Uw inkomen als uw kind 18 wordt

Als uw kind 18 wordt, is het voor de Nederlandse wet volwassen. Dit heeft gevolgen voor zijn of haar inkomen, maar ook voor het uwe.

Afhankelijk van of uw kind werkt of studeert, zijn er allerlei zaken om rekening mee te houden. Bereid u voor met onze checklist.

Uw inkomsten verminderen

Als uw kind 18 wordt, verminderen uw inkomsten: de kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Kinderbijslag wordt per kwartaal betaald door de SVB. Als uw kind halverwege een kwartaal 18 wordt, krijgt u nog voor dat hele kwartaal de kinderbijslag.

Het kindgebonden budget wordt maandelijks betaald door de Belastingdienst. Dit stopt met ingang van de maand nadat uw kind 18 is geworden. Ook uw eventuele toeslagen kunnen veranderen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie stopt niet automatisch als uw kind 18 wordt. Kinderalimentatie stopt uiterlijk als uw kind 21 jaar wordt. De alimentatie stopt wel eerder als uw kind financieel zelfstandig is. Iemand is financieel zelfstandig als hij of zij een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Is uw kind niet financieel zelfstandig met 18 jaar? Dan is het voor het kind mogelijk om de kinderalimentatie zelf te ontvangen.

Checklist situaties

Als uw kind 18 jaar wordt en een van deze onderwijsvormen volgt:

  • voortgezet onderwijs
  • volwassenenonderwijs (vavo)

kan uw kind een tegemoetkoming aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Help uw kind om dit op tijd te regelen, zodat er geen periode zonder inkomsten ontstaat. Minimaal drie maanden van te voren is het advies.

Met deze rekentool kunt u de hoogte van het bedrag berekenen.

Gaat uw kind voltijds één van deze opleidingen volgen?

  • mbo, ofwel Voltijds Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
  • hbo
  • universiteit

Dan kan het via DUO studiefinanciering aanvragen. Tip: help uw kind de aanvraag minimaal drie maanden te voren te regelen zodat het geld er is op het moment dat het nodig is.

Mbo

Voor mbo-ers bestaat studiefinanciering uit basisbeurs, aanvullende beurs en een studenten-reisproduct. Uw kind kan dit bij DUO aanvragen.

Hbo en universiteit

Voor studenten hbo en universiteit bestaat studiefinanciering uit vier onderdelen: lening, studenten-reisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Dit regelt uw kind via DUO.

Veel ouders streven ernaar om hun kind financieel bij te staan tijdens hun studie, zodat het minder schuld opbouwt. Maak een eigen begroting zodat u kunt bepalen of dat voor u haalbaar is.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van de aanvullende beurs. Hier vindt u een rekenhulp voor de aanvullende beurs.

Voor een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) of een deeltijdstudie op het mbo, hbo of de universiteit gelden niet de mogelijkheden om studiefinanciering of een studentenreisproduct aan te vragen. Deze kinderen werken vaak naast hun opleiding.

Als uw kind nog thuis woont en een eigen inkomen heeft, kan dit invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag; die kan lager uitvallen. U kunt een proefberekening maken van het nieuwe bedrag op toeslagen.nl.

U kunt overwegen om uw kind een financiële vergoeding te vragen hiervoor, of een algemene bijdrage in de kosten van het wonen. Dit wordt kostgeld genoemd. Welk bedrag redelijk zou zijn, kunt u nagaan op onze pagina kostgeld.

Als uw kind nog thuis woont en een eigen inkomen heeft, kan dit invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag; die kan lager uitvallen. U kunt een proefberekening maken van het nieuwe bedrag op toeslagen.nl.

U kunt overwegen om uw kind een financiële vergoeding te vragen hiervoor, of een algemene bijdrage in de kosten van het wonen. Dit wordt kostgeld genoemd. Welk bedrag redelijk zou zijn, kunt u nagaan op onze pagina kostgeld.

Als uw kind niet naar school gaat en ook niet werkt, heeft het geen inkomsten. Door zorgtoeslag aan te vragen kan het de wettelijk verplichte zorgverzekering betalen.

Bereid u voor op de nieuwe situatie

Om u voor te bereiden op de veranderende inkomsten en uitgaven in uw huishouden, kunt u een nieuwe begroting maken. Dat kan met de rekentool Persoonlijk Budgetadvies. Zo krijgt u inzicht in eventuele knelpunten en kunt u op tijd maatregelen nemen.

En uw kind?

Over het algemeen geldt dat uw kind als het 18 wordt, meer geldzaken zelf moet gaat regelen. Uw kind moet bijvoorbeeld een eigen zorgverzekering afsluiten.

Het was een hele puzzel om uit te zoeken hoe ons financiële plaatje er uit ging zien nadat onze dochter 18 was geworden.”

— Jens Drijver, Middelburg

Anderen doen

Meerderjarig en je geldzaken goed regelen

Tips voor je geldzaken als je 18 wordt, en daarna. Wat moet je, wat mag je en hoe hou je grip?

lees meer › Artikel

Meerderjarig? Zelf je administratie bewaren!

Hoe hou je je financiële administratie opgeruimd en overzichtelijk? Het Nibud geeft tips.

lees meer › Artikel

Studiekosten: bijdragen als ouder

Uw studerende kind financieel steunen.

lees meer › Artikel

18-min, studeren en geld

Gaat uw kind studeren maar is het nog geen 18 jaar? Dan is er een aantal financiële zaken dat u moet weten.

lees meer › Checklist

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Een slimme start voor wie meerderjarig wordt!

bestel › Product
12 april 2019

18 worden moet je leren

lees meer › Blog

Geldwijzer Bijna 18

Geldwijzer Bijna 18

Bijna meerderjarig? Alle antwoorden over geldzaken.

bestel › Product