Vakantiegeld

U krijgt vakantiegeld als u in loondienst bent. Dit is meestal 8 procent van uw brutoloon. Ook met een uitkering heeft u recht op vakantiegeld. Dan is het meestal een vast bedrag. Hoe werkt het precies?

Uitbetaling vakantiegeld

Meestal krijgt u het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Over de periode van 1 juni tot 1 juni van het volgende jaar bouwt u vakantiegeld op. Bij het beëindigen van uw dienstverband wordt het opgespaarde bedrag over de afgelopen periode direct uitbetaald. Jongeren met een bijbaan krijgen soms iedere maand het vakantiegeld uitbetaald.

Top 3

bestedingen vakantiegeld:
1. Vakantie
2. Sparen
3. Aflossen van schulden/leningen

Bron: Vakantiegeldenquete 2015

Uitzendkracht

Uitzendkrachten hebben ook recht op vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd of elke maand bij het salaris.

Uitkering

Hebt u een uitkering? Dan heeft u ook recht op vakantiegeld. Het percentage verschilt per soort uitkering. Van een bijstandsuitkering wordt 5% van het netto bedrag opzijgezet voor het vakantiegeld. Bij een AOW-uitkering gaat het om vaste bedragen. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei.

Haal meer uit uw vakantiegeld

Gaat u niet of later pas op vakantie? Boek uw vakantiegeld dan over naar een spaarrekening. Zo krijgt u rente en geeft u het vakantiegeld minder makkelijk uit aan iets anders.

U kunt uw vakantiegeld ook anders besteden. Heeft u schulden of een betalingsachterstand? Dan kunt u (een deel) van het geld gebruiken om dit weg te werken. Verwacht u een uitgave, zoals onderhoud aan uw auto? Dan kan het slim zijn uw vakantiegeld hiervoor te reserveren.

Inzicht in uw geldzaken

Het is slim om een overzicht te maken van hoe u er financieel voorstaat, zodat u kunt bepalen hoe u uw vakantiegeld het best kunt besteden. Dat kan bijvoorbeeld met het gratis Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn vakantiegeld gaat altijd rechtstreeks naar mijn spaarrekening. Een mooi extraatje! ”

— Leonie de Vries, Utrecht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je sparen als je nauwelijks rond kunt komen? het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel
07 november 2016

Nibud: Check, Plan, Spaar. En verklein de kans op geldproblemen

lees meer › Persbericht

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand te sparen.

lees meer › Artikel
21 juni 2016

Nibud: Vakantie weer populair

lees meer › Persbericht

Test: vakantie en geld

Vergelijk uw keuzes rond vakantie en geld met die van anderen!

lees meer › Tool
26 januari 2016

Onverwachte uitgaven: wat is noodzakelijk?

lees meer › Blog
25 augustusus 2015

Sparen, aflossen of beleggen?

lees meer › Persbericht

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool
23 juni 2015

Nibud: Helft lage inkomens niet op vakantie

lees meer › Persbericht

Vakantiegeld-enquête (2015)

De helft van de huishoudens met een inkomen < € 1.750 euro p.m. gaat dit jaar niet op vakantie.

lees meer › Onderzoeksrapport