Vakantiegeld: wat is slim?

U krijgt vakantiegeld als u in loondienst bent. Dit is meestal 8 procent van uw brutoloon. Ook met een uitkering heeft u recht op vakantiegeld. Dan is het meestal een vast bedrag. Hoe werkt het, en hoe kunt u er slim mee omgaan?

Uitbetaling vakantiegeld

Meestal krijgt u het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Over de periode van 1 juni tot 1 juni van het volgende jaar bouwt u vakantiegeld op. Bij het beëindigen van uw dienstverband wordt het opgespaarde bedrag over de afgelopen periode direct uitbetaald.

Jaarlijks of per maand?

Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen meestal iedere maand het vakantiegeld uitbetaald. Ook sommige werknemers kunnen ervoor kiezen het vakantiegeld per maand te ontvangen. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die het vakantiegeld één keer per jaar in één keer uitgekeerd krijgen, het bewuster besteden. Zij gebruiken het bijvoorbeeld om te sparen. Voor wie het maandelijks ontvangt, is het geen extraatje meer, maar wordt het ‘gewoon’.

Coronacrisis

Met name door de coronamaatregelen denkt meer dan de helft van de Nederlanders in juni 2020 niet meer op vakantie te gaan. We zien ook dat minder mensen ervoor kiezen om het vakantiegeld daadwerkelijk aan vakantie uit te geven. Ook het aantal Nederlanders dat het vakantiegeld aan korte uitstapjes wil uitgeven lag in 2020 lager dan voorgaande jaren.

Top 3

bestedingen vakantiegeld:
1. Sparen
2. Vakantie
3. Niets speciaals, het komt op de grote hoop

Bron: Vakantiegeld-enquête 2020

Haal meer uit uw vakantiegeld

  • Gaat u niet of later pas op vakantie? Zet uw vakantiegeld dan apart, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Zo geeft u het vakantiegeld minder makkelijk ‘zomaar’ uit.
  • Heeft u uw financiële buffer voor noodzakelijke, onverwachte kosten op peil? Zoals bijvoorbeeld een reparatie? Zo niet, dan kan het vakantiegeld helpen deze aan te vullen.
  • Verwacht u een grotere uitgave, zoals onderhoud aan uw auto of woning? Dan kan het slim zijn uw vakantiegeld hiervoor te reserveren.
  • Het vakantiegeld kan ook helpen een investering in de energiezuinigheid van uw woning te betalen, zoals in isolatie of zonnepanelen. Dit kan op de langere termijn een besparing in energiekosten opleveren.
  • Heeft u schulden of een betalingsachterstand? Dan kunt u (een deel) van het geld gebruiken om dit weg te werken (zie rekenvoorbeeld verderop).

Jaarbegroting

Om te beslissen wat u het best kunt doen met uw vakantiegeld, is het slim om een jaarbegroting te maken. Dat is een overzicht van uw verwachte inkomsten en uitgaven in een jaar, dat inzicht geeft in ‘duurdere en goedkopere’ maanden. U ziet dan of het slim is uw vakantiegeld voor een bepaalde uitgave verderop in het jaar apart te zetten, of dat u het als een extraatje kunt besteden.

Het Nibud heeft een handig excel-sjabloon mét stappenplan om zo’n jaarbegroting op te stellen.

Vakantiegeld: schulden aflossen?

Ruim een kwart van de mensen vult met zijn vakantiegeld tekorten aan of lost er schulden mee af. Dit kan erg voordelig zijn.

Een rekenvoorbeeld

Stel: u staat 1.000 euro rood op uw betaalrekening. Dat kost u al snel 13 euro per maand bij een rentetarief van 15 procent op jaarbasis. Als u regelmatig rood staat, dan kunt u beter een persoonlijke lening afsluiten. Dat is goedkoper vanwege de lagere rente. Een lening van 1.000 euro tegen een rente van bijvoorbeeld 7 procent kost 6 euro per maand.

Deze kosten aan rente kunt u vermijden als u het vakantiegeld gebruikt om het tekort aan te vullen of de lening af te lossen. Helemaal als u bedenkt dat de rente op uw spaarrekening momenteel erg laag is. De roodstand opheffen levert u dus meer op.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Mijn vakantiegeld gaat altijd rechtstreeks naar mijn spaarrekening. In de loop van het jaar besteed ik het dan aan een grotere uitgave.”

— Leonie de Vries, Utrecht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Jaarplanner e-mailcoaching

Het hele jaar financieel fit met de tips, tools en reminders van het Nibud in uw mailbox.

lees meer › Tool

Alles over goede #geldvoornemens

Sparen, besparen of minder rood staan? Handvatten om geldvoornemens waar te maken.

lees meer › Artikel

Sparen voor de aankoop van een woning

Welk bedrag aan spaargeld moet u zelf hebben als u een woning gaat kopen?

lees meer › Artikel

Hoe spaar ik voor …

Hoe u het best geld opzij kunt zetten, hangt af van uw doel en uw mogelijkheden.

lees meer › Artikel

Leer uw kind sparen

Voor kinderen is het belangrijk om te leren sparen, hoe begeleidt u ze hierbij?

lees meer › Artikel

Geldplan Studie (klein)kinderen

Bepaal welk bedrag u opzij wil en kan zetten, en zie wat het u oplevert.

lees meer › Tool

Sparen gemakkelijker maken

Hoe kunt u geld opzij zetten zonder dat u dat direct voelt in uw portemonnee?

lees meer › Artikel

Geld achter de hand makkelijker maken (2017)

Advies: help mensen om ongemerkt te sparen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand opzij te zetten.

lees meer › Stappenplan