Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, is het officieel volwassen. Uw kind mag vanaf nu stemmen en zelfstandig autorijden. Ook op financieel gebied verandert er veel. Het Nibud zet de belangrijkste wijzigingen op rij.

Wat verandert er voor u?

Uw kind wordt met 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk. Uw kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. Als ouder bent u niet meer verantwoordelijk voor uw kind. Eventuele aankopen of leningen die uw kind afsluit kunt u niet meer terugdraaien. Uw kind is als meerderjarige dus zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Als ouder blijft u nog wel onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Alimentatie

Kinderalimentatie stopt niet automatisch als uw kind 18 wordt. Kinderalimentatie stopt uiterlijk als uw kind 21 jaar wordt. De alimentatie stopt wel eerder als uw kind financieel zelfstandig is. Iemand is financieel zelfstandig als hij of zij een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Is uw kind niet financieel zelfstandig met 18 jaar? Dan is het voor het kind mogelijk om de kinderalimentatie zelf te ontvangen.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag wordt stopgezet als uw kind 18 jaar wordt. Het kan zijn dat u al geen kinderbijslag meer kreeg toen uw kind 16 of 17 jaar was. Dan verdiende uw kind meer dan de grens om kinderbijslag te ontvangen toestaat.

Ook het kindgebonden budget stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Wat verandert er voor uw kind?

In Nederland moet iedereen vanaf 18 jaar een zorgverzekering afsluiten. Voor jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan.

Voor de zorgverzekering kan uw kind zorgtoeslag aanvragen. Ook als u de zorgverzekering betaalt voor uw kind. Uw kind kan zelf zorgtoeslag aanvragen. Uw inkomen is daar niet op van invloed. Het inkomen van uw kind bepaalt de zorgtoeslag. De inkomensgrens van de aanvrager ligt rond de 27.857 euro en de vermogensgrens op 107.752 euro.

21

jaar is de leeftijd van uw kind waarop u niet langer onderhoudsplichtig bent voor hem of haar

Voorbeeld: Uw kind wordt in augustus 18 jaar en begint op 1 september met een studie. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 oktober. Zit uw kind in het laatste jaar van een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs en is hij of zij vóór 1 juli 18 jaar geworden? Dan heeft hij vanaf 1 juli recht op tegemoetkoming scholieren. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 september.

Andere verzekeringen

Uw kind kan meestal tot het 27ste levensjaar meeverzekerd blijven met uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Als uw kind op kamers gaat kan het verstandig zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Het Nibud geeft u graag advies over verzekeren.

Studeren

Gaat uw kind gaat studeren? Dan heeft hij of zij in principe recht op studiefinanciering. In de tabel hieronder ziet u waar uw kind recht op heeft.

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft uw kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (hbo of wo) krijgen minderjarigen vanaf studiejaar 2017-2018 ook direct studiefinanciering.

  • Op DUO.nl leest u meer over studiefinanciering.
  • Op startstuderen.nl vindt u meer informatie over alles wat er bij studeren komt kijken.
Studiefinancieringmbo (BOL)mbo (BBL)hbo & wo
BasisbeursVXX
Aanvullende beursVXV
Studenten-OV-chipkaartVXV
DUO-leningVXV
CollegegeldkredietXXV

Informatie van de overheid

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik woon nog thuis, maar vind het toch belangrijk dat ik weet hoe ik voor mezelf moet zorgen en waarvoor ik verantwoordelijk ben. ”

— Jasper de Groot, Breda

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

E-mailcoaching Check, Plan, Spaar

12 weken lang gratis tips via mail en sms. Doe mee!

lees meer › Tool

Vuistregels Check, Plan, Spaar

Wat kunt u doen om geldproblemen te voorkomen? En hoe maakt u daar routine van?

lees meer › Artikel

Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen

Invulschema en stappenplan: aan de slag met uw eigen jaarbegroting.

lees meer › Stappenplan

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Koopkrachtberekenaar 2017

2017: wat gebeurt er dit jaar met uw koopkracht? Bereken het direct!

lees meer › Tool

Geldafspraken met uw puber

Maak scholieren stap voor stap financieel verantwoordelijk met deze checklist over geldafspraken maken.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Geldwijzer Middelbare scholieren 11-14 (pdf)

Praktische tips voor ouders

bestel › Product

Soorten hypotheken

Wat zijn de verschillen tussen hypotheekvormen?

lees meer › Artikel

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Voor boven de 18 en Tabbladenset

Een slimme start voor wie meerderjarig wordt!

bestel › Product

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel