Hoeveel vakantiegeld krijgt u?

Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het bruto loon. Het wordt meestal eind mei uitgekeerd. En het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Welk bedrag ontvangt u netto?

Stel, u  verdiende in de afgelopen twaalf maanden 2.000 euro bruto per maand. Dan heeft u over elke maand 160 euro opgebouwd. Ofwel: 1.920 euro over het hele jaar. Maar dat is bruto; u moet over dit bedrag nog belasting betalen. Hoeveel? Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hieronder vindt u een indicatie van de netto bedragen bij verschillende inkomens.

Tabel: Hoeveel vakantiegeld? (in €)

bruto maandloonbruto vakantiegeldnetto vakantiegeld zonder loonheffingskortingnetto vakantiegeld met loonheffingskorting
150014409001300
2000192012001150
2500240015001400
3000288018001450
3500336021001700
4000384024001950
4500432027002150

NB: In de tabel is er vanuit gegaan dat het bruto maandloon de afgelopen 12 maanden gelijk was. Heeft u sommige maanden korter gewerkt of minder verdiend, dan zal het netto bedrag lager zijn.

Toelichting

Het vakantiegeld bedraagt bruto ongeveer een maandsalaris. Toch houdt u er netto veel minder aan over. Dat komt door de manier waarop belasting wordt geheven over het vakantiegeld. Lees hieronder hoe dat werkt.

Belastingen

Het belastingstelsel heeft verschillende belastingschijven. Hoe meer u verdient, hoe hoger de belasting. De werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een deel van het inkomen in.

BelastingschijfInkomenPercentage belasting
Eerste schijfTot € 68.50837,10 procent
Tweede schijfVanaf € 68.50849,50 procent

Het belastingtarief tot 68.508 euro is 37,10 procent in 2021. Vanaf 68.508 euro is het 49,50 procent.

Het vakantiegeld komt echter bovenop dit inkomen en valt daardoor in het hoogste tarief. Het kan zijn dat het vakantiegeld volledig in een bepaalde belastingschijf valt, of voor een deel in een schijf en een deel in een andere schijf. Dit wordt bijzonder tarief genoemd.

Heffingskortingen

U hebt ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend. Omdat het vakantiegeld bovenop het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld terugbetaald worden. Om dat te voorkomen wordt er over het vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast.

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
Tot € 8.7250%
€ 8.725 tot € 10.917-4,58%
€ 10.917 tot € 20.219-28,8%
€ 20.219 tot € 21.044-2,66%
€ 21.044 tot € 35.6533,31%
€ 35.653 tot € 68.50811,98%
€ 68.508 tot € 114.1946%
Vanaf € 114.1940%

Voorbeeld

Stel: u heeft de afgelopen twaalf maanden elke maand 1.500 euro bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan 18.000 euro (12 x 1.500). Uw vakantiegeld is dan 1.440 euro (8% van 18.000). Uw totale jaarinkomen is dan 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 37,10% bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend is -28,8%. U moet daarom 534 euro belasting betalen over het vakantiegeld (37,10% over 1.440). De heffingskortingen die worden verrekend zijn -414 euro (-28,8% over 1.440). Het netto vakantiegeld is dan 1.320 euro (1.440 min 534 min -414).

8 %

bedraagt het vakantiegeld van het brutoloon

Uitzendkracht

Uitzendkrachten hebben ook recht op vakantiegeld. Dit wordt uiterlijk in juni uitgekeerd of elke maand bij het salaris.

Uitkering en AOW

Hebt u een uitkering? Dan heeft u ook recht op vakantiegeld. Het percentage verschilt per soort uitkering. Van een bijstandsuitkering wordt 5% van het netto bedrag opzijgezet voor het vakantiegeld. Bij een AOW-uitkering gaat het om vaste bedragen. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei.

Winstuitkering

Een winstuitkering is meestal een extraatje bovenop het gewone loon. Net als bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering of een bonus. Het wordt net als het vakantiegeld volledig belast. Deze extraatjes tellen in principe niet mee voor het bepalen van de vakantiegeld. Tenzij anders is afgesproken of is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden.

Ouderschapsverlof

Er wordt alleen vakantiegeld opgebouwd over gewerkte uren die uitbetaald worden. Over het ouderschapsverlof wordt dus geen vakantiegeld opgebouwd. Als de werkgever meebetaalt aan het ouderschapsverlof, dan wordt over dit gedeelte wel vakantiegeld opgebouwd.

Anderen lezen

Tien procent sparen… is dat realistisch?

Hoe kun je geld opzij zetten als je nauwelijks rond kunt komen? Het Nibud licht toe.

lees meer › Artikel

Maandelijks tien procent sparen

Hoe pakt u dat aan? Dit stappenplan helpt u om een vast bedrag per maand opzij te zetten.

lees meer › Stappenplan

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel
21 oktober 2019

Nibud: Loonstijgingen zorgen voor hogere hypotheek in 2020

lees meer › Persbericht
04 juli 2019

Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

lees meer › Persbericht
27 juni 2018

Nibud: Kwart Nederlanders niet met vakantie

lees meer › Persbericht