Wat kost uw kind?

Het Nibud heeft geen pasklaar antwoord op deze vraag. U kunt zelf een berekening maken of uitgaan van de gemiddelde kosten van een kind.

In deze berekeningen zijn de uitgaven speciaal voor het kind verwerkt, maar ook een deel van de gezamenlijke kosten zoals woonlasten.

Op basis van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kunnen we stellen dat, voor tweeoudergezinnen, één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen kost. Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent, gebaseerd op een tweeoudergezin.

Voor eenoudergezinnen zijn die percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent.

25 %

van uw besteedbaar inkomen (als tweeoudergezin) zijn de kosten van twee kinderen

Bron: CBS

Uw besteedbaar inkomen bestaat uit al uw inkomstenbronnen bij elkaar opgeteld. Dat betekent naast de maandelijkse inkomsten, ook de kinderbijslag, het kindgebonden budget, het vakantiegeld en andere toeslagen.

Het CBS berekent het besteedbaar inkomen net iets anders. Daarom kunnen de percentages die het CBS publiceert net iets verschillen van de percentages hierboven.

Deze percentages van de kosten geven een globaal beeld van de kosten.

Gezinsuitbreiding

Verwacht u uw eerste kind? Dan zult u allerlei nieuwe spullen moeten aankopen. Kijk bij kosten van een baby als u meer wilt weten over de kosten van gezinsuitbreiding. Behalve dat u met nieuwe kosten te maken krijgt, kunnen ook uw inkomsten veranderen met de komst van een kind. Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) minder wilt werken.

Tip: Wat betekent minder werken voor uw portemonnee? Bereken in zeven stappen met de WerkZorgBerekenaar wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor de financiële situatie.

Kinderalimentatie

Voor het vaststellen van kinderalimentatie wordt onder andere rekening gehouden met de behoefte van de kinderen. Hierbij wordt gekeken naar de kosten van kinderen.

Middelbare school

Gaat uw kind van de basisschool naar de middelbare school, dan krijgt u met nieuwe soorten kosten te maken. Denk aan de kosten van schoolspullen, schoolactiviteiten, en vervoerskosten (als de school verder weg is).

Studie

Uw kind gaat studeren. Wat kost dat eigenlijk? Wat moet u als ouder betalen? En wat betaalt uw studerende kind zelf? Het Nibud heeft een Geldwijzer Studenten. Hierin leest u meer over studeren , studiefinanciering en welke kosten er nog meer bij komen kijken.

Kostgeld

Woont uw kind thuis en heeft het eigen inkomen? Dan kunt u kostgeld vragen. Welk bedrag u moet vragen hangt af van een aantal factoren. Het kan ook handig zijn te weten wat een kind kost om een bedrag voor kostgeld vast te stellen.

Toen ik zwanger was van mijn eerste kind was ik nogal overweldigd. Het was fijn om handvatten te hebben zodat ik wist hoe mijn bestedingspatroon ging veranderen. ”

— Annemarie van der Meer, Lunteren

Anderen lezen

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Minibook Zakgeld

Minibook Zakgeld

Een handleiding voor ouders met kinderen van 6 - 14 jaar (e-book).

bestel › Product

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Wat geef ik uit aan voeding?

Het Nibud zet de kosten van voeding voor verschillende huishoudens op een rij.

lees meer › Artikel

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist.

lees meer › Checklist

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kinderbijslag

De overheid draagt bij aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

lees meer › Artikel