Nibud vergelijkingsbedragen

Hoe doet u het financieel gezien ten opzichte van andere huishoudens? Waar geeft u meer aan uit dan anderen, en waar misschien minder?

Hieronder ziet u een overzicht van onderwerpen waar het Nibud bedragen over heeft. Bij elk onderwerp krijgt u een link naar de pagina waar u de bedragen kunt vinden.

Meer weten over het nut van vergelijken? Wat kan het u opleveren? Hoe kunt u er Nibud-tools bij gebruiken? Dat leest u op de pagina Vergelijk uzelf.

Vergelijkingsbedragen

De kosten van een auto

Het Nibud heeft een tabel met kosten van een auto met benzinemotor. Kosten die u zelf maakt zoals de kosten van de huur van een garage of verkeersboetes zijn hierin niet verwerkt. De kosten zijn gebaseerd op een nieuwe auto voor de eerste tien jaar. De tabel laat zowel de vaste als de variabele kosten zien.

U kunt de tabel vinden op onze pagina Wat kost een auto.

U vindt op deze pagina ook een rekenvoorbeeld en vergelijkingen met andere vormen van vervoer.

De kosten van een baby

De grootste kosten bij het krijgen van een kind zitten in:

  • Minder inkomen, omdat u misschien minder gaat werken
  • Meer boodschappen
  • Hoger water- en energieverbruik
  • Kosten van kinderopvang

Er zijn ook eenmalige kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor de babyuitzet. De globale kosten daarvan vindt u in een tabel op onze pagina De kosten van een baby. Daar leest u ook meer over rondkomen nadat u gezinsuitbreiding heeft gekregen.

De kosten van douchen en baden

Gemiddeld koste een douche 65 liter water per keer. Als u een bad neemt, gebruikt u 120 liter water per keer. Verder is er een verschil tussen verwarming van het water door een gasboiler of een elektrische boiler (of geiser). Op de pagina Wassen, douchen en in bad vindt u prijzen, meer informatie en bespaartips.

Meer info en bespaartips vind je op de pagina Wassen, douchen en in bad.

Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van het aantal personen in uw huis. De kosten hangen natuurlijk nauw samen met de elektrische apparaten die u gebruikt en hoe zuinig die zijn.

De tabel met verbruik en kosten per huishoudtype vindt u op onze pagina Energie en water.

Gasverbruik

Uw gasverbruik blijkt vooral afhankelijk te zijn van het type woning waarin u woont. Bijvoorbeeld een flat, een tussenwoning of een vrijstaand huis. Het aantal personen doet er minder toe. Dit is juist wél van invloed voor het verbruik van elektriciteit en water.

De tabel met gemiddeld verbruik en kosten per woningtype vindt u op onze pagina energie en water. Daar vindt u ook bespaartips.

Hoogte van het kleedgeld

Hoeveel kleedgeld u kunt geven is lastig te zeggen. Dit hangt onder andere af van hoeveel uw huishouden aan kleding kan of wil uitgeven. En wat uw kind wel of niet van dit bedrag moet betalen. Elk gezin maakt hierover andere afspraken. Concrete bedragen zijn daarom moeilijk te noemen. Wel kunnen we een aantal gemiddelde bedragen noemen voor de kosten van kleding. Dit zijn dus geen normbedragen!

De doorsnee scholier krijgt ongeveer 50 euro per maand aan kleedgeld. Uit Nibud-onderzoek (2020) blijkt dat er maar kleine verschillen zijn tussen leeftijden.

  • Lees meer op de pagina: kleedgeld, leren budgetteren. Hier vindt u ook handvatten voor afspraken met uw kind, wanneer u met kleedgeld begint en veelvoorkomende dilemma’s.

Kostgeld: wat is redelijk?

Er zijn allerlei manieren waarop kostgeld berekend kan worden. De een vindt dat energiekosten ook meetellen en de ander niet. Wat u een redelijk kostgeldbedrag vindt bepaalt u zelf. In onderstaande tabel staat een overzicht van wat u zou kunnen vragen. In het document Kostgeld, wat is redelijk? (pdf) leest u meer over hoe u de hoogte van het kostgeldbedrag kunt berekenen voor uw eigen situatie.

Onderstaande bedragen geven een voorbeeld van de verschillende kostenposten. En geven een indicatie van de extra kosten van een kostganger bij een huishouden van meer dan twee personen.

Kostenpost Bedrag in € per maand
Gas, elektriciteit, water (kostganger is 2e persoon) 1/5 van de rekening
Gas, elektriciteit, water (kostganger is 3e persoon) 1/10 van de rekening
Meubilair en stoffering 20,-
Voeding (kostganger is 2e persoon) 185,-
Voeding (kostganger is 3e persoon) 150,-
Voeding (kostganger is 4e persoon) 130,-
Waskosten 2,50 per keer
Overige kosten (persoonlijke verzorging: shampoo, tandpasta, etc.) 15,60

Hoeveel pleegvergoeding krijg ik?

Neemt u als pleegouder een kind op in uw gezin, dan kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding.

Als u geen recht heeft op de pleegvergoeding, kunt u soms wel kinderbijslag krijgen.

Meer over de regels, de bedragen en de gevolgen voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte, vindt u op onze pagina over pleegvergoeding.

Kosten van voeding

Hoe meer personen in het huishouden, hoe meer een maaltijd kost. Een voordeel is dat het inkopen en koken voor meer personen meestal goedkoper is.

Het Nibud heeft diverse tabellen met bedragen voor voeding, bijvoorbeeld:

  • dagelijkse minimale kosten voor voeding per persoon
  • hoeveel het verschilt om voor minder of meer mensen te koken

Op onze pagina Wat geeft u uit aan voeding vindt u de bedragen en voorbeelden.

Kosten per wasbeurt

De kosten van een wasbeurt bestaan uit water, wasmiddel en de afschrijving en onderhoud van de wasmachine. Vooral de energiekosten maken een wasbeurt duurder. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie er wordt verbruikt.

Op onze pagina Wassen, douchen en in bad vindt u een tabel met gemiddelde kosten per was bij verschillende temperaturen.

Op deze pagina vindt u ook kosten voor het drogen van de was én bespaartips.

Waterverbruik

Het waterverbruik is afhankelijk van het aantal personen dat in huis woont. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden. De rest aan wassen, toilet en koken.

De tabel met gemiddeld verbruik per huishoudgrootte en de kosten per maand vindt u op de pagina Energie en water.

Zakgeld, welk bedrag?

Zakgeld is een mooie manier om een kind te leren omgaan met geld. De hoogte van het bedrag hangt natuurlijk af van wat u zelf kunt en wilt missen, én van de afspraken die u maakt met het kind.

Op de pagina: Zakgeld: hoeveel geef je? vindt u een tabel met gemiddelde bedragen per leeftijd. Ook vindt u daar extra tips en adviezen voor de financiële opvoeding.

Gerelateerde items

23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Geldplan Werkloosheid

Breng uw inkomsten en uitgaven na werkloosheid in balans met het geldplan Werkloosheid.

lees meer › Tool

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport
28 oktober 2021

Nibud: hypotheeknormen helpen overkreditering voorkomen

lees meer › Nieuwsbericht