteraf ineens te doen.

Ontslag, werkloosheid of ziekte

Wordt u na uw AOW-leeftijd ontslagen? U heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering of transitievergoeding.

U heeft na uw AOW-leeftijd ook korter recht op een ziekte-uitkering. Uw werkgever moet u maximaal dertien weken doorbetalen.

Ik heb nu een inkomen uit mijn werk als chauffeur en ik krijg daarnaast AOW en een beetje pensioen. ”

— Ferry de Jong, Aalsmeer

Anderen lezen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Wisselende inkomsten

Krijg grip op uw inkomsten en uitgaven met dit stappenplan voor een jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Geldplan Pensioen

Stap voor stap een grondige inventarisatie en actieplan voor uw pensioeninkomen.

lees meer › Tool

Pensioen: hoe weet u hoeveel u straks heeft?

Zet in drie stappen op een rij welke inkomsten u na pensionering heeft.

lees meer › Artikel

Test: Heb ik mijn pensioen goed geregeld?

Hoe goed heeft u zicht op uw inkomsten en uitgaven na pensionering? Test uzelf!

lees meer › Test

Nieuwe baan en pensioen

Uw opgebouwde pensioen laten staan of overdragen naar de nieuwe regeling?

lees meer › Artikel

Scheiden en pensioen

U heeft mogelijk recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner. En andersom. Wat moet u regelen?

lees meer › Artikel

Pensioen uitruilen

Is uitruilen van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen slim in uw situatie?

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan